RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi stärker unga att agera i Raoul Wallenbergs anda genom att erbjuda unga och vuxna kring unga inspiration, kunskap och verktyg.

Raoul Wallenberg Academy är en insamlingsstiftelse som grundades av Raouls lillasyster Nina Lagergren 2001. Vi bryggar dåtid med nutid med framtid. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration, ger vi kunskap och bygger engagemangsplattformar för att stärka unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Genom att rusta unga lägger vi grunden för en motståndskraftig demokrati – och ett medmänskligt samhälle fritt från antisemitism och andra former av rasism.

VÅR HISTORIA

Här kan du läsa en kort sammanfattning av Raoul Wallenberg Academys historia.
HISTORIA

VAD VI VILL

Här kan du läsa om vad vi på Raoul Wallenberg Academy vill uppnå.

VISION & MISSION

VILKA VI ÄR

Läs en sammanställning av vilka som sitter i styrelsen och arbetar på kansliet.

Styrelse/kansli

KONTAKTA OSS

Här hittar du kontaktuppgifter till alla på kansliet.

KONTAKT

ORGANISATIONSFORM

Vi jobbar med själv- och medledarskap och strävar efter Teal.

TEAL

Ekonomi

Här kan du läsa våra policies och årsredovisningar.

Ekonomi

AGENDA 2030

Läs här hur RWA bidrar genom sin verksamhet till de globala målen 4, 11, 16 och 17.

HÅLLBARHET

Jobba här

Här hittar du lediga tjänster och praktikplatser.

Lediga tjänster

Differencemakers

Raoul Wallenberg Differencemakers är en förening för unga som gör skillnad i Raouls anda.
RWD

Stort tack till

Företag

Besiktningsman.se, Sverige AB, Bokwall Rislund Advokatbyrå, Bookmark förlag, Segulah AB, Svenska Postkodlotteriet och Wallenius Lines.

Postkodlotteriet

2017 blev Raoul Wallenberg Academy förmånstagare till Postkodlotteriet. Här kan du läsa mer: Raoul Wallenberg Academy som förmånstagare.

Stiftelser, myndigheter, fonder och privatpersoner

Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse, Gerald och Monica Naglers Stiftelse, Gålöstiftelsen, Hugo Stenbecks Stiftelse, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Karl-Johan Persson, Lago Wernstedt, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Mats Klebergs stiftelse, Nina Lagergren, Postkodstiftelsen, Regeringskansliet, Stieg Larsson Stiftelse, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Stiftelsen Natur & Kultur, Stiftelsen Oscar Hirsch Minne, Stockholms stad, Vinnova, Åhlen-stiftelsen samt Åke Bonnier med familj Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier, Elin Bonnier.

Vill du bidra till Raoul Wallenberg Academy?

Stöd oss