RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi stärker unga att agera i Raoul Wallenbergs anda genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration.

HISTORIA

Här kan du läsa en kort sammanfattning av Raoul Wallenberg Academys historia. Läs mer om det här.

VISION, MISSION OCH VÄRDERINGAR

Detta vill Raoul Wallenberg Academy uppnå och vi styrs av dessa värderingar. Läs mer om det här.

STYRELSE OCH KANSLI

En sammanställning av vilka som sitter i styrelsen och arbetar på kansliet. Läs mer om det här.

TEAL

Vi är en självstyrande organisation med ett ramverk och filosofi kring ledarskap. Läs mer om det här.

Ekonomi

Vi har ett 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Här kan du läsa alla våra policies och årsredovisningar.

Integritespolicy

Din personliga integritet är en mänsklig rättighet som vi värnar! Här kan du läsa hela vår integritetspolicy.

Differencemakers

Raoul Wallenberg Differencemakers är en förening för unga som gör skillnad i Raouls anda. Läs mer här.

Stort tack till

VÅRA BIDRAGSGIVARE

Allmänna Arvsfonden
Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Bokwall Rislund Advokatbyrå
Clas Groschinskys minnesfond
Gerald och Monica Naglers Stiftelse
Gålöstiftelsen
Karl-Johan Persson
Lago Wernstedt
Magnus Brandberg med familj
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Mats Klebergs Stiftelse
Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse
Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Regeringskansliet
Segulah AB
SLL – Stockholm Läns Landsting Enheten för kultur- och föreningsstöd
Stiftelsen Natur & Kultur
Stiftelsen Oscar Hirschs Minne
Stieg Larsson Stiftelse
Svenska Postkodlotteriet
Åke Bonnier, Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier, Elin Bonnier
Åhlén-stiftelsen

Postkodlotteriet

2017 blev Raoul Wallenberg Academy förmånstagare till Postkodlotteriet. Här kan du läsa mer: Raoul Wallenberg Academy som förmånstagare.

Vill du bidra till Raoul Wallenberg Academy?

Stöd oss