Om oss - Raoul Wallenberg Academy

RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration.

Raoul Wallenberg Academy (RWA) agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolmetoder. RWA grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren.

Vi kultiverar de fyra egenskaper som är gemensamma för positiva samhällsförändrare såsom Raoul Wallenberg: empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. De första två egenskaperna är viktiga för att möjliggöra för individen att börja göra skillnad, och de två sista är nödvändiga för att göra ett större avtryck. Vi arbetar med alla fyra egenskaperna men eftersom vi tror att varje människa kan göra skillnad lägger vi extra vikt vid de första två.

”Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle.”

Varje år deltar över 10 000-tals unga aktivt i våra skolprogram och ledarskapsutbildningar, spridd över cirka 100 skolor i hela Sverige. Genom Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når vi dessutom mångdubbelt fler.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle. Bland samarbetsparterna kan nämnas Ashoka, Forum för levande historia, Fryshuset, Mgruppen, Selfleaders, och Svenska Institutet.

Fyra värderingar

Vi har fyra värderingar som vi lever efter och som genomsyrar hela vår organisation.

Medmänsklighet

Vara empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Civilkurage

Modet att följa sin inre kompass.

Empowerment

Att få andra att växa och kraft att handla.

Samverkan

Bygga broar, tillsammans når vi längre.

RAOUL WALLENBERG ACADEMYS STYRELSE

Följande personer sitter i RWA:s styrelse

Cecilia Nordström, ordförande. Verksam inom Tällberg Foundation och styrelseordförande för Berättarministeriet.

 

Aida Hadzialic. Partner & Director på Nordic West Office med bakgrund som kommunalråd och politiker.

Carl Svernlöv. Jurist på Baker McKenzie samt universitetslärare och författare av juridisk litteratur kring frågor om bolagsstyrning/corporate governance samt styrelseansvar.

Cecilia Åhlberg. Arbetar nära sin mormor, Nina Lagergren, med frågor rörande Raoul Wallenberg.

 

 

Ingrid Carlberg. Författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin “Raoul Wallenberg, Det står ett rum här och väntar på dig…” (Norstedts, 2012).

Michael Wernstedt. Jurist och tidigare verksamhetsansvarig (2013-2016) på Raoul Wallenberg Academy.

 

Olle Wästberg. Politiker, publicist och diplomat. År 2011–2013 var Olle Wästberg regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012.

 

Generalsekreterare. Sarah Scheller, ekonom och tidigare projektledare för skolprogram på Raoul Wallenberg Academy. Föräldraledig.

 

 

 

Mer om RWA

REINVENTING/TEAL

Vi är en självstyrande organisation med ett ramverk och filosofi kring ledarskap. Läs mer om det här.

Ekonomi

Vi har ett 90-konto och är medlemmar i FRII. Här kan du läsa alla våra policies och årsredovisningar.

Integritespolicy

Din personliga integritet är en mänsklig rättighet som vi värnar! Här kan du läsa vår integritetspolicy.

Differencemakers

Raoul Wallenberg Differencemakers är en förening för unga som gör skillnad i Raouls anda. Läs mer här.

Stort tack till

VÅRA BIDRAGSGIVARE

Allmänna Arvsfonden
Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Clas Groschinskys minnesfond
Gerald och Monica Naglers Stiftelse
Gålöstiftelsen
Karl-Johan Persson
Lago Wernstedt
Magnus Brandberg med familj
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Mats Klebergs Stiftelse
Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse
Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Regeringskansliet
Segulah AB
SLL – Stockholm Läns Landsting Enheten för kultur- och föreningsstöd
Stiftelsen Chelha
Stiftelsen Natur & Kultur
Stiftelsen Oscar Hirschs Minne
Svenska Postkodlotteriet
Åke Bonnier, Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier, Elin Bonnier
Åhlén-stiftelsen

Postkodlotteriet

2017 blev Raoul Wallenberg Academy förmånstagare till Postkodlotteriet. Här kan du läsa mer: Raoul Wallenberg Academy som förmånstagare.

Vill du bidra till Raoul Wallenberg Academy?

Kontakta oss

Unga modiga hjältar sökes!

Föreslå en person 13-20 år som gjort skillnad till vårt pris

Läs mer
Stäng