RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi stärker unga att agera i Raoul Wallenbergs anda genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration.

En kort historik

Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker Raoul Wallenberg Academy unga att stå upp för mänskliga rättigheter och agera med civilkurage. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Genom att rusta unga lägger vi grunden för en motståndskraftig demokrati – ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet.

RAOUL WALLENBERGFÖRENINGEN

År 1979 bildades Raoul Wallenbergföreningen med syftet att få Raoul Wallenberg frigiven – vinna klarhet om hans öde och hålla minnet av hans gärning levande. I föreningens styrelse ingick bland andra Nanna Svartz (ordförande), Nina Lagergren (Raouls syster), Guy von Dardel (Raouls bror), Per Anger (Raouls kollega vid den svenska beskickningen i Budapest), Harald Wigforss, Ingrid Gärde Widemar, Sven Hagströmer (sekreterare), samt Sonja Sonnenfeld. År 1988 utsågs ambassadören Per Anger till ny ordförande. Han efterträddes 1996 av advokaten Claes Cronstedt.

Raoul Wallenbergföreningen hade under hela dess verksamhetstid haft täta kontakter med Utrikesdepartementet och myndigheter i andra länder och lyckades med stor framgång internationellt sprida Raoul Wallenbergs enastående insatser för mänskligheten. Systerföreningar bildades och skolor i Raouls namn startades i ett stort antal länder. Styrelsens kontakter och engagemang i Washington DC resulterade i att Wallenberg blev amerikansk hedersmedborgare 1981 (den andra utlänningen efter Winston Churchill). Per Anger utsågs till Israelisk hedersmedborgare år 2000.

Raoul Wallenbergföreningen upplöstes och den 21 mars 2001 bildades insamlingsstiftelsen Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders. Stiftelsens syfte är att ge svenska gymnasieungdomar utbildning i det goda ledarskapet med Raoul Wallenbergs person och gärning som förebild. Grundarna var Nina Lagergren, Claes Cronstedt, Sven Hagströmer, Sven Salén, Marcus Storch och Martin Rogberg (som representant för Handelshögskolan). I den första styrelsen satt Claes Cronstedt, Sven Hagströmer, Martin Rogberg och Lago Wernstedt.

Handelshögskolan gav stiftelsen värdefullt stöd att utforma utbildning i ledarskap. Den första ansatsen var att sammanföra gymnasieelever från privata skolor och skolor i utanförskapsområden. Gymnasieeleverna diskuterade mänskliga rättigheter tillsammans med företagsledare, höga militärer, präster och ambassadörer. Ann Westerberg från MGruppen (dotterbolag till Handelshögskolan) var utbildningsansvarig. Ledarskapsutbildningen blev en succé. Det skapades en kreativ symbios där de skilda generationerna, ledare och elever, drog nytta av varandras åsikter om hur man kan skapa en fredligare värld. Ledarskapsutbildningen fortsätter än idag i form av årliga program med fokus på att utveckla ungas självledarskap, öka samhällsengagemanget och stärka förmågan att leda andra.

RAOUL WALLENBERGS DAG

År 2012 skulle Raoul Wallenberg ha blivit 100 år. Den svenska Regeringen beslutade att uppmärksamma detta både i Sverige och utomlands. Detta resulterade i över 3 000 skrivna artiklar om Raoul bara i Sverige. 52 länder hedrade minnet av Raoul och hans gärning genom bland annat föreläsningar, utställningar, böcker och skolprogram. Detta visar vilken global symbol Raoul Wallenberg är för individens ansvar att ta ställning för medmänsklighet och mot förtryck och främlingsfientlighet. Resultatet av Raoul Wallenbergåret blev införandet av Raoul Wallenbergs dag – Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage, år 2013.

Efter 2012 gavs Raoul Wallenberg Academy uppdraget att årligen uppmärksamma Raoul Wallenbergs dag. På dagen delas varje år Raoul Wallenbergpriset ut till en person som agerar i Raoul Wallenbergs anda, samt utmärkelsen Ungt Kurage som går till unga personer som agerat med civilkurage i sin vardag. Dagen uppmärksammas nu i ett flertal kommuner och platser runt om i Sverige.

RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Verksamheten drevs på ideell basis fram till 2013 då Raoul Wallenberg Academys första medarbetare, Michael Wernstedt (verksamhetsansvarig 2012-2016), anställdes. Sedan dess har kansliet växt och idag består kansliet av cirka femton anställda.

År 2014 inledde Raoul Wallenberg Academy (RWA) ett projekt med fokus på de mänskliga rättigheterna – Kubprogrammet. 30 svarta stålkuber, 3x3x3 meter, skickades ut till 30 skolor runt om  i Sverige. Varje kub representerade en rättighet. Uppgiften var att låta elever fylla kuberna med ett lika kreativt som tänkvärt innehåll. Kubprogrammet har blivit en nationell samlingspunkt för skolelever att lyfta mänskliga rättigheter och civilkurage.

Idag engagerar Raoul Wallenberg Academy årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle, såsom Ashoka, Forum för levande historia, Fryshuset, Mgruppen, Selfleaders och Svenska Institutet.

Vi kultiverar de fyra egenskaper som är gemensamma för positiva samhällsförändrare såsom Raoul Wallenberg: empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. De första två egenskaperna är viktiga för att möjliggöra för individen att börja göra skillnad, och de två sista är nödvändiga för att göra ett större avtryck. Vi arbetar med alla fyra egenskaperna men eftersom vi tror att varje människa kan göra skillnad lägger vi extra vikt vid de första två.

Fyra värderingar

Vi har fyra värderingar som vi lever efter och som genomsyrar hela vår organisation.

Medmänsklighet

Vara empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Civilkurage

Modet att följa sin inre kompass.

Empowerment

Att få andra att växa och kraft att handla.

Samverkan

Bygga broar, tillsammans når vi längre.

RWA:s generalsekreterare

Sarah Scheller är generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy sedan 2016 och röstades fram som en av Sveriges 75 bästa kvinnliga chefer 2018 av Ledarna. Hon har en bakgrund som ekonom och började på RWA som projektledare för vårt skolprogram, Kuben, om mänskliga rättigheter.

Ledarskap för mig handlar om att möjliggöra för andra att nå sin fulla potential — Sarah Scheller

Sarah har varit med och drivit igenom den stora förändringsresan till den transparanta, tydliga och framför allt chefslösa organisation RWA är idag. Läs mer om detta här.

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på kansliet hittar du här.

RAOUL WALLENBERG ACADEMYS STYRELSE

Följande personer sitter i RWA:s styrelse

Cecilia Nordström, ordförande. Verksam inom Tällberg Foundation och styrelseordförande för Berättarministeriet.

Aida Hadzialic. Oppositionsregionråd i Region Stockholm samt Partner & Director på Nordic West Office.

 

Carl Svernlöv. Jurist på Baker McKenzie samt universitetslärare och författare av juridisk litteratur kring frågor om bolagsstyrning/corporate governance samt styrelseansvar.

Cecilia Åhlberg. Har arbetat nära sin mormor, Nina Lagergren, som är syster till Raoul Wallenberg, med frågor som rör Raoul Wallenberg och hans minne.

Ingrid Carlberg. Författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin “Raoul Wallenberg, Det står ett rum här och väntar på dig…” (Norstedts, 2012).

Michael Wernstedt. Jurist och tidigare verksamhetsansvarig (2012-2016) på Raoul Wallenberg Academy.

 

Olle Wästberg. Politiker, publicist och diplomat. År 2011–2013 var Olle Wästberg regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012.

 

Sven Hagströmer. Släkting till Raoul Wallenberg, var med och grundande RWA. En av grundarna till Berättarministeriet och Stiftelsen Allbright samt syrelseordförande i Creades.

Sven Hagströmer

Mer om RWA

TEAL

Vi är en självstyrande organisation med ett ramverk och filosofi kring ledarskap. Läs mer om det här.

Ekonomi

Vi har ett 90-konto och är medlemmar i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande. Här kan du läsa alla våra policies och årsredovisningar.

Integritespolicy

Din personliga integritet är en mänsklig rättighet som vi värnar! Här kan du läsa hela vår integritetspolicy.

Differencemakers

Raoul Wallenberg Differencemakers är en förening för unga som gör skillnad i Raouls anda. Läs mer här.

Stort tack till

VÅRA BIDRAGSGIVARE

Allmänna Arvsfonden
Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse
Barbro Osher Pro Suecia Foundation
Bokwall Rislund Advokatbyrå
Clas Groschinskys minnesfond
Gerald och Monica Naglers Stiftelse
Gålöstiftelsen
Karl-Johan Persson
Lago Wernstedt
Magnus Brandberg med familj
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse
Mats Klebergs Stiftelse
Catarina och Sven Hagströmers Stiftelse
Postkodlotteriets Kulturstiftelse
Regeringskansliet
Segulah AB
SLL – Stockholm Läns Landsting Enheten för kultur- och föreningsstöd
Stiftelsen Natur & Kultur
Stiftelsen Oscar Hirschs Minne
Stieg Larsson Stiftelse
Svenska Postkodlotteriet
Åke Bonnier, Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier, Elin Bonnier
Åhlén-stiftelsen

Postkodlotteriet

2017 blev Raoul Wallenberg Academy förmånstagare till Postkodlotteriet. Här kan du läsa mer: Raoul Wallenberg Academy som förmånstagare.

Vill du bidra till Raoul Wallenberg Academy?

Stöd oss