RAOUL WALLENBERG ACADEMYS STYRELSE

Följande personer sitter i RWA:s styrelse

Cecilia Nordström, ordförande. Verksam inom Tällberg Foundation och styrelseordförande för Berättarministeriet.

Aida Hadzialic, oppositionsregionråd i Region Stockholm samt Partner & Director på Nordic West Office.

 

Carl Svernlöv, jurist på Baker McKenzie samt universitetslärare och författare av juridisk litteratur kring frågor om bolagsstyrning/corporate governance samt styrelseansvar.

Cecilia Åhlberg, har arbetat nära sin mormor, Nina Lagergren, som är syster till Raoul Wallenberg, med frågor som rör Raoul Wallenberg och hans minne.

Ingrid Carlberg, författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin “Raoul Wallenberg, Det står ett rum här och väntar på dig…” (Norstedts, 2012).

Michael Wernstedt, jurist och tidigare verksamhetsansvarig (2012-2016) på Raoul Wallenberg Academy.

 

Olle Wästberg, politiker, publicist och diplomat. År 2011–2013 var Olle Wästberg regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012.

 

Sven Hagströmer, släkting till Raoul Wallenberg, var med och grundade RWA. En av grundarna till Berättarministeriet och Stiftelsen Allbright samt syrelseordförande i Creades.

Sven Hagströmer

Siduri Poli, entreprenör, författare och investerare, medgrundare av Changers Hub, med en bakgrund inom tech-branschen där hon drivit egna start-ups.

RWA:s generalsekreterare

Sarah Scheller är generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy sedan 2016. Hon har en bakgrund som ekonom. Innan Sarah blev generalsekreterare var hon projektledare för Kubprogrammet för mänskliga rättigheter. Tre gånger har Sarah blivit framröstad som en av de 75 främsta unga kvinnliga ledarna i Sverige av fackförbundet Ledarna. Sarah har varit med och drivit igenom teal på Raoul Wallenberg Academy – d.v.s. till den chefslösa organisation vi är idag.

Kansli

Fia Nerelius

UNGDOMSUTBILDNINGAR

Henrik Almén

Non-Silence Generation

Bild på Inger som håller upp en skylt med texten Frihet

INGER ANDERSSON

EKONOMIANSVARIG

JOHANNA WESTIEN

KANSLIANSVARIG

Lisa Gawell

Lärarfortbildningar

Marieme Ndiaye

Projektledare

Foto på Sarah Scheller, Generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy. Sarah håller i en skylt med texten #mod

Sarah Scheller

GENERALSEKRETERARE

Tove Lindgren

Tove Lindgren

Projektkoordinator

Zandra Bergman

Kommunikationsansvarig

Hanna Svanberg

Projektledare (föräldraledig)