RAOUL WALLENBERG ACADEMYS STYRELSE

Följande personer sitter i RWA:s styrelse

Cecilia Nordström, ordförande. Verksam inom Tällberg Foundation och styrelseordförande för Berättarministeriet.

Anna Ekström, jurist, tidigare utbildningsminister, gymnasie-, ungdoms- och kunskapslyftsminister (S). Ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).

Carl Svernlöv, jurist på Baker McKenzie samt universitetslärare och författare av juridisk litteratur kring frågor om bolagsstyrning/corporate governance samt styrelseansvar.

Cecilia Åhlberg, har arbetat nära sin mormor, Nina Lagergren, som är syster till Raoul Wallenberg, med frågor som rör Raoul Wallenberg och hans minne.

Ingrid Carlberg, författare och journalist och har skrivit den hyllade biografin “Raoul Wallenberg, Det står ett rum här och väntar på dig…” (Norstedts, 2012).

Sven Hagströmer, släkting till Raoul Wallenberg, var med och grundade RWA. En av grundarna till Berättarministeriet och Stiftelsen Allbright samt syrelseordförande i Creades.

Sven Hagströmer

RWA:s generalsekreterare

Anna Urombi är generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy sedan augusti 2022. Hon är en prisbelönad företagsledare, och arbetade tidigare med partnerskap på Yrkesdörren som är ett integrationsinitiativ av Axfoundation. Anna har en gedigen bakgrund inom ideell sektor och har arbetat med bland annat med interkulturell dialog på FN i New York och som analytiker på Ramböll innan hon grundade Addtruly, ett digitalt CSR-verktyg, 2014. 2018 blev hon utsedd till årets kvinnliga grundare av Di Digital.

Kansli

Anna Urombi Generalsekreterare

Anna Urombi

Generalsekreterare

Anna Ringborg

Kommunikationsansvarig

Ellen Pääjärvi

Verksamhetsutvecklare

Fia Nerelius

UNGDOMSUTBILDNINGAR

Bild på Inger som håller upp en skylt med texten Frihet

INGER ANDERSSON

EKONOMIANSVARIG

Lisa Gawell

Lärarfortbildningar

Marieme Ndiaye

Projektledare

Nathalie Sajda

Projektledare

Tilda Pettersson

Projektledare

Tina Sandkvist

Kansliansvarig

Tove Lindgren

Tove Lindgren

Kommunikatör