SKOLMATERIAL

För att främja en kultur där alla vågar visa civilkurage

Demokratisnack - om vikten av att försvara vår demokrati

Ett skolmaterial för att förse elever med kunskap om vikten av att försvara vår demokrati. Med fördjupningar och exempel på demokratins grundpelare, grundläggande rättigheter och hoten mot demokratiska värderingar får eleverna en inblick i förutsättningar och hot mot ett fungerande demokratiskt samhälle.

Hela materialet finns här.

RWA Play - ny kanal för lärare

RWA PLAY

En playkanal där vi ger lärare tips på hur man kan arbeta med civilkurage, självledarskap och att väcka ungas engagemang i klassrummet. Det är en kanal av lärare — för lärare.  Raoul Wallenberg Academy möter många lärare och får ta del av många goda exempel på hur man praktiskt kan ta in värdegrundsuppdraget i klassrummet. Med RWA Play vill vi sprida de tipsen, verktygen, tankarna och reflektionerna till lärare i hela Sverige.

Gå till kanalen här

Story Keepers – För historien vidare

I Story Keepers får elever följa tre överlevande, Alexander, Livia och Renate, som berättar om sina liv från en lycklig barndom till ofattbart mörker under Förintelsen. Story Keepers är utvecklat för att fånga och behålla elevernas intresse. Interaktiv övningar med film och ljud används för att förstärka upplevelsen och öka förståelsen och empatin för människor som drabbats av Förintelsen. Materialet består av en app, lärarhandledning, affisch samt en PowerPoint. Det är utformat för gymnasiet och är gratis.

Gå till materialet här

Framsidan på boken Natten av Elie Wiesel, lärarhandledning av Raoul Wallenberg Academy

Vittnesmål från Förintelsen

Stiftelsen Raoul Wallenberg Academy och förlaget Bookmark kommer under 2020 skicka runt tre klassuppsättningar av boken “Natten” till minst 30 gymnasieskolor. Ett gripande vittnesmål av Elie Wiesel som upplevde och överlevde Förintelsen. Med en nyskriven lärarhandledning för gymnasiet kopplad till boken startar vi viktiga diskussioner i klassrummet kring allas vårt personliga ansvar att agera för medmänsklighet.

Ladda ner materialet här!

Agera Alltid

En workshop särskilt framtagen till de skolor som har deltagit i kubprogrammet under åren 2020/21.  Workshopen vill inspirera elever att hitta sina hjärtefrågor och börja agera inom dem.

Tid: 35 min.
Innehåll: Lärarmanual + PowerPoint-presentation.

Ladda ner manualen här!

Ladda ner presentationen här!

 

 

HITTA DIN INRE RAOUL – version 1

Raoul Wallenbergs livshistoria är en historia som berör. Den innehåller många situationer som Raoul Wallenberg Academy ofta använder för att förklara och illustrera vad som gjorde att Raoul kände att han måste åka till Budapest och bidra. Denna film och lärarhandledning berör värdegrunden och civilkurage, samt syftar till att förebygga rasism och diskriminering.

Tid: Filmen är 35 minuter lång. Vid reflektionstillfällen i filmen ges exempel av Johan Wendt, social entreprenör. Be eleverna reflektera över hans exempel (diskussionerna tar ca 15-20 minuter). Använd lärarhandledningen.
Målgrupp: gymnasie- och högstadieelever.

Se filmen här!

Ta del av lärarhandledningen här!

HITTA DIN INRE RAOUL – version 2

Raoul Wallenbergs livshistoria är en historia som berör. Den innehåller många situationer som Raoul Wallenberg Academy ofta använder för att förklara och illustrera vad som gjorde att Raoul kände att han måste åka till Budapest och bidra. Denna film och lärarhandledning berör värdegrunden och civilkurage, samt syftar till att förebygga rasism och diskriminering.

Tid: Filmen är 31 minuter lång, pausa vid reflektionerna och bidra med dina egna exempel kring varje frågeställning (diskussionerna tar ca 15-20 minuter). Använd lärarhandledningen.
Målgrupp: gymnasie- och högstadieelever.

Se filmen här!

Ta del av lärarhandledningen här!

FIND YOUR INNER RAOUL

This film and a teacher’s guide is developed to prevent racism and discrimination.

The film is divided into five chapters. Periodically, teachers/facilitators may paus the film and allow participants to reflect on an issue. You can choose to hold the conversation with the students yourself or have Johan Wendt, a Swedish social entrepreneur, inspire students in making their own reflections. The film is 31 minutes long, the discussions take about 15-20 minutes.

See the film here!

Instruction manual in Swedish here!

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana och lära samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna. Materialet går igenom alla 30 mänskliga rättigheter, med 60-120 minuters långa lektionsförslag för varje rättighet.

Detta skolmaterial kan användas både under arbetet inom Kuben, eller helt fristående som en del av skolans värdegrundsarbete.

Ladda ner materialet här!

THE RAOUL WALLENBERG ALGORITHM

En lärarhandledning med lektionstips kopplade till verktyget The Raoul Wallenberg Algorithm. Lektionerna är upplagda för undervisning på gymnasiet. Handledningen är kopplad till målen i GY11 för undervisning i engelska och samhällskunskap.

Ladda ner lärarhandledningen på svenska här >

Teacher’s material to the tool The Raoul Wallenberg Algorithm. It is primarily developed for lessons in English and Social science for upper secondary school.

Find the teacher´s material in English here >

GÖRA SKILLNAD

Materialet är planerat för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet.

Det består av

Socialt entreprenörskap

Guide för sociala entreprenörer

Raoul Wallenberg Academy och Ashoka Skandinavien har tagit fram en guide till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med. Den tar upp metoder och verktyg som sociala entreprenörer behöver för att lyckas.

Läs guiden här
Se alla övningar här

Lärarhandledning till guiden

Denna lärarhandledning är skapad som ett komplement till vår guide i socialt entreprenörskap som du kan ladda ned här bredvid. Lärarhandledningen är kopplad till kursen entreprenörskap och tar upp alla delar som kursen entreprenörskap ska behandla i centralt innehåll.

Ladda ner lärarhandledningen här

Texten Changemakers BackYard

Webbutbildning i socialt entreprenörskap

Vill du lära dig mer om socialt entreprenörskap? På Changemakers Backyard får du lära dig grunderna i socialt entreprenörskap och hur du bäst vägleder och hjälper unga samhällsförändrare och changemakers!

Besök Backyarden

Texten Changemakers Yard

Changemakers Yard

På Changemakers Yard får ungdomar stöd i att gå från  idé till handling. Här finns även inspiration och verktyg för de som vill förändra samhället.

Besök Changemakers Yard