SKOLMATERIAL

För att främja en kultur där alla vågar visa civilkurage

Undervisningsmaterial för gymnasieskolan kring mänskliga rättigheter

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana och lära samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna. Materialet går igenom alla 30 mänskliga rättigheter, med 60-120 minuters långa lektionsförslag för varje rättighet.

Detta skolmaterial kan användas både under arbetet inom Kuben, eller helt fristående som en del av skolans värdegrundsarbete.

Ladda ner materialet här!

HITTA DIN INRE RAOUL

Lär vi elever att lyssna till sin inre kompass idag? Hur främjar vi en kultur där alla vågar visa civilkurage? Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett verktyg bestående av en film och en lärarhandledning, för att förebygga rasism och diskriminering. 

Raoul Wallenbergs livshistoria är en historia som berör. Den innehåller många situationer som Raoul Wallenberg Academy ofta använder för att förklara och illustrera vad som gjorde att Raoul kände att han måste åka till Budapest och bidra.

Vi vill att fler ska kunna berätta den inspirerande historien om Raoul. Därför har vi valt att filmatisera hans livshistoria.

Med film som medium kan vi skapa ett känslomässigt och personligt engagemang hos den enskilda eleven att precis som Raoul Wallenberg stå upp för alla människors lika värde.

Under filmens gång får eleverna ta del av vad som har format människan Raoul Wallenberg och även reflektera över sitt eget liv. Filmen uppmuntrar till samtal om hur vi kan hitta mod, styrka och inspiration att stå upp för medmänsklighet och människors lika värde.

Tid: Filmen är 31 minuter lång, diskussionerna tar ca 15-20 minuter.
Målgrupp: gymnasie- och högstadieelever.

Filmen är uppdelad i fem kapitel. Med jämna mellanrum pausar du som lärare filmen och låter eleverna reflektera över en frågeställning. Elevernas reflektioner är personliga.

Filmen är gjord av Carl Eneroth, Stockholm Social Innovation Lab, Kira von Knorring Nordmark, Judit Horvath Lindberg under projektledning av Lisa Gawell.

Hitta din inre Raoul – lärarhandledning

Beställ film och lärarhandledning här

Fyll i formuläret så skickar vi materialet.

THE RAOUL WALLENBERG ALGORITHM

En lärarhandledning med lektionstips kopplade till verktyget The Raoul Wallenberg Algorithm. Lektionerna är upplagda för undervisning på gymnasiet. Handledningen är kopplad till målen i GY11 för undervisning i engelska och samhällskunskap.

Ladda ner lärarhandledningen på svenska här >

Teacher’s material to the tool The Raoul Wallenberg Algorithm. It is primarily developed for lessons in English and Social science for upper secondary school.

Find the teacher´s material in English here >

GÖRA SKILLNAD

Materialet är planerat för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet.

Det består av

LÄRARHANDLEDNING

I samband med Kuben skickar vi ut en Lärarhandledning med utbildningsmaterial som vi samlat från olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet. Undervisningsmaterialet är anpassat till läroplanerna LGR11 & GY11 och är enkelt att lyfta in i din undervisning. I handledningen hittar du material från Amnesty, Forum för levande historia, Friends, Fryshuset och Robert F Kennedy Center, PeaceWorks & Mångkulturellt Centrum, RFSL Ungdom, Svenska kommittén mot antisemitism och Teskedsorden.

Ladda ner Lärarhandledningen här >

Socialt entreprenörskap

Guide för sociala entreprenörer

Raoul Wallenberg Academy och Ashoka Skandinavien har tagit fram en guide till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med. Den tar upp metoder och verktyg som sociala entreprenörer behöver för att lyckas.

Läs guiden här
Se alla övningar här

Lärarhandledning till guiden

Denna lärarhandledning är skapad som ett komplement till vår guide i socialt entreprenörskap som du kan ladda ned här bredvid. Lärarhandledningen är kopplad till kursen entreprenörskap och tar upp alla delar som kursen entreprenörskap ska behandla i centralt innehåll.

Ladda ner lärarhandledningen här