SKOLMATERIAL

För att främja en kultur där alla vågar visa civilkurage

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana och lära samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna. Materialet går igenom alla 30 mänskliga rättigheter, med 60-120 minuters långa lektionsförslag för varje rättighet.

Detta skolmaterial kan användas både under arbetet inom Kuben, eller helt fristående som en del av skolans värdegrundsarbete.

Ladda ner materialet här!

HITTA DIN INRE RAOUL

Raoul Wallenbergs livshistoria är en historia som berör. Den innehåller många situationer som Raoul Wallenberg Academy ofta använder för att förklara och illustrera vad som gjorde att Raoul kände att han måste åka till Budapest och bidra. Denna film och lärarhandledning berör värdegrunden och civilkurage, samt syftar till att förebygga rasism och diskriminering.

Tid: Filmen är 31 minuter lång, diskussionerna tar ca 15-20 minuter. Använd lärarhandledningen.
Målgrupp: gymnasie- och högstadieelever.

Se filmen här!

Ta del av lärarhandledningen här!

THE RAOUL WALLENBERG ALGORITHM

En lärarhandledning med lektionstips kopplade till verktyget The Raoul Wallenberg Algorithm. Lektionerna är upplagda för undervisning på gymnasiet. Handledningen är kopplad till målen i GY11 för undervisning i engelska och samhällskunskap.

Ladda ner lärarhandledningen på svenska här >

Teacher’s material to the tool The Raoul Wallenberg Algorithm. It is primarily developed for lessons in English and Social science for upper secondary school.

Find the teacher´s material in English here >

GÖRA SKILLNAD

Materialet är planerat för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet.

Det består av

LÄRARHANDLEDNING

I samband med Kuben skickar vi ut en Lärarhandledning med utbildningsmaterial som vi samlat från olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet. Undervisningsmaterialet är anpassat till läroplanerna LGR11 & GY11 och är enkelt att lyfta in i din undervisning. I handledningen hittar du material från Amnesty, Forum för levande historia, Friends, Fryshuset och Robert F Kennedy Center, PeaceWorks & Mångkulturellt Centrum, RFSL Ungdom, Svenska kommittén mot antisemitism och Teskedsorden.

Ladda ner Lärarhandledningen här

Socialt entreprenörskap

Guide för sociala entreprenörer

Raoul Wallenberg Academy och Ashoka Skandinavien har tagit fram en guide till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med. Den tar upp metoder och verktyg som sociala entreprenörer behöver för att lyckas.

Läs guiden här
Se alla övningar här

Lärarhandledning till guiden

Denna lärarhandledning är skapad som ett komplement till vår guide i socialt entreprenörskap som du kan ladda ned här bredvid. Lärarhandledningen är kopplad till kursen entreprenörskap och tar upp alla delar som kursen entreprenörskap ska behandla i centralt innehåll.

Ladda ner lärarhandledningen här