Re:agera - Lärarhandledning om civilkurage

Raoul Wallenberg Academy vill med denna lärarhandledning öka ungas förståelse och kunskap om civilkurage samt öka deras vilja och förmåga att agera. Lärarhandledningen utgår ifrån en kortfilm där ett scenario utspelar sig som unga kan känna hög igenkänningsfaktor i. Genom övningarna får eleverna reflektera över sitt egna civilkurage och om det funnits situationer där de inte agerat med civilkurage och isåfall varför. Genom att träna på att sätta oss in i jobbiga eller obekväma situationer tränar vi även vårt civilkurage, och civilkurage är en muskel som kräver träning.

Att agera med civilkurage innebär att ha mod att stå för sin mening även när det kan innebära en personlig risk. Det kan handla om allt ifrån att säga ifrån mot en sexistisk kommentar vid middagsbordet, till att rädda någon ur ett brinnande hus. Det kan också innebära att låta en äldre medmänniska få din sittplats på bussen eller att gå fram till någon du uppfattar som ledsen och fråga om det finns något du kan göra.

Kort om handlingen
Filmen utspelar sig på en fest där eleverna får följa fyra huvudkaraktärer: Kian, Elin, Oscar och Stig. I filmen utsätts Elin för sexuella trakasserier och vi får följa händelseförloppet som utspelar sig från att Kian först bevittnar trakasserierna till att han till slut vågar säga ifrån.

Ladda ner lärarhandledningen här

Resurser från lärarhandledningen

Koppling till skolans styrdokument

Skolverket

 

Övning 1 – Tankekarta 

Digital anslagstavla 

 

Övning 3 – Är det delbart

Polisen delbart 

Polisen utsatt för brott 

 

Övning 5 

Re:agera kortfilm