Raoul Wallenberg Center

Raoul Wallenberg Center är ett digitalt museum, i en app. Dedikerat till Raouls liv och gärning för att inspirera unga som gamla till civilkurage och ett medmänskligt samhälle.

 

Appen

Raoul Wallenberg Center är ett digitalt museum som verkar i det offentliga rummet med olika utställningar och aktiviteter. Via appen kan man idag ta del av Raoul Wallenberg Centrets första utställning "Pieces. A story of Civil Courage" - en utställning om olika bitar ur Raouls liv som formade honom och hans handlingar.

Nya unika bilder

I utställningen visas för första gången unika bilder på Raoul Wallenberg i färg och personliga berättelser från hans familj. Berättelser om Raouls liv berättas av Cecilia Åhlberg, barnbarn till Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren.

Pieces. A story of civil Courage

Pieces. A story of Civil Courage är en digital utställning och stadsvandring som låter besökaren lära sig mer om Raoul Wallenbergs liv och gärningar och gå i hans fotspår. I appen får lyssnaren ta del av Raouls historia från barndomsåren på Riddargatan, vidare till Strandvägen 7A där Raoul arbetade och tog beslutet att tacka ja till uppdraget att åka till Budapest och rädda så många judar som möjligt, till hans modiga gärning under förintelsen. Efter att ha tagit del av utställningen får lyssnaren själv ta ställning i olika frågor, reflektera kring sitt civilkurage och sin egna historia.