Raoul Wallenberg Center

Raoul Wallenberg Center är ett digitalt museum dedikerat till Raouls liv och gärning för att inspirera till civilkuragge och ett medmänskligt samhälle.

 

Appen

Idag är Raoul Wallenberg Center ett digitalt museum som verkar i det offentliga med olika utställningar och aktiviteter. Via appen kan man idag nå centrets första utställning Pieces. A story of Civil Courage.

Nya unika bilder

I utställningen visas för första gången unika bilder på Raoul Wallenberg i färg och personliga berättelser från hans familj. Berättelser om hans liv talas in av Cecilia Åhlberg, barnbarn till Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren.

Pieces. A story of civil Courage

Pieces. A story of Civil Courage är en digital utställning och stadsvandringen om Raoul Wallenbergs liv och gärningar. I appen får lyssnaren ta del av Raouls historia från barndomsåren på Riddargatan till hans modiga gärning under förintelsen. Efter att ha tagit del av utställningen får lyssnaren själv ta ställning i olika frågor, reflektera kring sitt civilkurage och sin egna historia.