Nu framtidssäkrar vi demokratin!

Non-Silence Generation

Tystnad har aldrig drivit utvecklingen framåt

Raoul Wallenberg Academy och Stiftelsen Fryshuset driver tillsammans det tre-åriga projektet ”Non-Silence Generation”. Projektet är finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Projektet stärker nästa generations ledare i frågor som rör demokrati och organisering. Det ger unga verktygen som behövs för att organisera sig genom föreningslivet.

Fryshusets verksamheter we_change och ungdomar.se är också en del av Non-Silence Generation och tillsammans möjliggör vi för unga att engagera sig på olika sätt. Projektet finns både fysiskt och digitalt, lokalt och nationellt, stort och litet.

Har man känt att man varit med och påverkat som ung är det större sannolikhet att man fortsätter vara engagerad. För att unga ska kunna påverka behövs kunskap om hur demokrati fungerar och hur en kan göra för att få inflytande.

 I föreningslivet tränar unga sina demokratiska förmågor, med allt från årsmöten, omröstningar, debatter, till att samarbeta, ta ansvar och göra sin röst hörd. Med projektet vill vi sätta fokus på engagemang och kraften av föreningar som byggsten för en demokrati, säger Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

Läs mer på projektets egna webbplats: nonsilencegeneration.se