Nu framtidssäkrar vi demokratin!

Non-Silence Generation

Tystnad har aldrig drivit utvecklingen framåt

Raoul Wallenberg Academy och Stiftelsen Fryshuset har beviljas 8,1 miljoner från Postkodlotteriet.  Projektet ska stärka nästa generations ledare i frågor som rör demokrati och organisering. Projektet “Non-Silence Generation” ska visa att unga är inte en tyst generation utan står upp för ett hållbart och demokratiskt samhälle.

Har man känt att man varit med och påverkat som ung är det större sannolikhet att man fortsätter vara engagerad. För att unga ska kunna påverka behövs kunskap om hur demokrati fungerar och hur en kan göra för att få inflytande.

 I föreningslivet tränar unga sina demokratiska förmågor, med allt från årsmöten, omröstningar, debatter, till att samarbeta, ta ansvar och göra sin röst hörd. Med projektet vill vi sätta fokus på engagemang och kraften av föreningar som byggsten för en demokrati, säger Sarah Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

“Non-Silence Generation” ska ta tillvara på ungas förändringskraft. Inom projektet ska vi både matcha unga med föreningar och ideella uppdrag. Men även inspirera unga att själva starta och driva föreningar. Detta sker genom att ta fram en digital verktygslåda. Anordnandet av Sveriges största demokratisummit i Stockholm. Samt genom att hålla lokala engagemangstorg runt om i landet. Projektet är både digitalt och fysiskt samt lokalt och globalt.

Med projektet vill vi möjliggöra för unga att engagera sig på olika sätt, utifrån olika villkor och förutsättningar.