Din gåva gör skillnad

Med Raoul Wallenberg som förebild och inspiration stärker Raoul Wallenberg Academy ungas förmåga och motivation att agera för allas lika värde. Unga som deltagit i våra skolprogram och utbildningsprogram ska även vara grundade i sina personliga värderingar och sitt egna ledarskap.

En gåva på 150 kronor motsvarar en halvdagsutbildning för en elev i att leda sig själv i Raoul Wallenbergs anda.

En gåva på 250 kronor motsvarar kostnaden för en halvdags fortbildning i ledarskap och mänskliga rättigheter för en lärare.

En gåva på 1 000 kronor motsvarar kostnaden att utbilda en skolklass i självledarskap i Raoul Wallenbergs anda.

Jag vill skänka

150 kr

250 kr

1000 kr

Valfritt

Var god välj ett av alternativen

Under 2020 vill vi nå fler än 2019

Bild från scen under vårt evenemang ut mot publiken

Vi utbildar unga i Sverige genom våra utbildnings- och skolprogram. Vi ger dem verktyg för att bli grundade i sina personliga värderingar, sitt egna ledarskap och att agera för allas lika värde. 2019 utbildade vi 17 650 unga.

Vi utbildar även unga utomlands genom det internationella Kubprogrammet i mänskliga rättigheter och civilkurage som finns i Frankrike, Serbien, Spanien, Ungern och USA. 2019 utbildade vi cirka 5 500 utomlands.

En person står och visar med händerna

Vi utbildar lärare och skolledare i självledarskap. Skolledarna implementerar därefter vårt program till sin personal så att de i sin tur kan arbeta systematiskt med eleverna. 2019 utbildade vi 500 skolledare endast i Umeå!

Vi utbildar lärare i Sverige och internationellt genom lärarfortbildningar, nätverksträffar och tillgängliggör verktyg för klassrummet. 2019 utbildade vi 520 lärare i Sverige och 20 utomlands.

Auschwitz Birkenau

Vi för vidare vittnesmål från överlevande från Förintelsen till unga. 2019 samarbetade vi med fotograf Sanna Sjöswärd och Fotografiska kring utställningen Fading Stories – pass them on. 2020 sprider vi boken ”Natten” till tillsammans med bokförlaget Bookmark. Vi tar även fram ett nytt skolmaterial.

Alla pristagare tillsammans med statsminister Stefan Löfven

Vi lyfter förebilder som agerar med civilkurage och medmänsklighet. 2019 lyfte vi fram 13 pristagare och nominerade som agerat i Raoul Wallenbergs anda, via priserna Raoul Wallenbergpriset, Ungt Kurage, Årets medmänskliga kommun och Årets Changemaker (delas ut ihop med Ashoka Nordic).

Vi tar fram och sprider digitala stödverktyg både via vår hemsida men även via den plattformen Changemakers Yard, lärarplattformen Changemakers Backyard och plattformen för ungas föreningsliv: Non-Silence Generation. 2019 nådde vi ut till cirka 43 000 besökare.

Vi skapar mötesplatser i Raoul Wallenbergs anda där vikten av civilkurage, medmänskligt ledarskap och Raoul Wallenbergs gärning lyfts. 2019 skapade vi 115 sådana mötesplatser.

Sagt av deltagare

”Helheten, dels fokus på oss lärare genom inspirationsträffarna och att
projektet är på riktigt för eleverna. Viktigaste frågan i deras utbildning som löper som en röd tråd genom deras gymnasietid.”

– Deltagande lärare i Kubprogrammet om mänskliga rättigheter

”För mig har Ungt Kurage betytt otroligt mycket. Det har gett mig styrka i att fortsätta kämpa för alla människors lika värde. Oavsett vart jag är, om det är skolan, på stan eller online. Att veta att andra gör bra saker, och att jag själv gör det, är stärkande och ger mig hopp.”

– Matilda Karlsson Hjorth, pristagare Ungt Kurage 2019

Andra sätt att bidra

MINNESGÅVA

Du kan skänka en gåva för att hedra minnet av någon närstående som gått bort.

Skänk en minnesgåva

TESTAMENTE

Du kan skänka en gåva genom att skriva in det i ett testamente.

Läs mer

MÅNADSGIVARE

Med autogiro dras ett valfritt belopp från ditt konto månadsvis.

Bli månadsgivare

GÅVOSHOP

Köp en pin föreställande Raoul Wallenbergs portfölj. En bra present.

Gå till gåvoshoppen