Vad vi gör

På Raoul Wallenberg Academy arbetar vi för att motivera unga människor att ta ansvar och agera.

I Raoul Wallenbergs anda

Vi vill göra så många som möjligt till medmänskliga förebilder, för andra att ta efter. Det gör vi genom att erbjuda utbildningar och skolprogram. Vårt mål är att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning. Här hittar du mer om vad vi gör och erbjuder.

Utbildningar

Train-The-Trainer

Läs mer

Changemaker Camp

Läs mer

Firanden och utmärkelser

Flera människor böjer sig över ett bord av ljuslyktor.

Ljus för Raoul

Läs mer

Raoul Wallenbergs dag

Läs mer på Raoul Wallenbergs dag 

Bild på personer i en grupp, alla har fått pris av Raoul Wallenberg Academy

Priser och utmärkelser

Läs mer

Skolprogram, samarbeten och material

Kubprogrammet

Kuben

Läs mer

Kommunsamarbete

Läs mer

Skolmaterial

Läs mer

The Raoul Wallenberg Algorithm

”The Raoul Wallenberg Algorithm” är ett digitalt experiment som i realtid läser av tonen bland världens ledare på Twitter. Syftet är att lyfta vikten av ett medmänskligt ledarskap. Analysen görs med hjälp av IBM:s AI, Watson. Läs mer här.