Vad vi gör - Raoul Wallenberg Academy

Vad vi gör

På Raoul Wallenberg Academy arbetar vi för att motivera unga människor att ta ansvar och agera.

I Raoul Wallenbergs anda

Vi vill göra så många som möjligt till medmänskliga förebilder, för andra att ta efter. Det gör vi genom att erbjuda utbildningar och skolprogram. Vårt mål är att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning. Här hittar du mer om vad vi gör och erbjuder.

Utbildningar

Train-The-Trainer

Läs mer

Changemaker Camp

Läs mer

Firanden och utmärkelser

Raoul Wallenbergs dag

Läs mer

Raoul Wallenbergpriset

Läs mer

Ungt kurage

Läs mer

Metoder, samarbeten och skolmaterial

Kuben

Läs mer

Kommunsamarbete

Läs mer

Skolmaterial

Läs mer

Vill du bidra till vårt arbete?

Stöd oss!