VARJE KOMMUN KAN GÖRA SKILLNAD!

Vi hjälper kommuner att konkretisera demokratiuppdraget

ETT SAMARBETE MED RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Det lokala demokratiarbetet börjar i skolan – utan ett bra värdegrundsarbete i skolan får man inget demokratiskt samhälle.

Vi på Raoul Wallenberg Academy hjälper kommunen och skolan att arbeta systematiskt och långsiktigt med värdegrundsuppdraget utifrån 3 byggstenar:

Byggsten 1. Vi vill fördjupa kunskapen om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Det gör vi genom 500 kg stål och det vi kallar kubprogrammet. Programmet består av 30 svarta kuber av stål, en kub för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige. I klassrummet diskuteras vad rättigheten innebär och därefter använder eleverna sin kreativitet för att illustrera vad den mänskliga rättigheten betyder för dem.

Kuben är en naturlig mötesplats för nyanlända och etablerade ungdomar att arbeta tillsammans och dela perspektiv samt utbyta erfarenheter kring mänskliga rättigheter.

På sommarlovet flyttas kuben från skolgården till en offentlig plats i kommunen och eleverna sommarjobbar som ”kubvärdar” och för dialog samt inspirerar allmänheten om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Ett samarbete med Raoul Wallenberg Academy innebär också att skolan ingår i ett nätverk för erfarenhetsutbyte och gemenskap både nationellt och internationellt. Genom regelbundna nätverksträffar, digitala forum och Raoul Wallenbergs dag skapas best practise för ett effektivt värdegrundsarbete och inte minst motivation att fortsätta göra skillnad.

Se filmen om Kubprogrammet.

Handlingskraft och civilkurage

Byggsten 2. Vi vill odla handlingskraft och civilkurage. Först då vi förstår de mänskliga rättigheterna kan det växa ett engagemang för att försvara dem. Så hur hjälper vi ungdomar att agera i samhällsfrågor eller att i det lilla stå upp för det som är rätt?

I lärarfortbildningen ”Självledarskap som skapar skillnad” får lärarna verktyg för att arbeta systematiskt med värdegrundsuppdraget utifrån elevernas värderingar, styrkor och mindset. Det övergripande syftet med utbildningen är att eleverna utvecklas till värderingsstyrda, demokratiska och aktivt deltagande människor som tror på sin egen förmåga att bidra till ett hållbart samhälle. Utbildningen vänder sig även till andra ungdomsledare i kommunen. Deltagarna i workshopen får ett smakprov på lärarfortbildningen där de får:

Se filmen om vår ”Självledarskap som skapar skillnad”.

Positiva förebilder och gemenskap

Byggsten 3. Vi tror på kraften i positiva förebilder och gemenskap. Vi behöver fira och uppmärksamma positiva förebilder både lokalt och nationellt som både unga och gamla kan inspireras av. På Raoul Wallenbergs dag – Sveriges nationella dag för  civilkurage och medmänsklighet hyllar vi personer som agerar i Raoul Wallenbergs anda och vi delar ut Raoul Wallenbergpriset & ungdomspriset Ungt Kurage.

Hur vill er kommun manifestera för Raoul Wallenbergs dag? Vilka lokala hjältar vi ni hylla? Vi har tagit fram ett kommunkit, kostnadsfritt och enkelt att använda.

Se filmen om Kubutställningen på Raoul Wallenbergs dag 2017.

Hur vill du samarbeta med Raoul Wallenberg Academy?

Kontakta oss och berätta! Maila info@rwa.se idag!

”Det är en jättehäftig känsla när man inser vilka krafter det finns inom alla och vilken härlig vilja som invånarna visar.”

Pernilla Bjerkesjö, skol-, kultur- och fritidschef, Grästorps kommun

ETT ÅR MED RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Hösttermin

Förberedelser och förankring i skola och kommun.

Augusti
Lagom till skolstart får lärarna pedagogiskt material kring mänskliga rättigheter.

September
Att leva som vi lär – under en utbildning får lärare och kommunanställda utforska sitt eget självledarskap och hur de i handling lever skolans och kommunens värderingar.

Oktober
Train-the-trainer-utbildning för lärare och kommunansvariga. Utbildningen ger kompetens för att utbilda elever och kollegor i värdebaserat självledarskap.

November
Raoul Wallenberg Academy bjuder in lärare till nätverksträff för att utbyta idéer och tankar kring arbetet med kuben.

Februari
Kuben anländer till skolan!

Vårtermin

Göra skillnad!

Februari till maj
Mänskliga rättigheter – eleverna börjar arbeta med kuben. Skolor arrangerar allt från kubinvigningar till välgörenhetsprojekt.

Inre kompass – eleverna får utforska sina personliga värderingar och hur de vill skapa skillnad. Eleverna deltar i Raoul Wallenberg Academys tävling Ungt Kurage.

April
Raoul Wallenberg Academy bjuder in lärare till nätverksträff 2.

Juni till juli
Kuben ställs ut publikt i syfte att engagera kommuninvånare. Ungdomar sommarjobbat som kubvärdar.

Efter vårterminen

Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet!

Augusti
Raoul Wallenbergs Dag – Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Alla kuber, lärare och elever samlas i Stockholm för en nationell utställning öppen för allmänheten. Vi samlas och synliggör allt engagemang som finns i Sverige.

Raoul Wallenberg Academy ger stöd för hur dagen kan firas i kommunen.