KUBEN

Ett program som belyser mänskliga rättigheter, mänskliga skyldigheter och civilkurage

KUBPROGRAMMET

Kubprogrammet består av 30 svarta kuber i stål, en för varje mänsklig rättighet, som skickas till utvalda skolor runt om i Sverige och utomlands. Genom metoden får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Arbetet avslutas i samband med Raoul Wallenbergs dag då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Stockholm.

Kubprogrammet riktar sig främst mot gymnasieskolor.

Ladda ner appen för IOS
Ladda ner appen för Android

VILL DIN SKOLA VARA MED I KUBEN LÄSÅRET 2019/2020?

Intresseanmälan för deltagande i Kubprogrammet 2019/2020.
Skicka in din ansökan redan idag!

Vi tar emot ansökningar löpande. Har du frågor? Välkommen att kontakta projektledare Mattias Andersson, mattias.andersson@rwa.se, 072- 325 62 10.

I Kubprogrammet ingår:

  • En fysisk kub (inkl. transport, lager, underhåll)
  • Två nätverksträffar för lärare.
  • En lärarhandledning med färdigt pedagogiskt material att använda i undervisningen.
  • Allmän utställning i Stockholm med alla deltagande skolor, inklusive workshop för lärare och elever.
  • Ett nationellt nätverk med andra deltagande skolor samt stöd från Raoul Wallenberg Academy.
  • = 20 000 kr ex moms

Train-the-teacher

 • 2+2 dagar fortbildning inom värdegrundsarbete.
 • = 7 500 kr ex moms per deltagare för Kubskolor

Med stöd från:

Uppdraget

Elever får använda sin kreativitet och fritt gestalta inuti kuben hur de kan stå upp för sin mänskliga rättighet med hjälp av text, bild, film, teater och installationer utifrån perspektivet hur varje människa kan göra skillnad. Med Kuben följer en lärarhandledning fylld med pedagogiskt material för lärare att använda direkt i undervisningen. Dessutom bjuds lärare in till inspirerande nätverksträffar under året för att bygga nätverk och lära av varandra.

Skolan bestämmer själv vilka aktiviteter som sker runt Kuben under året. Tidigare år har skolor anordnat alltifrån egna modeshower till bloggar och kommuner har skapat kommunala ungdomsjobb för att bemanna kuben under sommaren. Bara fantasin sätter gränser!

Kuben fungerar som en katalysator för att lyfta viktiga frågor som rör allas lika värde.

En av de stora fördelarna med metoden som lyfts fram av tidigare deltagare är att kuben skapar nya mötesplatser där grupper som vanligtvis inte samarbetar möts. Även nya nätverk mellan skolor från hela landet skapas. Dessutom främjar kuben bra samarbeten intern mellan lärare och elever som verkar i samma skola, eller i samma kommun.

En annan av de stora fördelarna som lyfts fram är vikten av det publika i metoden. Kuben i sin form syns och skapar verkliga mottagare för elevers arbeten – vilket bidrar till ökat engagemang och motivation hos eleverna.

ÅRETS KUBSKOLOR

 1. Rätten till frihet – Thoren Business School & Grillska Gymnasiet samt Klara Teoretiska gymnasium
 2. Rätten att inte diskrimineras – Hersby Gymnasium
 3. Rätten till ett tryggt liv – YBC Nacka
 4. Rätten att inte förslavas – Raoul Wallenbergsskolan Bromma
 5. Rätten att inte torteras – Fryshuset Västra
 6. Rätten att erkännas som person – Kärrtorps Gymnasium
 7. Rätten till likhet inför lagen – Sundstagymnasiet
 8. Rätten att inte kränkas – Tallbohovsskolan
 9. Rätten till rättvis behandling – Eklidens skola
 10. Rätten till en opartisk behandling – Jensen, Malmö
 11. Rätten till ett rättvist straff – De Geergymnasiet
 12. Rätten till heder och anseende – Spånga Gymnasium
 13. Rätten att fritt förflytta sig – Raoul Wallenbergsskolan Skövde
 14. Rätten till asyl i andra länder – Bessmerskolan, Sandviken
 15. Rätten till en nationalitet – Domarhagsskolan, Avesta
 16. Rätten till äktenskap och familj –Platengymnasiet, Motala
 17. Rätten att äga egendom – Raoul Wallenbergsskolan Uppsala
 18. Rätten till frihet i tanken – Katrinelundsgymnasiet, Göteborg
 19. Rätten till yttrandefrihet – Huddingegymnasiet
 20. Rätten till fredliga möten – Raoul Wallenbergsskolan Järvastaden
 21. Rätten till medbestämmande – Sturegymnasiet, Halmstad
 22. Rätten till ett människovärde – Raoul Wallenbergsskolan Skokloster
 23. Rätten till arbete – Nova Academy, Simrishamn
 24. Rätten till vila och fritid – Vadsbogymnasiet, Mariestad
 25. Rätten till tillräcklig levnadsstandard – Södertälje Kommun
 26. Rätten till utbildning  – Midsommarkransens gymnasium
 27. Rätten till ett kulturliv – Blackebergs gymnasium
 28. Rätten till en omvärld – Hässelbygårdsskolan
 29. Rätten till plikter – PARIS / Hersby
 30. Rätten till mänskliga rättigheter – Gränbyskolan, Uppsala

I år har vi för första gången möjligheten att involvera mer än 30 platser i programmet. De nya kuberna kommer att placeras på följande platser:

 • Rätten till frihet – KLARA Teoretiska Gymnasium, Göteborg
 • Rätten att inte diskrimineras – Dragonskolan, Umeå
 • Rätten till ett tryggt liv – Ållebergsgymnasiet, Falköping
 • Rätten att inte torteras – Bromma Gymnasium, Bromma
 • Rätten till mänskliga rättigheter – Inicio, Kista

Internationella kubskolorna
Alla internationella kubskolor har 30. Rätten till mänskliga rättigheter.