lcp image
UTBILDNING

FÖR LÄRARE

ATT STÄRKA SIN INRE KOMPASS

Raoul Wallenberg är en medmänsklig förebild. Genom empati, handlingskraft, samarbetsförmåga och civilkurage räddade han tiotusentals judar från Förintelsen.

Vi vill stärka unga att vilja, våga och kunna agera i hans anda och genom små och stora handlingar bidra till ett demokratiskt, hållbart och medmänskligt samhälle.

I lärarutbildningen Självledarskap som skapar skillnad ger vi lärare verktyg för att stärka läroplanens värden och förmågor som:

  • att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder
  • alla människors lika värde
  • självtillit, empati och modet att våga misslyckas
  • livslång lust till lärande och samarbetsförmåga

UPPLÄGG

Vi utgår från forskningen om vad som skapar inre motivation och välmående. Teorin Self determination theory (Richard Ryan och Edward Deci), positiv psykologi (Martin Seligman) och forskning om mindset (Carol Dweck) är vårt ramverk.

Utbildningen är semidigital dvs både fysisk och digital.
Vi kommer ut till er skola och håller en inledande workshop på 2-4 h där ni får en helhetsbild av syfte och mål med satsningen och även pröva en del övningar i syfte att skapa lust och vilja att ta detta ut till era elever.

Efter den inledande workshopen får ni tillgång till tre digitaliserade moduler som ni allra helst ska arbeta er igenom tillsammans i arbetslaget/personalen.

Varje modul är 3-4 tillfällen à 20-30 minuter.

VILL DU VETA MER

För mer information kring utbildningarna kontakta Lisa Gawell, ansvarig för lärarfortbildningar.

E-post: lisa.gawell@rwa.se
Mobil: 070-492 67 66

 

SJÄLVLEDARSKAP SOM SKAPAR SKILLNAD I UMEÅ

Raoul Wallenberg Academy inledde ett samarbete med Umeå kommun i syfte att arbeta systematiskt med värdegrundsuppdraget. Satsningen har inkluderat all personal på Umeå gymnasieskolor. Lyssna på erfarenheter från Pontus Clarin (skolstrateg och biträdande gymnasiechef) och Anna Sundelin (fd rektor på Dragonskolan) i dessa filmer nedan:

FRÅN TEORI TILL PRAKTIK

Sagt av elever

”Det har verkligen varit en personlig resa. Kändes som en hel boost efter första utbildningsdagen. Det var som terapi.”

Moa, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Det främsta jag tar med mig från kursen är att jag, potentiellt, kan klara vad som helst. Allt handlar om att utgå från en själv och ens styrkor, att lära sig att utnyttja dem.”

Ellen, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Detta är en fantastisk kurs som jag önska att fler fick uppleva! Kanske att ha som en inledningskurs för folk som börjar ettan? Så att klassen kommer nära varandra, att man blir grundad och får chans till ett fint klimat i klassen!”

Anonym

”Jag var mest nöjd med att jag faktiskt lärde känna folk på djupet, som jag knappt hälsat på tidigare. Det var underbart! Jag kände mig så fri på något sätt när jag gick därifrån på eftermiddagen.”

Domino, Viktor Rydberg Jarlaplan

Vi har en present

...till dig som lyssnade på Anna och Philips lärarpoddcast.

Läs mer
Stäng