UTBILDNING

FÖR LÄRARE

ATT STÄRKA SIN INRE KOMPASS

Vi vill stärka unga att vilja, våga och kunna agera i Raoul Wallenbergs anda och genom små och stora handlingar bidra till ett demokratiskt, hållbart och medmänskligt samhälle.

I vår lärarutbildning Självledarskap som skapar skillnad ger vi skolpersonal kunskap och verktyg för att stärka läroplanens värden och förmågor som:

 • att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder
 • alla människors lika värde
 • självtillit, empati och modet att våga misslyckas
 • livslång lust till lärande och samarbetsförmåga
  Utbildningen utgår från forskning om vad som skapar inre motivation och välmående.

UPPLÄGG

Utbildningen är semidigital dvs både fysisk och digital.

 1. Vi kommer till er.
  Vi kommer till er skola och håller en inledande workshop på 2-4 h där ni får en helhetsbild av syfte och mål med satsningen och även uppleva övningar i syfte att skapa lust och vilja att ta detta ut till era elever.
 2. Digital fördjupning
  Efter den inledande workshopen får ni tillgång till ett digitaliserat material som ni tillsammans ska arbeta med i arbetslaget då det bygger på diskussioner kopplat till er själva och era elever.

Hela utbildningen består av tre moduler. Varje modul inleds med en fysisk workshop och 3-4 digitala lärtillfällen inom arbetslaget  à 30-40 minuter.  Varje modul står för sig själv. Vi rekommenderar att ni arbetar med en modul/termin för att säkerställa att kunskaperna integreras i ert sätt att både kommunicera och agera.

KONTAKTA OSS!

Hör av dig så kan vi diskutera hur ett upplägg kan se ut hos er.
Ring eller mejla Lisa Gawell, ansvarig för lärarfortbildningar.

E-post: lisa.gawell@rwa.se
Mobil: 070-492 67 66

SJÄLVLEDARSKAP SOM SKAPAR SKILLNAD I UMEÅ

Raoul Wallenberg Academy inledde ett samarbete med Umeå kommun i syfte att arbeta systematiskt med värdegrundsuppdraget. Satsningen har inkluderat all personal på Umeå gymnasieskolor. Lyssna på erfarenheter från Pontus Clarin (skolstrateg och biträdande gymnasiechef) och Anna Sundelin (fd rektor på Dragonskolan) i dessa filmer nedan:

FRÅN TEORI TILL PRAKTIK

Sagt av elever

”Det har verkligen varit en personlig resa. Kändes som en hel boost efter första utbildningsdagen. Det var som terapi.”

Moa, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Det främsta jag tar med mig från kursen är att jag, potentiellt, kan klara vad som helst. Allt handlar om att utgå från en själv och ens styrkor, att lära sig att utnyttja dem.”

Ellen, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Detta är en fantastisk kurs som jag önska att fler fick uppleva! Kanske att ha som en inledningskurs för folk som börjar ettan? Så att klassen kommer nära varandra, att man blir grundad och får chans till ett fint klimat i klassen!”

Anonym

”Jag var mest nöjd med att jag faktiskt lärde känna folk på djupet, som jag knappt hälsat på tidigare. Det var underbart! Jag kände mig så fri på något sätt när jag gick därifrån på eftermiddagen.”

Domino, Viktor Rydberg Jarlaplan