Train-The-Trainer - Raoul Wallenberg Academy

TRAIN-THE-TRAINER

En fortbildning för dig som vill arbeta med ungdomars inre kompass

INSPIRERA MORGONDAGENS RAOUL WALLENBERG!

Raoul Wallenberg  lyckades rädda tiotusentals människor undan Förintelsen. Med stor medmänsklighet, handlingskraft och ledarskap är han en förebild i vår tid.

Det är svårt att förutse framtiden. Det är till och med svårt att hänga med i samtiden. Så hur kan vi bäst rusta unga för den komplexa och föränderliga världen?

Forskningen är tydlig på vilka förmågor vi behöver utveckla för att navigera både i livet och arbetslivet: nyfikenhet, samarbete, självtillit, mod att ta risker, initiativförmåga, kreativitet och företagsamhet är centrala för detta och därför en del av skolans uppdrag.

Train-the-trainer programmet ger kunskap och effektiva verktyg för hur du systematiskt kan arbeta med just dessa förmågor och stärka dina elever i deras självledarskap och vilja att göra medmänsklig skillnad.

Under 3 dagar får du effektiva och konkreta processer för att inspirera morgondagens hjältar. Materialet kan med fördel användas som en röd tråd i värdegrundsuppdraget, i ämnet Entreprenörskap eller under UF-arbetet.

Upplägg: innan vi träffas så kommer du att få ta del av vårt webb-stöd där du presenteras för forskning kopplat till motivation, framgång och välmående. Vi träffas därefter under tre intensiva dagar där vi varvar upplevelsebaserade övningar och diskussioner. Du kommer löpande arbeta med ditt eget självledarskap för att i nästa steg ha både kompetensen och erfarenheten att utbilda kollegor och elever.

Investering: 6 000kr + moms
Våra Kubskolor: 5 000kr + moms

Nästa utbildning:

Årets utbildning pågår. Nästa fasta utbildning är i oktober 2019.  Vi skräddarsyr utbildningar för skolkoncerner och kommuner. Kontakta Lisa Gawell för mera information.

Lisa Gawell: telefon 070 492 67 66 eller mail lisa.gawell@rwa.se

 

TRAIN-THE-TRAINER PROGRAMMET FRÅN TEORI TILL PRAKTIK

Sagt av elever

”Det har verkligen varit en personlig resa. Kändes som en hel boost efter första utbildningsdagen. Det var som terapi.”

Moa, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Det främsta jag tar med mig från kursen är att jag, potentiellt, kan klara vad som helst. Allt handlar om att utgå från en själv och ens styrkor, att lära sig att utnyttja dem.”

Ellen, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Detta är en fantastisk kurs som jag önska att fler fick uppleva! Kanske att ha som en inledningskurs för folk som börjar ettan? Så att klassen kommer nära varandra, att man blir grundad och får chans till ett fint klimat i klassen!”

Anonym

”Jag var mest nöjd med att jag faktiskt lärde känna folk på djupet, som jag knappt hälsat på tidigare. Det var underbart! Jag kände mig så fri på något sätt när jag gick därifrån på eftermiddagen.”

Domino, Viktor Rydberg Jarlaplan

Du som redan gått utbildningen

Här kan du logga in för att hämta material.

Logga in som Facilitator.