HUR KAN VI STÄRKA UNGA TILL SJÄLVTILLIT OCH ENGAGEMANG?

Ungdomar är medvetna om våra stora samhällsutmaningar som klimathot, segregation, psykisk ohälsa mm. Samtidigt upplever många unga en vilsenhet inför framtiden och tror inte på sin egen förmåga att kunna påverka den.

Vilsenheten och osäkerheten inför framtiden har skruvats upp under pandemin och drabbar oss alla. 

I lärarutbildningen Självledarskap som skapar skillnad utgår vi från den senaste forskningen om motivation, lärande och utveckling. I kommande utbildning kommer vi lägga extra fokus på hur du som som ledare kan agera och tänka i dessa utmanande tider.

Du kommer att utveckla ditt ledarskap och får samtidigt konkreta verktyg och övningar för att stärka dina elevers motivation,  lust till lärande och självförtroende. Verktyg och övningar som fungerar lika bra via skärmen som i det fysiska mötet.

Läs mer om de tre stegen nedan.

Frågor redan nu? Kontakta Lisa Gawell: lisa.gawell@rwa.se

 

SJÄLVLEDARSKAP I 3 STEG

Utbildningen består av tre steg. Du väljer själv om du vill gå alla steg i ett svep eller sprida dem över en längre tid. Varje steg innebär sex digitala träffar fördelade över en termin och kostar 2 000 kr (exkl. moms) per person. Fokus är upplevelsebaserat lärande tillsammans i grupp, därefter ska du ut och praktisera i ditt eget klassrum för att sedan återsamlas för reflektion och nytt lärande.  Utbildningen utgår från den vedertagna teorin selfdetermination theory  - kunskapen om vad som skapar inre motivation och välmående.

I den här modulen får du en överblick av hela programmet. Vi fördjupar oss i vad forskningen visar oss om motivation och välmående och hur du kan arbeta konkret och systematiskt med det i klassrummet.  I upplevelsebaserade workshops  får du utforska din egen motivation och vad som ger dig energi och mening.  Samma verktyg som du utforskar kommer du kunna använda i ditt klassrum. Vi är av den bestämda uppfattningen att om du själv har gjort eller påbörjat en resa i att leda dig själv så har du all erfarenhet och trovärdighet du behöver för att inspirera och coacha dina elever. 

Att skapa nya vanor och landa nya insikter om sig själv tar tid. Därför har vi regelbundna träffar för att 

  • integrera  teorin vi lär oss med vårt ledarskap i klassrummet
  • hinna prova övningar och workshops i klassrummet för att reflektera och utvärdera i gruppen 
  • ha tillgång till ett stöttande nätverk för att inte tappa fokus och inspiration när vardagen gör sig påmind

All forskning och alla workshops och övningar som vi går igenom har vi översatt till animerade filmer som du kan visa i ditt klassrum. Eleverna reflekterar över sitt eget självledarskap i vår digitala webb-app. 

Datum för steg 1 VT 2021
30 mars 8.30-12.00
21 april 15-16.30
6 maj 15-17.30
19 maj 15-16.30

2 träffar på HT 2021 (bokas in första tillfället)

PRIS: 2 000 kr (exkl. moms) per person.

I den här modulen fördjupar vi oss i Carol Dwecks forskning om låst och växande mindset. 

Utöver  kunskap om teorierna så arbetar vi med hur-et. Hur kan vi skapa en kultur med fokus på lärande, ihärdighet och viljan att utveckla sitt och andras ledarskap.

  • Hur får jag mig själv och mina elever att acceptera och växa med misstag? 
  • Hur får jag mina elever att förstå vikten av grit och att aktivt leva därefter? 
  • Hur kan jag i mitt ledarskap påverka mina elevers motivation och prestation?

Du kommer sätta dina egna mål kopplat till detta utvecklingsområde och få stöd och inspiration av lärarkollegor över hela Sverige.

Datum för steg 2:
HT 2021, datum uppdateras här.

PRIS: 2 000 kr (exkl. moms) per person.

I den här modulen utgår vi till stor del från positiv psykologi. Vi fokuserar på styrkor som kopplar till vårt behov av att utvecklas och att känna oss kompetenta.

 

Anmäl dig till utbildningen här

  • Vilket steg anmäler du dig till?

En beskrivning av utbildningen

Elever om utbildningen

SJÄLVLEDARSKAP SOM SKAPAR SKILLNAD I UMEÅ

I oktober 2018 inledde Raoul Wallenberg Academy ett samarbete med Umeå kommuns gymnasieskolor i syfte att arbeta systematiskt med värdegrundsuppdraget. Satsningen har inkluderat all personal på Umeå gymnasieskolor och till hösten får eleverna börja utforska sitt självledarskap. Lyssna på erfarenheter så här långt från Pontus Clarin (skolstrateg och biträdande gymnasiechef) och Anna Sundelin (rektor på Dragonskolan) i dessa filmer nedan:

TRAIN-THE-TRAINER PROGRAMMET FRÅN TEORI TILL PRAKTIK

Sagt av elever

”Det har verkligen varit en personlig resa. Kändes som en hel boost efter första utbildningsdagen. Det var som terapi.”

Moa, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Det främsta jag tar med mig från kursen är att jag, potentiellt, kan klara vad som helst. Allt handlar om att utgå från en själv och ens styrkor, att lära sig att utnyttja dem.”

Ellen, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Detta är en fantastisk kurs som jag önska att fler fick uppleva! Kanske att ha som en inledningskurs för folk som börjar ettan? Så att klassen kommer nära varandra, att man blir grundad och får chans till ett fint klimat i klassen!”

Anonym

”Jag var mest nöjd med att jag faktiskt lärde känna folk på djupet, som jag knappt hälsat på tidigare. Det var underbart! Jag kände mig så fri på något sätt när jag gick därifrån på eftermiddagen.”

Domino, Viktor Rydberg Jarlaplan

Vi har en present

...till dig som lyssnade på Anna och Philips lärarpoddcast.

Läs mer
Stäng