HUR KAN VI STÄRKA UNGA TILL SJÄLVTILLIT OCH ENGAGEMANG?

Ungdomar är medvetna om våra stora samhällsutmaningar som klimathot, segregation, psykisk ohälsa mm. Samtidigt upplever många unga en vilsenhet inför framtiden och tror inte på sin egen förmåga att kunna påverka den.

Vilsenheten och osäkerheten inför framtiden har skruvats upp under pandemin och drabbar oss alla. Det är nu viktigare än någonsin att vi arbetar systematiskt med att stärka våra unga och stöttar dem att vara den förändring de själva vill se i världen.

I lärarutbildningen Självledarskap som skapar skillnad utgår vi från den senaste forskningen om motivation, lärande och utveckling.

Du kommer att utveckla ditt eget ledarskap samtidigt som du får konkreta verktyg och övningar för att stärka dina elevers motivation, lust till lärande och självförtroende. Nästa startdatum är 6 april då modulen styrkor startar.

Frågor redan nu? Kontakta Lisa Gawell: lisa.gawell@rwa.se

 

UTBILDNINGENS UPPLÄGG FÖR VERKLIG FÖRÄNDRING

Utbildningen består av tre moduler. Du väljer själv om du vill gå alla tre i ett svep eller sprida dem över en längre tid. Varje modul innebär 5-6 digitala träffar och hela utbildningen löper under ett år. Fokus är upplevelsebaserat lärande tillsammans i grupp, därefter ska du ut och praktisera i ditt eget klassrum för att sedan återsamlas för reflektion och nytt lärande.  Vi är av den bestämda uppfattningen att om du själv har gjort eller påbörjat en resa i att leda dig själv så har du all erfarenhet och trovärdighet du behöver för att inspirera och coacha dina elever. Utbildningen utgår från den vedertagna teorin selfdetermination theory  - kunskapen om vad som skapar inre motivation och välmående. Varje modul kostar 2 000 kr (exkl. moms) per person. Läs mer om de tre modulerna nedan.

I den här modulen fördjupar vi oss i våra tre mänskliga behov för inre motivation och välmående med fokus på vårt behov av självstyre.

Modulen värderingar börjar HT 2022
Vi återkommer med datum.

PRIS: 2 000 kr (exkl. moms) per person.

I den här modulen fördjupar vi oss i Carol Dwecks forskning om låst och växande mindset. 

Utöver  kunskap om teorierna så arbetar vi med hur-et. Hur kan vi skapa en kultur med fokus på lärande, ihärdighet och viljan att utveckla sitt och andras ledarskap.

  • Hur får jag mig själv och mina elever att acceptera och växa med misstag? 
  • Hur får jag mina elever att förstå vikten av grit och att aktivt leva därefter? 
  • Hur kan jag i mitt ledarskap påverka mina elevers motivation och prestation?

Du kommer sätta dina egna mål kopplat till detta utvecklingsområde och få stöd och inspiration av lärarkollegor över hela Sverige.

Datum för mindset:
HT 2021 + VT 2022
26 okt 15-17.30
17 nov 15-16.30
18 jan 15-17.30
8 feb 15-16.30
14 mars 15-17.30
22 mars 15-16.30

PRIS: 2 000 kr (exkl. moms) per person.

I den här modulen utgår vi till stor del från positiv psykologi. Vi fokuserar på styrkor som kopplar till vårt behov av att utvecklas och att känna oss kompetenta.

Datum för styrkor:
VT 2022
6 april 15-17.30
26 april 15-16.30
10 maj 15-17.30
19 maj 15-16.30
2 juni 15-17.30

En beskrivning av utbildningen

Elever om utbildningen

SJÄLVLEDARSKAP SOM SKAPAR SKILLNAD I UMEÅ

I oktober 2018 inledde Raoul Wallenberg Academy ett samarbete med Umeå kommuns gymnasieskolor i syfte att arbeta systematiskt med värdegrundsuppdraget. Satsningen har inkluderat all personal på Umeå gymnasieskolor och till hösten får eleverna börja utforska sitt självledarskap. Lyssna på erfarenheter så här långt från Pontus Clarin (skolstrateg och biträdande gymnasiechef) och Anna Sundelin (rektor på Dragonskolan) i dessa filmer nedan:

TRAIN-THE-TRAINER PROGRAMMET FRÅN TEORI TILL PRAKTIK

Sagt av elever

”Det har verkligen varit en personlig resa. Kändes som en hel boost efter första utbildningsdagen. Det var som terapi.”

Moa, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Det främsta jag tar med mig från kursen är att jag, potentiellt, kan klara vad som helst. Allt handlar om att utgå från en själv och ens styrkor, att lära sig att utnyttja dem.”

Ellen, Viktor Rydberg Jarlaplan

”Detta är en fantastisk kurs som jag önska att fler fick uppleva! Kanske att ha som en inledningskurs för folk som börjar ettan? Så att klassen kommer nära varandra, att man blir grundad och får chans till ett fint klimat i klassen!”

Anonym

”Jag var mest nöjd med att jag faktiskt lärde känna folk på djupet, som jag knappt hälsat på tidigare. Det var underbart! Jag kände mig så fri på något sätt när jag gick därifrån på eftermiddagen.”

Domino, Viktor Rydberg Jarlaplan

Stäng