Raoul Wallenberg Academy har tagit fram en lärarhandledning till Dina & Jovan Rajs bok Ting som bär våra minnen. Lärarhandledningen är framtagen av författaren och pedagogen Anne-Marie Körling. I handledningen finns förslag på övningar och upplägg för hur lärare i klassrummet kan arbeta med sina elever utifrån kapitel i boken. Det finns även en digital karta över platser som har haft stor betydelse i Dina och Jovans liv, den kan eleverna själva titta på eller kan du som lärare visa kartan i klassrummet. Till vissa övningar finns det även tillhörande ljudklipp från ljudboken.

I boken berättar Dina & Jovan Rajs sin historia genom ting som de burit med sig genom livet, saker som gömdes när de tvingades lämna sina hem, ting som vittnar om deras liv som överlevande. Genom att elever läser boken för att sedan arbeta vidare med de framtagna övningarna ser vi att det inspirerar till kritiskt tänkande och stärker ungdomarnas empatiska förmåga.

Material

Studera kartan

Gå till karta

Följ Dina & Jovans berättelse genom en digital karta.

 

Bildbank

Ladda ner lärarhandledningen här

Genom att fylla i dina uppgifter här får du direkt tillgång till hela lärarhandledningen.