Raoul Wallenberg Differencemakers

Ett nätverk för unga ledare vars medlemmar stödjer varandra att gå från ord till handling och göra skillnad

RWD gör skillnad

Raoul Wallenberg Differencemakers är en ideell förening öppen för alla under 35 år som vill verka i Raoul Wallenbergs anda. Dessutom fungerar den som en alumniförening för dem som gått ledarskapsutbildningen Raoul Wallenberg Academy.

Raoul Wallenberg Differencemakers drivs av värderingar om att varje människa kan göra skillnad samt om medmänsklighet, civilkurage och samhällsengagemang.

Vi vill att fler unga ska få modet att följa sin inre kompass, och vi vill få fler att växa och agera. Föreningen har regelbundet aktiviteter i form av exempelvis frukostföreläsningar, så kallade Breakfast Clubs, månadscoachningstillfällen i självledarskap, alumniträffar och välgörenhetsprojekt.

Vill du vara med? Ansök om medlemskap här (kostnadsfritt och utan bindningstid) -Vi hör av oss till dig inom kort!