Projektledare

Vi söker nu en projektledare för Kubprogrammet – ett skolprogram om de mänskliga rättigheterna och medmänskliga skyldigheterna. RWA driver sedan åtta år tillbaka framgångsrikt programmet som syftar till att stötta utvalda skolor med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati– och värdegrundsuppdrag, samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Programmet engagerar årligen tusentals gymnasieungdomar, både i Sverige och utomlands. Kubprogrammet står nu inför en tid av förändring där vi ska transformera delar av programmet från ett fysiskt till ett mer digitalt program.

Läs mer här.

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy är en dynamisk och växande organisation som sitter i ljusa lokaler på Grev Turegatan 44 i Stockholm. Raoul Wallenberg Academy grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Vi rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage.