Lediga tjänster

Jobba eller praktisera hos oss

Två praktiktjänster på Raoul Wallenberg Academy

Här nedan kan du läsa att vi söker två praktikanter i höst.

PRAKTIK HT 2020:

Vi söker en praktikant inom verksamhetsområdet utbildning. Klicka här för att läsa mer om praktiktjänsten.

PRAKTIK HT 2020:

vi söker en praktikant inom projektet “Non-Silence Generation”. Klicka här för att läsa mer om praktiktjänsten.

PRAKTIKANT UTBILDNING

ARBETSBESKRIVNING

Du kommer att fungera som stöd till vår projektledare inom vår utbildningsverksamhet. Den syftar till att stötta lärare att utveckla elevers självledarskap.

Forskningen är tydlig på vilka förmågor vi behöver utveckla för att navigera både i livet och arbetslivet: nyfikenhet, samarbete, självtillit, mod att ta risker, initiativförmåga, kreativitet och företagsamhet är centrala för detta och därför en del av skolans uppdrag.

Raoul Wallenberg Academys program Train-the-trainer ger kunskap och effektiva verktyg för hur du systematiskt kan arbeta med dessa förmågor och att stärka dina elever i deras självledarskap och vilja att göra medmänsklig skillnad.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Omvärldsbevakning

Praktikanten kommer agera stöd åt projektledare i att regelbundet sammanställa underlag kring för projektet väsentliga händelser. Arbetet medför även sammanställning av forskningsöversikter och annan sammanställning av information i mer formell rapportform. Utöver detta kommer du att självständigt analysera sakfrågor samt bistå vid framtagandet av underlag inom andra områden. Praktikanten kommer delta i och rapportera med underlag från seminarier som berör relevanta frågor kring utbildningsvetenskap.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Återkommande leverera kortare omvärldsbevakning kring utbildningsvetenskap och närliggande områden.
 • Skriva mer omfattande formellt utformade rapporter
 • Delta vid seminarier
 • Dela kunskap och analys internt till teamet 

Seminarieverksamhet i kunskapssammanställande syfte

Praktikanten kan komma att genomföra evenemang såsom seminarier i syfte att samla expertis och skapa sammanhang för möten med potentiella samarbetspartners för projektet. Arbetet kommer då medföra ansvar över logistiska uppgifter, bokning av forskare och ämneskunniga, sammanställande av program och gästlista och genomförande. Därtill även sammanställande av en informationen som framkommer.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Genomföra minst ett större seminarium med minst en panel med blandad expertis kring en frågeställning aktuell för projektet


DIN PROFIL

Vi söker dig som:

 • Studerar för rollen inom relevant område på högskola eller universitet, helst masternivå
 • Har en praktikperiod om minst 20 veckor
 • Vill ha erfarenhet av arbete inom en ideell organisation och/eller insamlingssektorn
 • Delar vår vision om ett medmänskligt samhälle

Egenskaper som är bra för denna roll är att vara orädd för att ta kontakt med personer utanför den egna verksamheten via mail/telefon, kunna göra research, skriva mer omfattande textunderlag samt arbeta målstyrt. Du är självgående och är van att arbeta självständigt med eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kommer under din praktik få stöd av en handledare.

Du ansöker genom att skicka ditt cv och ett personligt brev till lisa.gawell@rwa.se

För frågor om praktiktjänsten kontakta Lisa Gawell, utbildningsansvarig: lisa.gawell@rwa.se, 070-492 67 66. Vänligen notera att vi inte tar emot några frågor under rekryteringsprocessen som inte har med praktiska saker kring att ansöka att göra.

Rekrytering sker löpande, dock är sista ansökningsdagen den 1 juni. Intervjuer hålls från den 14 maj. Tjänsten är en oavlönad praktik under tiden 5 september – 20 januari (eller enligt överenskommelse). RWA står för SL-kort och lunchkostnader. Placering är på Raoul Wallenberg Academys kontor i centrala Stockholm. 

PRAKTIKANT NON-SILENCE GENERATION

ARBETSBESKRIVNING

Du kommer att fungera som stöd till vår projektledare inom projektet “Non-Silence Generation”, ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset vilket syftar till att ge unga verktyg att organisera sig genom föreningslivet. Projektet består av webbplatsen nonsilencegeneration.se med verktyg för att hjälpa och inspirera unga till föreningslivet i Sverige. Där finns bland annat finnas en matchningsguide där unga utifrån intressen enkelt kan hitta föreningar samt en kunskapsbank där vi samlat information om hur unga kan påverka samhället.

Därutöver kommer arbetsuppgifter röra stiftelsens interna process kring att ta fram en ny strategi där det finns behov av hjälp med forskningsförankring exempelvis kring metoder för att främja ungas förändringsbenägenhet (vilja och kunskap i att förändra samhället). Samt omvärldsbevakning av liknande aktörer som RWA.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Omvärldsbevakning och opinionsbildning 

Praktikanten kommer agera stöd åt projektledare i att regelbundet sammanställa underlag kring för projektet väsentliga händelser. Arbetet medför även sammanställning av forskningsöversikter och annan sammanställning av information i mer formell rapportform. Utöver detta kommer du att självständigt analysera sakfrågor samt bistå vid framtagandet av underlag inom andra områden. Praktikanten kommer delta i och rapportera med underlag från seminarier arrangerade av och för civilsamhället.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Återkommande leverera kortare omvärldsbevakning kring civilsamhället och politisk utveckling inom området och närliggande områden.
 • Skriva en mer omfattande formellt utformade rapporter
 • Delta vid seminarier
 • Ta fram handlingsplaner för opinionsbildning genom lobbying mot enskilda makthavare.
 • Dela kunskap och analys internt till teamet 

Seminarieverksamhet i kunskapssammanställande syfte

Praktikanten kan komma att genomföra evenemang såsom seminarier i syfte att samla expertis och skapa sammanhang för möten med potentiella samarbetspartners för projektet. Arbetet kommer då medföra ansvar över logistiska uppgifter, bokning av forskare och ämneskunniga, sammanställande av program och gästlista och genomförande. Därtill även sammanställande av en informationen som framkommer.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Genomföra minst ett större seminarium med minst en panel med blandad expertis kring en frågeställning aktuell för projektet

DIN PROFIL

Vi söker dig som:

 • Studerar för rollen inom relevant område på högskola eller universitet, helst masternivå
 • Har en praktikperiod om minst 20 veckor
 • Vill ha erfarenhet av arbete inom en ideell organisation och/eller insamlingssektorn 
 • Delar vår vision om ett medmänskligt samhälle

Egenskaper som är bra för denna roll är att vara orädd för att ta kontakt med personer utanför den egna verksamheten via mail/telefon, kunna göra research, skriva mer omfattande textunderlag samt arbeta målstyrt. Du är självgående och är van att arbeta självständigt med eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du kommer under din praktik få stöd av en handledare. 

Du ansöker genom att skicka ditt cv och ett personligt brev till henrik.almen@rwa.se

För frågor om praktiktjänsten kontakta Henrik Almén, projektledare, 070-7688310. Vänligen notera att vi inte tar emot några frågor under rekryteringsprocessen som inte har med praktiska saker kring att ansöka att göra.

Rekrytering sker löpande, dock är sista ansökningsdagen den 1 juni. Intervjuer hålls från den 14 maj. Tjänsten är en oavlönad praktik under tiden 5 september – 20 januari (eller enligt överenskommelse). RWA står för SL-kort och lunchkostnader. Placering är på Raoul Wallenberg Academys kontor i centrala Stockholm. 

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy är en dynamisk och växande organisation med ca 17 medarbetare som sitter i ljusa lokaler på Grev Turegatan 44 i Stockholm. Raoul Wallenberg Academy grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Vi rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage.