EKONOMI

Under granskning av Svensk Insamlingskontroll

Med 90-konto medföljer skyldigheter

Raoul Wallenberg Academy innehar ett 90-konto (900-4706) vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Vår administration svarade för 17 % av våra totala kostnader under 2017. Lön för verksamhetsansvarig uppgår till 43 680 kr per månad, utan särskilda förmåner. Styrelsen är icke arvoderad och beslutar om lön för verksamhetsansvarig.

Raoul Wallenberg Academy är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och följer därmed FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer för tryggt givande. Kvalitetskoden fastställer givarens rättigheter och att insamling bedrivs transparent, etiskt och professionellt.

ÅRSREDOVISNING OCH EFFEKTRAPPORT 2018

Årsredovisning 2018
Effektrapport 2018

ÅRSREDOVISNING OCH EFFEKTRAPPORT 2017

Årsredovisning 2017
Effektrapport 2017

ANDRA RAPPORTER OCH DOKUMENT

FRIIs kvalitetskod
Etiska riktlinjer
Inköpspolicy
Insamlingspolicy
Klagomålspolicy
Personalpolicy
Stadgar
Styrande dokument: förmedling av medel
Styrande dokument: eget kapital
Volontärpolicy

ÄLDRE ÅRSREDOVISNINGAR

2016
2015
2014
2013
2012
2011