Ekonomi - Raoul Wallenberg Academy

EKONOMI

Under granskning av Svensk Insamlingskontroll

Med 90-konto medföljer skyldigheter

Raoul Wallenberg Academy innehar ett 90-konto (900-4706) vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Vår administration svarade för 17 % av våra totala kostnader under 2017. Lön för verksamhetsansvarig uppgår till 42 000 kr per månad, utan särskilda förmåner. Styrelsen är icke arvoderad och beslutar om lön för verksamhetsansvarig.

Raoul Wallenberg Academy är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och följer därmed FRII:s kvalitetskod och styrande riktlinjer för tryggt givande. Kvalitetskoden fastställer givarens rättigheter och att insamling bedrivs transparent, etiskt och professionellt.

 

EFFEKTRAPPORT OCH POLICIES

Effektrapport 2017

Här kan du ta del av oberoende revisorns bestyrkanderapport avseende efterlevnad av FRIIs kvalitetskod

Insamlingspolicy

Etiska riktlinjer

Personalpolicy

Volontärpolicy

Stadgar

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

 

ÄLDRE ÅRSREDOVISNINGAR

2015

2014

2013

2012

2011