EKONOMI

Under granskning av Svensk Insamlingskontroll

Med 90-konto medföljer skyldigheter

Raoul Wallenberg Academy är en insamlingsstiftelse. Vårt juridiska namn är Raoul Wallenberg Academy for Young Leaders (organisationsnummer: 802424-1740). Vi har ett 90-konto (900-4706) vilket innebär att organisationen står under granskning av Svensk Insamlingskontroll. Organisationen måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Vår administration svarade för 17 % av våra totala kostnader under 2021. Lön för generalsekreterare år 2024 uppgår till 59 000 kr per månad, utan särskilda förmåner. Styrelsen är icke arvoderad och beslutar om lön för generalsekreterare.

 

   Logotyp där det står Tryggt givande och under det står det Giva Sverige

 

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Giva Sverige och Kvalitetskoden här.

 

ÅRSREDOVISNING OCH EFFEKTRAPPORT 2022

Årsredovisning 2022
Effektrapport 2022

ÅRSREDOVISNING OCH EFFEKTRAPPORT 2021

Årsredovisning 2021
Effektrapport 2021

ÅRSREDOVISNING OCH EFFEKTRAPPORT 2020

Årsredovisning 2020
Effektrapport 2020

ANDRA RAPPORTER OCH DOKUMENT

FRIIs kvalitetskod (FRII heter numera Giva Sverige)
Etiska riktlinjer
Inköpspolicy
Insamlingspolicy
Klagomålspolicy
Personalpolicy
Stadgar
Styrande dokument: förmedling av medel
Styrande dokument: eget kapital
Volontärpolicy

ÄLDRE ÅRSREDOVISNINGAR

2019: Årsredovisning 2019 och Effektrapport 2019
2018: Årsredovisning 2018 och Effektrapport 2018
2017: Årsredovisning 2017 och Effektrapport 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011