Arkiv över skolmaterial

Undervisningsmaterial kring mänskliga rättigheter

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana och lära samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna. Materialet går igenom alla 30 mänskliga rättigheter, med 60-120 minuters långa lektionsförslag för varje rättighet.

Ladda ner materialet här.

Hitta din inre Raoul

Lär vi elever att lyssna till sin inre kompass idag? Hur främjar vi en kultur där alla vågar visa civilkurage? Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett verktyg bestående av en film och en lärarhandledning, för att förebygga rasism och diskriminering.

Beställ filmen här Ladda ner lärarhandledningen här

LÄRARHANDLEDNING TILL GUIDEN

Denna lärarhandledning är skapad som ett komplement till vår guide i socialt entreprenörskap som du kan ladda ned här bredvid. Lärarhandledningen är kopplad till kursen entreprenörskap och tar upp alla delar som kursen entreprenörskap ska behandla i centralt innehåll.

Ladda ner lärarhandledningen här

GUIDE FÖR SOCIALA ENTREPRENÖRER

Raoul Wallenberg Academy och Ashoka Skandinavien har tagit fram en guide till dig som har en samhällsförändrande idé du vill arbeta vidare med. Den tar upp metoder och verktyg som sociala entreprenörer behöver för att lyckas.

Ladda ned guiden här Se alla övningar här

Bjud in en talare

Bjud in en talare som berättar om Raoul Wallenberg. Cecilia Åhlberg är ledamot i Raoul Wallenberg Academys styrelse och barnbarn till Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren. Cecilia har jobbat nära sin mormor, Nina Lagergren, med frågor rörande Raoul Wallenberg i fem år. Cecilia föreläser ofta om Raoul Wallenberg både internationellt och i Sverige. Kontakta Cecilia Åhlberg: cecilia.ahlberg@rwa.se.

The Raoul Wallenberg Algorithm (ENG)

Teacher’s material to the tool The Raoul Wallenberg Algorithm. It is primarily developed for lessons in English and Social science for upper secondary school.

Find the teacher’s material in English here

The Raoul Wallenberg Algorithm (svenska)

En lärarhandledning med lektionstips kopplade till verktyget The Raoul Wallenberg Algorithm. Lektionerna är upplagda för undervisning på gymnasiet. Handledningen är kopplad till målen i GY11 för undervisning i engelska och samhällskunskap.

Ladda ned lärarhandledningen på svenska här

Kuben – andras material

I samband med Kuben skickar vi ut en Lärarhandledning med utbildningsmaterial som vi samlat från olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet. Undervisningsmaterialet är anpassat till läroplanerna LGR11 & GY11 och är enkelt att lyfta in i din undervisning.

Ladda ned lärarhandledningen här

Göra skillnad – för ökad medmänsklighet

Materialet är planerat för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet.

Det består av

Lärarhandledning för workshop Powerpointpresentation som stöd Arbetsblad till eleverna