UNDERVISNINGSMATERIAL FÖR GYMNASIESKOLAN KRING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana och lära samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna. Materialet går igenom alla 30 mänskliga rättigheter, med 60-120 minuters långa lektionsförslag för varje rättighet.

Detta skolmaterial kan användas både under arbetet inom Kuben, eller helt fristående som en del av skolans värdegrundsarbete.

Ladda ner lärarhandledningen här

Fyll i formuläret så kommer du till materialet.