SKOLMATERIAL

LÄRARMATERIAL

Använd vårt skolmaterial för att skapa en diskussion kring civilkurage och alla människors lika värde i ditt klassrum. Materialet är tänkt som en del av det kontinuerliga arbetet kring skolans värdegrund och samtidigt som ett stöd för att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti. Workshopen följer läroplanen GY11 och är upplagd för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet.

SKOLMATERIAL

Materialet GÖRA SKILLNAD; planerat för en dubbeltimme och fokuserar på vad varje människa kan göra i sin vardag för att bidra till ökad medmänsklighet.

INGA FÖRKUNSKAPER KRÄVS!


LÄRANDEMÅL

– Kunskap om Raoul Wallenbergs gärning.
– Att upptäcka sitt eget mod och träna sig i civilkurage.

FÖRBEREDELSER

  • Eleverna behöver pennor + arbetsblad eller papper
  • Förbered visning av den korta filmen + post-it-lappar för workshopen.
  • Tänk igenom personliga exempel för att förtydliga uppgifterna.

HÄR ÄR MATERIALET

 

Lärarhandledning

I samband med Kuben skickar vi ut en Lärarhandledning med utbildningsmaterial som vi samlat från olika organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, civilkurage och medmänsklighet. Undervisningsmaterialet är anpassat till läroplanerna LGR11 & GY11 och är enkelt att lyfta in i din undervisning. I handledningen hittar du material från Amnesty, Forum för levande historia, Friends, Fryshuset och Robert F Kennedy Center, PeaceWorks & Mångkulturellt Centrum, RFSL Ungdom, Svenska kommittén mot antisemitism och Teskedsorden. Ladda ner Lärarhandledningen här.

English