Pedagogiska tips från RWA i Corona-tider

 

I en unik situation där allt ställs på ända är det viktigt för oss att dela med oss av kunskap. Därför erbjuder Raoul Wallenberg Academy nu vår expertis gratis och digitalt.

Människors arbetssituation, studiesituation och vardagsliv har förändrats drastiskt. Det innebär att många nu sitter hemma med färre möjligheter till fysisk social kontakt. Det väcker ett ännu större behov av att visa empati och medmänsklighet för varandra och ställer stora krav på ens självledarskap. Det är viktigt att fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor i dessa tider. Låt medmänsklighet spridas snabbare än Corona-viruset.

Här hittar ni skolmaterial som ni kan använda direkt i klassrummet. Vi har delat upp materialet i två delar: Del ett är material som du kan använda i det digitala klassrummet med eleverna. Del två är för dig som är pedagog.

Del 1

Det här kan du göra direkt i ditt digitala klassrum med eleverna.

10 SÄTT ATT AGERA MEDMÄNSKLIGT10 sätt att agera med medmänsklighet
Vi har sammanfattat en lista på 10 saker som du kan göra för att sprida medmänsklighet i tider av hög smittspridning av Covid-19.
LADDA NER LISTAN HÄR

100 SÄTT ATT GÖRA SKILLNAD 100-listan 100 sätt att göra skillnad
Vi har samlat en lista på 100 sätt att förändra och påverka för att skapa en bättre värld. Det är 100 utmaningar som du kan dela med dina elever.
BESÖK SIDAN HÄR

LEKTIONER KRING MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Framsidan på lärarhandledning mänskliga rättigheter

Här är lektionstips för samtliga mänskliga rättigheter. Har du frågor om hur du kan arbeta med mänskliga rättigheter – maila Mattias Andersson.

LADDA NER DEN HÄR

Hitta din inre Raoul

Hur främjar vi en kultur där alla vågar visa civilkurage? Raoul Wallenberg Academy har tagit fram ett verktyg bestående av en film och en lärarhandledning, för att förebygga rasism och diskriminering. Filmen är uppdelad i fem kapitel och jämna mellanrum pausar du som lärare filmen och låter eleverna reflektera över en frågeställning. I version 1 leder Johan Wendt, social entreprenör, tittaren genom reflektionstillfällen och bidrar med egna exempel som ni kan diskutera kring. I version 2 är det korta pauser i filmen där det är meningen att du som lärare ska pausa filmvisningen och bidra med dina egna exempel kring varje frågeställning. 

För bägge dessa versioner följer ni övningarna i lärarhandledningen. Diskussionerna förväntas ta cirka 15-20 minuter.

LÄRARHANDLEDNINGEN ÄR HÄR

Del 2: Fortbildning och inspiration för dig som är pedagog

Gratis digital utbildning för motivation och välmående

Distansundervisning ställer höga krav på det egna självledarskapet. Vi behöver hjälpa våra elever och oss själva att hålla motivationen uppe och behålla lugn och balans i vår karantän.

Forskningen om inre motivation och välmående är tydlig;  vi har alla, unga och vuxna tre behov som vi behöver få tillfredställda. Det är behovet av gemenskap, av att få utvecklas och av att få känna autonomi och ta egna beslut. Alla tre behoven utmanas i dessa tider.

Vi bjuder in alla skolledare och gymnasielärare till ett gratis digitalt seminarie i Självledarskap som visar hur du kan hjälpa dig själv och dina  elever i sitt självledarskap och välmående. Anmäl dig här.

Bild på ett roder

Vi kommer att erbjuda gratis digitala workshops så länge distansundervisningen gäller. Om du är intresserad av kommande workshop så anger du det i anmälan.

Om du har frågor; mejla Lisa Gawell: lisa.gawell@rwa.se eller ring: 070-492 67 66

RWA Play

Använd vår PLAYkanal, RWA Play, för att få tips på hur du tar in värdegrundsarbetet i klassrummet. Vi har filmat lärare som ger sina bästa lektionstips kring civilkurage, självledarskap och att väcka ungas engagemang i klassrummet. RWA Play är en kanal av lärare — för lärare.
BESÖK SIDAN HÄR

TACK till alla ni vardagshjältar anställda på skolor och som nu jobbar för att upprätthålla en så fungerande vardag som möjligt för barn och unga. Ni bidrar till att upprätthålla en av våra mänskliga rättigheter: varje människas rätt till utbildning.