glob3

#WarmUpOurGlobe

Hjälp oss skapa ett varmare klimat hos världens ledare.
Kolla temperaturen på rwalgorithm.com

RWA

RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi tror på ett medmänskligt samhälle där varje människa gör skillnad

För mig finns det inget annat val

– Raoul Wallenberg

På Raoul Wallenberg Academy arbetar vi för att motivera unga människor att ta ansvar och agera. Vi vill göra så många som möjligt till medmänskliga förebilder, för andra att ta efter. Det gör vi genom att erbjuda utbildningar och skolprogram.

Vårt mål är att åstadkomma en förändring genom att påminna om Raoul Wallenberg och hans gärning.

Raoul Wallenberg – mannen med portföljen.

“TVIVLA ALDRIG PÅ ATT EN LITEN GRUPP MÄNNISKOR KAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN. DET ÄR FAKTISKT DET ENDA SOM NÅGONSIN HAR FUNGERAT. ”

– Margaret Mead

KUBEN – FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH MÄNSKLIGA SKYLDIGHETER!

Det internationella skolprogrammet Kuben uppmuntrar ungdomar världen över att ta ställning för mänskliga rättigheter och mänskliga skyldigheter. Nu är ansökan till Kubprogrammet för läsåret 2018/19 öppen. Vi tar emot ansökningar löpande.

LÄS MER HUR DIN SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD OCH ANMÄL ER HÄR!

 

English