RAOUL WALLENBERGPRISET

Ett pris för medmänsklighet i Raoul Wallenbergs anda

ETT PRIS I RAOUL WALLENBERGS ANDA

Varje år delas Raoul Wallenbergpriset delas ut på Raoul Wallenbergs dag, den 27:2 augusti. Priset går till en person som arbetar i Sverige i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser riktade till barn och och unga i syfte att motverka rasism, diskriminering och intolerans och för alla människors lika värde. Raoul Wallenbergpristagare är föredömen – personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Olle Wästberg, som var regeringens samordnare för Raoul Wallenberg-året 2012, har sagt:

”Raoul Wallenbergpriset ger en möjlighet att lyfta fram det viktigaste arvet efter Raoul Wallenberg: Att var och en har ett ansvar för att bekämpa rasism, antisemitism och annan intolerans.”

Lämna förslag på kandidater till Raoul Wallenbergpriset 2022

Skicka in ditt förslag till 2022 års pristagare av Raoul Wallenbergpriset. Sista dagen att föreslå är 20 februari 2022.
 • Namn på person du vill föreslå
 • Beskriv vad personen gjort som var bra.
 • Mail eller telefonnummer.
 • Du som föreslår: vi behandlar dina personuppgifter till dess att beslutsprocessen är avklarad och en tid efter utdelning av priset för administration och uppföljning. Den du föreslår: vi gallrar personuppgifter på de som föreslogs men inte gick vidare (fram till de som blir nominerade till Raoul Wallenbergpriset) i 12 månader efter. Vi behåller personuppgifter till de nominerade till priset i 36 månader. Vinnarna behålls längre av verksamhetshistoriska skäl.
 • Prenumerera på Raoul Wallenberg Academys nyhetsbrev och håll dig uppdaterad om den du föreslår till priset blir en av de fem nominerade.

RAOUL WALLENBERGPRISET

Priset till Raoul Wallenbergs minne har gjorts möjligt genom stöd från regeringen.

Pristagaren kommer att vid sidan av prissumman på 100 000 kr få en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg utanför FN i New York och UD i Stockholm.

Raoul Wallenbergpriset 2021

Årets Raoul Wallenbergpris tilldelas Tobias Rawet, Föreningen Förintelsens Överlevande. När Tobias Rawet var 56 år gammal och såg Förintelseförnekaren Robert Faurisson på tv bestämde han sig för att förtidspensionera och sig ägna sitt liv åt att dela med sig om sina egna upplevelser av Förintelsens fasor. Från att aldrig ha berättat för någon om sitt liv under Förintelsen har han nu delat sitt vittnesmål med skolelever i nästa 25 års tid.

Idag föreläser han för omkring 15 000 och 22 000 personer om året om vad som kan hända om antidemokratiska krafter får styra och alla människors lika värde inte blir respekterade.

NOMINERADE TILL PRISET 2021

De fem nominerade initiativen till Raoul Wallenbergpriset 2021 var:

 • Domino Kai, Sveriges Internationella Romska Filmfestival
 • Karin Fridell Anter, Stöttepelaren
 • Khalid Mohammed, For the people (F.T.P.)
 • Tobias Rawet, Föreningen Förintelsens Överlevande
 • Victoria Escobar, Changers Hub

Domino Kai nomineras för att han i 30 års tid har gett romska grupper en röst, utbildar kring fördomar och intolerans. Domino är en outtröttlig människorättsaktivist för en folkgrupp som fortfarande utesluts från de flesta samhällsområden. 

Karin Fridell Anter, nomineras för sitt arbete för att stötta ensamkommande flyktingungdomar i deras utsatta situation. Karin är ordförande och en av grundarna av den riksomfattande organisationen Stöttepelaren. Hon arbetar sedan 2017 oförtrutet för ungas rätt till ett tryggt liv.

Khalid Mohammed, grundare av organisationen For The People (F.T.P) och ordförande i föreningen Folkets hus Vivalla (Örebro), nomineras för hans arbete med att skapa självkänsla och framtidshopp bland många tonåringar i en stadsdel som präglas av starkt utanförskap. 

Tobias Rawet, Föreningen Förintelsens Överlevande i Stockholm, nomineras för sitt arbete med att berätta om sina upplevelser av Förintelsen. I 24 år har han rest runt i Sverige och berättat om sitt liv och vad som hända om antidemokratiska krafter styr samhället och alla människors lika värde inte respekteras.

Victoria Escobar nomineras för sitt arbete med Changers Hub där unga i marginaliserade områden får tillgång till kunskap, nätverk och inspiration för att på lång sikt se möjligheter för sin egen framtid och få verktyg för att kunna påverka den i positiv riktning. 

Raoul Wallenbergpriset 2020

Dina och Jovan Rajs tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2020. De tilldelas priset för sitt arbete med att sprida kunskap om självupplevda erfarenheter från Förintelsen och civilkurage. De använder stor kreativitet i att nå ut, utvecklas ständigt i samverkan med unga och knyter an sina erfarenheter till dagsaktuella teman. Dina och Jovan arbetar outtröttligt med att sprida kunskapen till barn och unga.

Genom sitt arbete skapar de en brygga till historien och hjälper oss lära av den. Årets pristagare inspirerar oss att alltid agera i Raoul Wallenbergs anda.

NOMINERADE TILL PRISET 2020

De fem nominerade initiativen till Raoul Wallenbergpriset 2020 var:

 • Angelica Andersson, Dalarna mot Rasism
 • Dina och Jovan Rajs, överlevande från Förintelsen
 • Ellen Tejle, Fanzingo
 • Johan Nordqvist, Juridikfronten
 • Omid Mahmoudi, Ensamkommandes Förbund

Angelica Andersson, ordförande för Dalarna mot Rasism, är nominerad till Raoul Wallenbergpriset för sitt långa engagemang att jämna ut de skillnader i makt och resurser som skapar ojämlika levnadsvillkor.

Dina och Jovan Rajs är överlevande från Förintelsen. Sedan många år föreläser de i skolor, bibliotek, kyrkor och kulturhus och sprider kunskap om sin barndom under andra världskriget, Förintelsen, civilkurage och förmedlar lärdomar.

Ellen Tejle, vd för Fanzingo, synliggör de vars röster vi vanligtvis inte hör. Hennes arbete skapar delaktighet och minskar utrymmet för ”vi och dem”-mentalitet, vilket är en avgörande faktor i kampen mot främlingsfientlighet och intolerans.

Johan Nordqvist, Juridikfronten, använder juridiken som verktyg för att motverka högerextrem brottslighet. Hans arbete har resulterat i flera fällande domar samt påverkat rättspraxis och hur myndigheter arbetar med den här typen av brott.

Omid Mahmoudi, grundare av Ensamkommandes förbund, kämpar för unga afghaners rättigheter i Sverige. Han ger en plattform för etablering och att lära sig om hur det nya samhället fungerar, både vad gäller lagar och regler samt sociala koder.

Raoul Wallenbergpriset 2019

Lovette Jallow tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2019. Genom sitt initiativ Action4humanity kämpar Lovette för marginaliserade grupper och minoriteter i samhället som drabbas av missgynnande strukturer. Hon använder, i Raoul Wallenbergs anda, sina plattformar på sociala medier för att upplysa och utbilda om rasism och diskriminering.

Med en klar inre kompass och starkt civilkurage tar Lovette Jallow strid för medmänsklighet trots att hon själv får utstå  för risker. Hon lyfter exempel från verkligheten för att åstadkomma förändring och uppnå rättvisa för de som blivit illa behandlade.

Nominerade till priset 2019

De fem nominerade initiativen till Raoul Wallenbergpriset 2019 är:

 • Christer Mattson, Toleransprojektet
 • Kinna Skoglund och Sara Edvardson Ehrnborg, “Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa”
 • Shanga Aziz, Locker Room Talk Sverige
 • Lovette Jallow, Action for humanity
 • Anna Hellerstedt, Finspång mot rasist

Idag presenterade de sig själva och sina organisationer. Sedan överlägger juryn vem av dem som får priset. Läs mer om de nominerade här nedan.

Anna Hellerstedt, driver organisationen Finspång mot rasism
Anna arbetar helhjärtat med att sprida budskapet om alla människors lika värde, tolerans och medmänsklighet. I sitt yrke som lärare, författare, researrangör och ansvarig i ”Finspång mot rasism” påverkar hon dagligen människor genom att vara en god förebild.

Christer Mattson, grundare av Toleransprojektet vid Torgny Segerstedtinstitutet i Göteborg
Christer tog fram pedagogiken bakom Toleransprojektet som syftar till att förebygga rekrytering till nazistiska och vitmakt-grupper. Idag utvecklar han kurser för lärare och pedagoger samt föreläser om motverkande av rasism och våldsbejakande extremism, samt om Förintelsen.

Kinna Skoglund och Sara Edvardson Ehrnborg, grundare av nätverket “Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa”
Kinna och Sara har sedan starten jobbat hårt för att nå ut med kunskap om ensamkommande till allmänhet och politiker. De har även stöttat drygt 11 000 aktiva i nätverket på ett outtröttligt sätt, med kärlek och kunskap.

Lovette Jallow, driver organisationen Action for humanity
Lovette använder sociala medier för att upplysa och utbilda om rasism och diskriminering. Hon står upp för människor som blivit utsatta för rasism, diskriminering och orättvisor. Med exempel från verkligheten vill Lovette åstadkomma förändring och uppnå rättvisa.

Shanga Aziz, grundare av organisationen Locker Room Talk Sverige
Locker Room Talk Sverige är en ideell organisation som arbetar med jämställdhet och schyssta attityder mot snacket i omklädningsrummet i ett förebyggande syfte. Shanga Aziz är en viktig röst i detta arbete.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2018

Vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2018 är Jonathan Leman. Jonathan är en av Sveriges främsta kännare av antisemitiska rörelser. Han har outtröttligt, under många år, arbetat mot antidemokratiska och antisemitiska rörelser.

Jonathan rustar allmänheten mot en auktoritär framtid och utbildar ungdomar till framtida demokratiska medborgare.

NOMINERADE TILL RAOUL WALLENBERGPRISET 2018

Med 340 inkomna förslag nominerar en enig jury fyra personer som agerar för ett medmänskligt samhälle, till Raoul Wallenbergpriset 2018.

De har alla gjort personliga uppoffringar för att stå upp för mänskliga rättigheter.

De fem nomineradeär:

Jonathan Leman, researcher på Expo
Charlotta Granath, lärare
Matilda Brinck-Larsen, initiativtagare och grundare av frivilligorganisationen Agape
Lisa Bjurwald, chefredaktör och ansvarig utgivare för Tidskriften Författaren.

Läs om de nominerade nedan.

NOMINERADE 2018

Jonathan Leman, researcher på Expo. Jonathan Leman håller i utbildningar om högerextremismen i Sverige, historiskt och idag. Han har även dagens antisemitism som ett specialområde. Målgruppen är främst lärare och tjänstemän. Jonathan fungerar som en särskild resurs för lärare och pedagoger som arbetar med Toleransprojektet.

Det krävs arbete på många olika fronter för att värna vår demokrati.” – Jonathan Leman

Charlotta Granath, lärare, både i grundskolan och på lärarutbildningen, författare och föreläsare. Charlotta Granath arbetar för barn och ungdomar med kunskapshöjande insatser i frågor om mänskliga rättigheter, Förintelsen, antidemokratiska ideologier och brott mot mänskligheten, samt om allas lika värde.

“Jag eftersträvar att göra skillnad, varje dag, på många sätt, i de frågor och utmaningar jag ställs inför.“ – Charlotta Granath

Matilda Brinck-Larsen, initiativtagare och grundare av frivilligorganisationen Agape som fångar upp, stöttar och ger struktur för de unga ensamkommande som skrivs upp eller fyller 18 år. Hon har byggt upp ett nätverk tillsammans med volontärer som bistår med boenden, frivilliga familjehem, aktiviteter och verksamhet. Hon reser runt och håller föreläsningar om situationen för de ensamkommande samt skriver debattartiklar.

“Agape är civilsamhällets svar på när stat och kommun frånsäger sig sitt ansvar.” – Matilda Brinck-Larsen

Lisa Bjurwald, chefredaktör och ansvarig utgivare för Tidskriften Författaren – Sveriges Författarförbund, journalist, författare. Lisa Bjurwald är en av  landets ledande experter på rasism, högerextremism och näthat/hot. Hon är ute i skolor och föreläser, samt författare till ett flertal uppmärksammade böcker, debattartiklar och publika evenemang runt om i Europa.

“En enskild människa kan göra skillnad! Den parollen lever jag efter.” – Lisa Bjurwald

RAOUL WALLENBERGPRISET 2017

Vinnare av priset 2017 var Mariet Ghadimi, grundare av Tjejers Rätt i Samhället (TRIS).

Mariet får Raoul Wallenbergpriset för sitt engagemang och förmåga att få med sig andra mot hedersrelaterat våld och förtryck av unga kvinnor och män.

Med stort civilkurage och empati ger Mariet Ghadimi unga möjligheten att bestämma över sin egen nutid och framtid.

NOMINERADE TILL RAOUL WALLENBERGPRISET 2017

Bland över 200 inkomna förslag nominerar en enig jury fem framstående personer till Raoul Wallenbergpriset.

De har alla gjort personliga uppoffringar för att stå upp för mänskliga rättigheter.

Nominerade 2017

Abdulbaghi Ahmad, forskare och barnpsykiatrier som arbetar med att främja barns och ungdomars mänskliga rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Abdulbaghi Ahmad fokuserar på flyktingbarns mentala hälsa både i och utanför Sveriges gränser. Han grundade Metin Health House i Kurdistan 2008.

Mariet Ghadimi, grundare och verksamhetschef för den ideella organisationen TRIS – tjejers rätt i samhället. Organisationen arbetar förebyggande och akut mot hedersrelaterat våld och förtryck. Mariet Ghadimi är även doktorand på Stockholms universitet och skriver en avhandling inriktad på ungdomars syn på sexualitet och oskuldsnorm.

Zeliha Dagli är feministisk debattör och aktivist som lyfter jämställdhetskampen i förorten. Zeliha Dagli började uppvakta politiker och anordna träffar för kvinnor. Hon startade ”Förortsfeminism” för att ge kvinnor i Järvaområdet ett nätverk och ”Gränslöst café” för att kvinnor i Husby ska kunna umgås fritt.

Amir Ashour jobbar för mänskliga rättigheter för HBTQ+ personer. Han är uppväxt i Irak och kom till Sverige 2015. Efter endast två månader i Sverig startade han Iraks första HBTQ+ organisation IraQueer. I dag är organisationen stor och har bland annat författat rapporter åt FN.

Anders Kompass stod upp för mänskliga rättigheter när han slog larm om att fredsbevarande FN-soldater begått sexuella övergrepp mot barn i Centralafrikanska republiken. Anders Kompass anklagades först för tjänstefel och blev avstängd från sin tjänst. Efter ett antal utredningar har han friats från alla misstankar och valde sen själv att lämna FN.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2016

På Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti mottog Tina Morad Raoul Wallenbergpriset för sin förmåga att organisera för medmänsklighet.

Enligt prismotiveringen har Tina Morad, som representant för Refugees Welcome Stockholm, ”i Raoul Wallenbergs anda visat att varje människa kan göra skillnad”. Hennes arbete för att mobilisera, utbilda och engagera människor skapar meningsfulla möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar.

– Tina Morad fortsätter, nu när flyktingpolitiken blivit restriktiv, att arbeta med asylrätt och människors trauman. Hon bildar opinion, utbildar och sprider kunskap. Organisationen går vidare och bjuder in unga flyktingar som fått stanna i Sverige till idrott, dans och umgänge med svenska ungdomar. Genom praktiska åtgärder, uppoffrande arbete och förmåga att organisera för medmänsklighet arbetar Tina Morad i Raoul Wallenbergs anda, säger juryns ordförande Olle Wästberg.

Här kan du se när Tina Morad sitter med i Gomorron Sverige i SVT och här kan ni läsa en intervju med Tina i DN. Låt Tina själv berätta vad utmärkelsen betyder för henne här.

NOMINERADE TILL RAOUL WALLENBERGPRISET 2016

Det är med stor glädje vi presenterar de nominerade till Raoul Wallenbergpriset 2016. De har alla på olika sätt motarbetat fördomar och orättvisa eller gjort personliga uppoffringar för att motverka olika former av intolerans.

Nominerade 2016

Omid Mahmoudi en av grundarna till Ensamkommandes förbund. Förbundet syftar till att göra ensamkommandes röster hörda och arbetar för ett värdigt mottagande i asylprocessen. Förbundet fungerar även som ett socialt nätverk där ensamkommande kan stötta och stärka varandra.

Gloria Ray Karlmark medlem i medborgarrättsgruppen Little Rock Nine – gruppen som utmanade det rasistiska skolsystemet i Little Rock Central High School i 50-talets USA. Gloria framträder regelbundet som föreläsare på skolor, församlingar och föreningar runt om i Sverige om rassegregation.

Tina Morad en av grundarna till Refugees Welcome Stockholm. Organisationens syfte är att hjälpa människor på flykt vid ankomst till Stockholm, både för stunden och på längre sikt och ge dem ett värdigt bemötande.

Christer Mattsson t.f. föreståndare Segerstedtinstitutet. Institutet är nationellt resurscentrum som bidrar till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och rasistiska organisationer.

Alexander Hallberg förbundsordförande i spelorganisationen Sverok, ett av Sveriges största ungdomsförbund som lyckats ena den svenska spelhobbyn bakom en gemensam uppförandekod som tar avstånd från främlingsfientlighet, diskriminering och våld.

Emma Arnesson verksamhetschef för Hej Främling! Föreningen bidrar till positiv integration genom att hjälpa asylsökande och nyanlända flyktingar till fysiskt och mentalt välmående.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2015

Hédi Fried och Emerich Roth är vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2015. Hédi och Emerich är båda överlevande från Förintelsen. De har kunnat övervinna sin smärta och sina fruktansvärda upplevelser för att i ett livslångt engagemang berätta sanningen. De har visat på kunskapens kraft för att förmedla tolerans och medmänsklighet. Tillsammans grundade de Föreningen Förintelsens överlevande.

– Idag finns få kvar som kan vittna om nazismens illdåd. Hédi Frieds och Emerich Roths insatser för att nå unga människor är grundläggande för den framtida upplysningen kring rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, säger juryns ordförande Olle Wästberg.

NOMINERADE TILL RAOUL WALLENBERGPRISET 2015

2015 föreslogs över 80 personer till Raoul Wallenbergpriset, juryn nominerade sex personer som alla på olika sätt brutit mot normer och konventioner, eller gjort personliga uppoffringar för att motverka olika former av intolerans. Nedan kan du läsa mer om de fantastiska personerna som nominerats till Raoul Wallenbergpriset 2015.

Nominerade 2015

Sarah Delshad, grundare av Muslimska feminister, är en fristående samhällsdebattör inom ämnen som mänskliga rättigheter, feminism och antirasism.

Sandra Ehne är ordförande för Stockholm Pride och arbetar inom Scouterna för mångfald och mot rasism och homo-, bi- och transfobi.

Hédi Fried är överlevande från Auschwitz. Hon har i ett halvt sekel rest runt i skolor och pratat om Förintelsen. Hon har också engagerat sig mot andra folkmord och övergrepp.

Daniel Poohl har under många år varit VD för Expo, en viktig kunskapskälla i arbetet mot rasism i Sverige.

Emerich Roth är överlevande från koncentrationslägren. Han har outtröttligt besökt skolor och upplyst om Förintelsen. Genom Emerichfonden verkar han för att hindra att rasism får fotfäste i Sverige.

Rickard Söderberg, även känd som ”Gaytenor”, har valt ovanliga sätt för att runt om i världen arbeta för hbtq-personers rättigheter.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2014

Emir Selimi är grundare och ledare för organisationen Unga Romer. Emir föddes 1983 i Belgrad och upplevde diskriminering redan i skolan i Serbien. Han kom som åttaåring till Sverige och började redan på högstadiet engagera sig för alla människors lika rättigheter. 2013 formade han organisationen Unga Romer som bland annat arbetar med att skapa den första webbaserade romska skolan i världen och utveckla det romska skriftspråket.

Emir föreläser också i skolor, kommuner och för polischefer om mänskliga rättigheter, antisemitism och rasism gentemot romer. Han har vidgat kontakterna med bland annat judiska, samiska och muslimska ungdomar och visat människor andra alternativa tankesätt. Juryn för Raoul Wallenbergs pris anser att Emir Selimi blivit en förebild för många och arbetar i Raoul Wallenbergs anda. Priset till Raoul Wallenbergs minne har gjorts möjligt genom ett bidrag till Raoul Wallenberg Academy från regeringen.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2013

Det första svenska Raoul Wallenbergpriset gick till Siavosh Derakhti från Malmö. Han startade som 19-åring på egen hand ”Unga muslimer mot antisemitism”. Det skedde efter en resa till koncentrationsläger. Föreningen har nu breddats och bytt namn till ”Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet”. Den vill öka förståelsen mellan olika grupper i Malmö.

Siavosh Derakhti fick priset därför att han ”genom sitt enskilda initiativ och genom att ideellt engagera sig mot främlingsfientlighet blivit ett positivt exempel i Malmö och Sverige. Han är en förebild för andra i sitt engagemang och visar att en enda människas beslutsamhet att inte acceptera växande intolerans kan få betydelse.” Priset delas ut av Raoul Wallenberg Academy och harfinansierats av Integrationsdepartementet.

Jury 2021

Collage av jurymedlemmar med namnskyltar

Christer Mattsson Universitetslektor Segerstedtinstitutet, ett nationellt resurscentrum kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och rasistiska organisationer. Christer utvecklar kurser för lärare och pedagoger samt föreläser om motverkande av rasism och våldsbejakande extremism, samt om Förintelsen.

Hala Mohammed, Child Safeguarding Director på Rädda Barnen. Hala har lång erfarenhet inom civilsamhället där hon både var förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund och vice ordförande för Svenska Röda Korset. Hala fick 2018 Stiftelsen Koung Gustav V:s 90-årsfond ledarstipendium.

Ingrid Carlberg, författare och styrelseledamot i Raoul Wallenberg Academy. Ingrid har bland annat skrivit biografin ”Det står ett rum här och väntar på dig dig…”: berättelsen om Raoul Wallenberg och tilldelades Axel Hirschs pris 2020.

Lamin Sonko, Global pr-chef på Majority. Lamin har lång erfarenhet inom kommunikationsbranschen där han är medgrundare till #SthlmOp för att bredda representationen i kommunikationsbranschen.

Lena Posner – Körösi, medgrundare av Kommunicera, ordförande och medgrundare av Paideia Judiska Folkhögskola. Lena har länge jobbat inom civilsamhället och öka kunskap inom minoritetsgrupper. Lena blev av regeringen utnämnd som Demokratiambassadör i kommittén Demokrati 100.

Michael Wernstedt, arbetande styrelseledamot Raoul Wallenberg Academy. Michael är ordförande för juryn till Raoul Wallenbergpriset och tidigare verksamhetsansvarig på RWA.

Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Forum för Levande Historia. Tidigare vd för Hungerprojektet som med kvinnor i fokus arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom. Dessförinnan kommunikations- och påverkanschef på Bris och presschef på Folkhälsomyndigheten.

Tidigare jurymedlemmar

Niklas Orrenius, författare och journalist.

Bodil Sundén, tf kommunikationschef på Forum för levande historia.

Amanda Lundeteg,VD Allbright.

Olle Wästberg, publicist och diplomat.

Dilsa Demirbag-Sten, grundare och verksamhetsansvarig för Berättarministeriet.

Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia
Soraya Post, europaparlamentariker (Feministiskt initiativ)
Jason Diakté, artist
Samir El-Sabini, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation
Amelie Silfverstolpe, grundare av volontärbyrån
Eskil Frank, tidigare överintendent på Forum för levande historia

Leo Razzak, social entreprenör

Martin Schibbye, journalist

 

Var och en har ett ansvar för att bekämpa främlingsfientlighet, antisemitism och annan intolerans!