RAOUL WALLENBERGPRISET

Ett pris för medmänsklighet i Raoul Wallenbergs anda

Ett pris i Raoul Wallenbergs anda

Varje år delas Raoul Wallenbergpriset ut på Raoul Wallenbergs dag, den 27:e augusti. Priset går till en person som arbetar i Sverige i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser riktade till barn och unga i syfte att motverka rasism, diskriminering och intolerans och för alla människors lika värde. Raoul Wallenbergpristagare är föredömen – personer som unga kan spegla sig i och se upp till.

Nu kan du nominera till 2024 års Raoul Wallenbergpris!

JURY 2024

Sven Hagströmer,

ordförande i juryn. Bakgrund inom finansvärlden, grundare av Creades och Avanza.

 

Diamant Salihu,

journalist och författare med fokus på svenskt gängkriminalitet. Pristagare av Raoul Wallenbergpriset 2023

 

Anna Urombi,

generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy med långt engagemang inom rättvisefrågor

 

Julius Kramer,

expert på inkluderande fred och konfliktlösning, med rötter i scoutrörelsen

Anna Wåglund,

kommunikationschef för Forum för levande historia med mångårigt engagemang för demokratifrågor

 

Maxida Märak,

artist och människorättsaktivist som är engagerad i samers och urfolks rättigheter.

Annie Lööf,

tidigare partiledare för Centerpartiet samt före detta näringsminister

 

Trifa Shakely,

före detta förbundsordförande RFSL med rötter inom den antirasistiska och feministiska rörelsen.

 

RAOUL WALLENBERGPRISET

Priset till Raoul Wallenbergs minne har gjorts möjligt genom stöd från regeringen.

Pristagaren kommer att vid sidan av prissumman på 100 000 kr få en miniatyr av den bronsportfölj som konstnärerna Ulla och Gustav Kraitz skapat och som är en del av minnesmärken över Raoul Wallenberg utanför FN i New York och UD i Stockholm.

Om 2023-2024 års logotype

2023-2024 års logotyp är designad av Dahabo Nuur, 13 år.

Logotypen togs fram i en öppen tävling under 2023 års Järvavecka, där ungdomar i åldern 13-20 fick rita sin tolkning av Raoul Wallenbergs portfölj. Av över 140 inlämnade bidrag valdes ovanstående till årets logotyp och pryder bland annat vinnardiplomet.

PRISTAGARE 2023

Diamant Salihu tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2023

Diamant lyfter röster som sällan får komma till tals, personliga livsöden som annars bara blir till statistik. Hans förmåga att möta alla människor med en enorm värme, närvaro och respekt, oavsett social tillhörighet, är unik. Diamant använder sin yrkesposition för att bidra med kunskap och ömsesidig förståelse trots olika ursprung, religioner och förutsättningar. Med sina böcker och dokumentärer om gängvåldet och dess konsekvenser, skildrar han ett samhälle som många har en uppfattning om, men få har kunskap om. Inte minst hans ständiga uppmaning att agera är att sannerligen verka i Raoul Wallenbergs anda.
Diamant Salihus ständiga vision är att förändra samhället till en bättre plats för framförallt barn och unga, oavsett deras bakgrund.

Diamant Salihu har outtröttligt visat prov på integritet och stort mod genom att vara en unik röst om ett av samhällets allvarligaste problem, där människorna får hamna i fokus. Det är att verka i Raoul Wallenbergs anda. För detta tilldelas Diamant Salihu Raoul Wallenbergpriset 2023.

Hör Diamant berätta mer om sitt engagemang och gärning

Återupplev hela ceremonin!

tidigare pristagare

Raoul Wallenbergpriset 2022

Fred Taikon tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2022 för hans ihärdiga arbete för romers rättigheter. Likt Raoul Wallenberg har han använt mod, kreativitet och handlingskraft för att stå upp för en grupp som under lång tid varit utsatt för förtryck. Diskrimineringen av romer har pågått i flera hundra år, och även om rättigheterna för den romska gruppen i Sverige har förbättrats är det fortfarande vanligt att hålla sin romska identitet dold. Fred Taikon bär sin romska identitet med stolthet, och genom sitt engagemang banar han vägen för att även andra romer, unga som vuxna, ska göra detsamma.

Raoul Wallenbergpriset 2021

Årets Raoul Wallenbergpris 2021 tilldelad Tobias Rawet, Föreningen Förintelsens Överlevande. När Tobias Rawet var 56 år gammal och såg Förintelseförnekaren Robert Faurisson på tv bestämde han sig för att förtidspensionera och sig ägna sitt liv åt att dela med sig om sina egna upplevelser av Förintelsens fasor. Från att aldrig ha berättat för någon om sitt liv under Förintelsen har han nu delat sitt vittnesmål med skolelever i nästa 25 års tid.

Idag föreläser han för omkring 15 000 och 22 000 personer om året om vad som kan hända om antidemokratiska krafter får styra och alla människors lika värde inte blir respekterade.

Raoul Wallenbergpriset 2020

Dina och Jovan Rajs tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2020. De tilldelas priset för sitt arbete med att sprida kunskap om självupplevda erfarenheter från Förintelsen och civilkurage. De använder stor kreativitet i att nå ut, utvecklas ständigt i samverkan med unga och knyter an sina erfarenheter till dagsaktuella teman. Dina och Jovan arbetar outtröttligt med att sprida kunskapen till barn och unga.

Genom sitt arbete skapar de en brygga till historien och hjälper oss lära av den. Årets pristagare inspirerar oss att alltid agera i Raoul Wallenbergs anda.

Raoul Wallenbergpriset 2019

Lovette Jallow tilldelas Raoul Wallenbergpriset 2019. Genom sitt initiativ Action4humanity kämpar Lovette för marginaliserade grupper och minoriteter i samhället som drabbas av missgynnande strukturer. Hon använder, i Raoul Wallenbergs anda, sina plattformar på sociala medier för att upplysa och utbilda om rasism och diskriminering.

Med en klar inre kompass och starkt civilkurage tar Lovette Jallow strid för medmänsklighet trots att hon själv får utstå  för risker. Hon lyfter exempel från verkligheten för att åstadkomma förändring och uppnå rättvisa för de som blivit illa behandlade.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2018

Vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2018 är Jonathan Leman. Jonathan är en av Sveriges främsta kännare av antisemitiska rörelser. Han har outtröttligt, under många år, arbetat mot antidemokratiska och antisemitiska rörelser.

Jonathan rustar allmänheten mot en auktoritär framtid och utbildar ungdomar till framtida demokratiska medborgare.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2017

Vinnare av priset 2017 var Mariet Ghadimi, grundare av Tjejers Rätt i Samhället (TRIS).

Mariet får Raoul Wallenbergpriset för sitt engagemang och förmåga att få med sig andra mot hedersrelaterat våld och förtryck av unga kvinnor och män.

Med stort civilkurage och empati ger Mariet Ghadimi unga möjligheten att bestämma över sin egen nutid och framtid.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2016

På Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti mottog Tina Morad Raoul Wallenbergpriset för sin förmåga att organisera för medmänsklighet.

Enligt prismotiveringen har Tina Morad, som representant för Refugees Welcome Stockholm, ”i Raoul Wallenbergs anda visat att varje människa kan göra skillnad”. Hennes arbete för att mobilisera, utbilda och engagera människor skapar meningsfulla möten mellan nyanlända och etablerade ungdomar.

– Tina Morad fortsätter, nu när flyktingpolitiken blivit restriktiv, att arbeta med asylrätt och människors trauman. Hon bildar opinion, utbildar och sprider kunskap. Organisationen går vidare och bjuder in unga flyktingar som fått stanna i Sverige till idrott, dans och umgänge med svenska ungdomar. Genom praktiska åtgärder, uppoffrande arbete och förmåga att organisera för medmänsklighet arbetar Tina Morad i Raoul Wallenbergs anda, säger juryns ordförande Olle Wästberg.

Här kan du se när Tina Morad sitter med i Gomorron Sverige i SVT och här kan ni läsa en intervju med Tina i DN. Låt Tina själv berätta vad utmärkelsen betyder för henne här.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2015

Hédi Fried och Emerich Roth är vinnare av Raoul Wallenbergpriset 2015. Hédi och Emerich är båda överlevande från Förintelsen. De har kunnat övervinna sin smärta och sina fruktansvärda upplevelser för att i ett livslångt engagemang berätta sanningen. De har visat på kunskapens kraft för att förmedla tolerans och medmänsklighet. Tillsammans grundade de Föreningen Förintelsens överlevande.

– Idag finns få kvar som kan vittna om nazismens illdåd. Hédi Frieds och Emerich Roths insatser för att nå unga människor är grundläggande för den framtida upplysningen kring rasism, främlingsfientlighet och antisemitism, säger juryns ordförande Olle Wästberg.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2014

Emir Selimi är grundare och ledare för organisationen Unga Romer. Emir föddes 1983 i Belgrad och upplevde diskriminering redan i skolan i Serbien. Han kom som åttaåring till Sverige och började redan på högstadiet engagera sig för alla människors lika rättigheter. 2013 formade han organisationen Unga Romer som bland annat arbetar med att skapa den första webbaserade romska skolan i världen och utveckla det romska skriftspråket.

Emir föreläser också i skolor, kommuner och för polischefer om mänskliga rättigheter, antisemitism och rasism gentemot romer. Han har vidgat kontakterna med bland annat judiska, samiska och muslimska ungdomar och visat människor andra alternativa tankesätt. Juryn för Raoul Wallenbergs pris anser att Emir Selimi blivit en förebild för många och arbetar i Raoul Wallenbergs anda. Priset till Raoul Wallenbergs minne har gjorts möjligt genom ett bidrag till Raoul Wallenberg Academy från regeringen.

RAOUL WALLENBERGPRISET 2013

Det första svenska Raoul Wallenbergpriset gick till Siavosh Derakhti från Malmö. Han startade som 19-åring på egen hand ”Unga muslimer mot antisemitism”. Det skedde efter en resa till koncentrationsläger. Föreningen har nu breddats och bytt namn till ”Unga mot Antisemitism & Främlingsfientlighet”. Den vill öka förståelsen mellan olika grupper i Malmö.

Siavosh Derakhti fick priset därför att han ”genom sitt enskilda initiativ och genom att ideellt engagera sig mot främlingsfientlighet blivit ett positivt exempel i Malmö och Sverige. Han är en förebild för andra i sitt engagemang och visar att en enda människas beslutsamhet att inte acceptera växande intolerans kan få betydelse.” Priset delas ut av Raoul Wallenberg Academy och harfinansierats av Integrationsdepartementet.

Tidigare jurymedlemmar

Niklas Orrenius, författare och journalist.
Bodil Sundén, Forum för levande historia.
Amanda Lundeteg,VD Allbright.
Olle Wästberg, publicist och diplomat.
Dilsa Demirbag-Sten, grundare Berättarministeriet.
Ingrid Lomfors, Forum för levande historia
Soraya Post, europaparlamentariker
Jason Diakité, artist
Samir El-Sabini, Sveriges Elevråds Centralorganisation
Amelie Silfverstolpe, grundare av volontärbyrån
Eskil Frank, Forum för levande historia
Leo Razzak, social entreprenör
Martin Schibbye, journalist
Hala Mohammed, Rädda Barnen
Lena Posner – Körösi, Paideia Judiska Folkhögskolan
Lamin Sonko, Global pr-chef på Majority
Ingrid Carlberg, Svenska Akademien
Michael Wernstedt, f.d. generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy
Barbro Westerholm, f.d. riksdagsledamot Folkpartiet
Aron Verständig, före detta ordförande i Judiska Församlingen Stockholm och Judiska Centralrådet.
Silvia Ernhagen, kommunikationschef på Forum för Levande Historia
Christer Mattsson, universitetslektor på Segerstedtinstitutet

 

 

Var och en har ett ansvar för att bekämpa antisemitism och andra former av rasism.