VÅGA 2024: En Konferens om Artificiell Intelligens i Skolan
Datum: 12 september 2024
Plats: Finlandsinstitutet, Snickarbacken 2-4, 111 39 Stockholm

Välkommen till VÅGA 2024, vår årliga heldagskonferens för dig som är lärare, skolledare eller på andra sätt arbetar eller är engagerad inom skolbranschen. Årets tema är Artificiell Intelligens (AI) – dess möjligheter och risker, med särskilt fokus på mänskliga rättigheter, demokrati och medmänsklighet, utifrån skolans värdegrund.

Om Konferensen

VÅGA 2024 erbjuder en unik plattform för att utforska AI ur olika perspektiv. Under dagen kommer du att få lyssna till 3-4 framstående talare som ger insikter och väcker frågor kring hur AI kan påverka skolan. Men det är inte bara talarnas bidrag som är i fokus – vi lägger stor vikt vid deltagarnas egna reflektioner och diskussioner.

Varför Delta?

Bredare Perspektiv: Få nya insikter om AI och dess påverkan på skolans framtid.
Interaktivt Lärande: Delta i diskussioner och ställ frågor direkt till experterna.
Praktisk Relevans: Utvärdera och reflektera över hur AI kan integreras i skolans verksamhet på ett etiskt och genomtänkt sätt.
Safespace för Dialog: En trygg miljö där du kan dela med dig av dina erfarenheter och tankar med kollegor och experter.

Risker och Möjligheter

I en tid då skolor står inför valet att investera i AI, är det viktigt att kritiskt granska och reflektera över teknikens potential och faror. VÅGA 2024 är din möjlighet att göra just det – med stöd från både experter och likasinnade.

Anmäl dig idag och bli en del av en givande dag fylld med lärande och dialog. Vi ser fram emot att välkomna dig till en inspirerande och tankeväckande konferens!

Registrera dig nu för VÅGA 2024!