Årets medmänskliga kommun

Med utmärkelsen ”Årets medmänskliga kommun” vill vi på Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.

På så sätt vill vi inspirera och motivera Sveriges kommuner till att sträva mot en verksamhet som präglas av mänskliga rättigheter genom att arbeta aktivt för dess skydd och främjande. Kommunen ska tydligt visa på att det tar ansvar för de mänskliga rättigheterna och allas lika värde. Genom utmärkelsen ”Årets Medmänskliga Kommun” medverkar kommunen i arbetet med att stärka det nationella skyddet för mänskliga rättigheter.

Du kan föreslå din kommun till priset som ”Årets medmänskliga kommun”.

Ansök till Årets medmänskliga kommun 2019

  • Vilken kommun vill du förslå till Raoul Wallenberg Academys kommunpris?
  • Ditt för & efternamn
  • T.ex. tjänsteman, förtroendevald eller kommuninvånare.
  • Vet du om kommunen har uppmärksammat Raoul Wallenbergs dag?
  • Ge exempel på hur kommunen har erbjudit kunskapshöjande insatser inom området mänskliga rättigheter?
  • Vet du om kommunens arbete genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv? Om ja, beskriv på vilket sätt och i vilken omfattning?
  • Motivera varför just din kommun ska vinna utmärkelsen "Årets Medmänskliga Kommun". Max 300 ord.
  • Hur har du fått reda på detta pris?
  • Raoul Wallenberg Academy spar ditt namn och telefonnummer/epostadress 12 månader efter att vinnaren av Årets medmänskliga kommun blir utsedd. Därefter raderar vi eller anonymiserar vi dina personuppgifter.

Årets Medmänskliga Kommun 2018

   

Raoul Wallenberg Academy delade ut utmärkelsen ”Årets medmänskliga kommun”, för första gången 2018. Priset gick till Falköpings kommun för sitt stora engagemang och förmåga att bygga ett inkluderande samhälle med fokus på barn och unga.

Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Falköping. Genom tvärsektionellt arbete har ett lyckat förändringsarbete inletts för en hållbar inkludering. Falköping utmärker sig genom ett starkt engagemang och fokus på unga bland annat genom projektet “Unga tar ordet”, där de timanställs som kommunutvecklare och arbetar som en länk mellan ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Falköping kommun skapar flera ytor för att främja samverkan och inkludering, genom att ta vara på de goda krafterna och idéer som finns bland kommuninvånarna.

Med utmärkelsen “Årets Medmänskliga kommun” vill vi uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.