Årets Medmänskliga Kommun - Raoul Wallenberg Academy

Årets Medmänskliga Kommun

   

Raoul Wallenberg Academy delar i år ut utmärkelsen ”Årets Medmänskliga Kommun”, för första gången och priset går till Falköpings kommun för sitt stora engagemang och förmåga att bygga ett inkluderande samhälle med fokus på barn och unga.

Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Falköping. Genom tvärsektionellt arbete har ett lyckat förändringsarbete inletts för en hållbar inkludering. Falköping utmärker sig genom ett starkt engagemang och fokus på unga bland annat genom projektet “Unga tar ordet”, där de timanställs som kommunutvecklare och arbetar som en länk mellan ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Falköping kommun skapar flera ytor för att främja samverkan och inkludering, genom att ta vara på de goda krafterna och idéer som finns bland kommuninvånarna.

Med utmärkelsen “Årets Medmänskliga kommun” vill vi uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.