Årets medmänskliga kommun

Med utmärkelsen ”Årets medmänskliga kommun” vill vi på Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage. På så sätt vill vi inspirera och motivera Sveriges kommuner till att sträva mot en verksamhet som präglas av mänskliga rättigheter genom att arbeta aktivt för dess skydd och främjande.

År 2021 fyller demokratin i Sverige 100 år. Raoul Wallenberg Academy uppmuntrar alla kommuner att fortsätta lyftas goda exempel på initiativ, individer, organisationer som främjar demokratiutvecklingen och skyddet för mänskliga rättigheter.

Nästa tillfälle att skicka in föreslag till priset Årets medmänskliga kommun är år 2021.

Årets medmänskliga kommun 2019

Pris för Årets medmänskliga kommun 2019 gick till Jönköpings kommun för sitt rättighets- och inkluderingstänk i alla deras verksamheter. Kommunen har inte bara utformat en genomgripande strategi utan har även lyckats tillämpa den väl i praktiken.

Det är en kommun som kännetecknas av att synliggöra begränsande normer och strukturer i sin verksamheter, med målet  att låta kommunens värdegrund och de mänskliga rättigheterna genomsyra arbetet. I värdegrunden finns principer som jämlikhet, icke-diskriminering, inkludering, delaktighet, transparens och ansvar. Alla kommunens medarbetare och chefer får utbildning i jämställdhet, normkritik och social hållbarhet.

Årets medmänskliga kommun 2018

   

Raoul Wallenberg Academy delade ut utmärkelsen ”Årets medmänskliga kommun”, för första gången 2018. Priset gick till Falköpings kommun för sitt stora engagemang och förmåga att bygga ett inkluderande samhälle med fokus på barn och unga.

Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Falköping. Genom tvärsektionellt arbete har ett lyckat förändringsarbete inletts för en hållbar inkludering. Falköping utmärker sig genom ett starkt engagemang och fokus på unga bland annat genom projektet “Unga tar ordet”, där de timanställs som kommunutvecklare och arbetar som en länk mellan ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Falköping kommun skapar flera ytor för att främja samverkan och inkludering, genom att ta vara på de goda krafterna och idéer som finns bland kommuninvånarna.