SKOLANS VIKTIGA ROLL FÖR FRAMTIDA VAL

Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Individens agerande är oerhört viktigt för en motståndskraftig demokrati och ett medmänskligt samhälle, samtidigt styrs individens agerande utifrån egna värderingar och motivation. Det är därför viktigt att redan i skolan låta elever jobba värderingsstyrt och styrkebaserat. Forskning visar på att elever gynnas av att arbeta värderingsstyrt i skolan.

– Det finns en skillnad mellan normativa och personliga värderingar. Normativa värderingar är de gemensamma värden som en grupp enas om för att skapa ett bra klimat, till exempel skolans gemensamma värderingar eller FNs deklarationer, om de mänskliga rättigheterna. Personliga värderingar handlar om vad som verkligen är viktigt för en själv som individ.  De har vuxit fram utifrån erfarenheter och upplevelser i livet. För vissa av oss är gemenskap en stark värdering och drivkraft, för andra kan det vara kreativitet, att få inspirera eller tid för eftertanke.

 Ny forskning visar att då dina personliga värderingarna är tydliga för dig så är det avsevärt lättare att kunna ta kloka beslut, att hantera osäkerhet och även att kunna samarbeta med andra.  Dessa förmågor behöver eleverna ha med sig i sitt fortsatta yrkesliv och de är även en del av läroplanens uppdragsbeskrivning.  

 Forskningen är även tydlig med att nyckeln till inre motivation och psykiskt välmående är att du kan styra ditt liv (till viss del i alla fall) utifrån det som är viktigt för dig.  En central del i lärarens uppdrag är således att stötta och coacha elever att hitta just detta. Vad är det i varje elev som ger hen motivation och som är extra viktigt för dem? Hjälper vi eleverna att tydliggöra deras inre kompass av värderingar och styrkor så ger vi dem goda förutsättningar att navigera i den komplexa och föränderliga värld vi lever i. 

– Lisa Gawell, utbildningsansvarig och tillförordnad talesperson