SAMLING AV INITIATIV FÖR DEMOKRATI

Historien visar att demokrati kan urholkas snabbt. Snart är det val i Sverige. 2018 års val är viktigt och vi är många som kraftsamlar inför det. Det finns därför många initiativ för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter. Här listar vi några aktiviteter som pågår fram till valet.

#RÖSTAMERMÄNSKLIGT

#röstamermänskligt är en partipolitiskt och religiöst oberoende valkampanj öppen för alla organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som är för mänskliga rättigheter, demokrati, ickevåld och står bakom svensk diskrimineringslagstiftning. Organisationer, föreningar, företag och privatpersoner som vill engagera sig i kampanjen delar, sprider och uppmanar till ett personligt engagemang samt sprider kunskap, informerar och samtalar om mänskliga rättigheter och demokrati under hashtagen #röstamermänskligt. Deltagare kan även starta valbyråer som kommer att fungera som samlingspunkter för människor som vill prata om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrundsfrågor. Läs mer på: https://rostamermanskligt.se/

#INTEMINRÖST:

Amnesty driver kampanjen #inteminröst för att uppmärksamma att tonen i den politiska debatten har hårdnat. Genom att skriva ett öppet brev till politiker vill de få dem att ta ansvar för sin ton och sätt att debattera på. Ord spelar roll, de kan skapa fördomar och i värsta fall leda till diskriminering och normalisering av rasism. De ser hur politiker allt oftare ställer redan marginaliserade grupper mot varandra och hur problemformuleringar används för att måla ut människor och områden som problem och hot. “En retorik som värderar människor efter hudfärg, etnicitet eller religion får #inteminröst.”

Alla som vill kan skriva under detta brev till politiker:  https://www.amnesty.se/agerahub/inteminrost/

#1000UNGARÖSTER.

Initiativet vill visa på en konstruktiv väg framåt, en väg som ger framtidstro. #1000ungaröster är ett nav för att göra ungas röster hörda, en plats där unga kan dela med sig av hopp men också finna egen kraft i.

Initiativtagarna Caroline Thunved och Andra Farhad vill få fler unga att vara med och påverka sin egen framtid och få fler vuxna att lyssna på vad unga har att säga. Syftet är att bygga broar – mellan förort och innerstad, mellan innan- och utanförskap, mellan unga och lite äldre.

Alla som vill vara med kan gå in på https://www.facebook.com/1000ungaroster/ och följa instruktionerna  där. Du kan välja om du vill skriva under med ditt namn eller vara anonym.

#SVERIGEÄRFANTASTISKT

Kampanjen är startad som en motvikten mot den rådande pessimismen om vart Sverige är på väg. Därför har initiativtagarna gjort en kort film fylld med en dos Sverigepepp i framtidsmörkret. Målet med filmen och sidan sverigearfantastiskt.org är att nå alla i vårt avlånga land och förmedla självförtroendet att rösta med tro istället för rädsla den 9e.

Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=hPGYClJr1cs