Henrik Frohm

RWA play - logotyp

”Jag är bättre idag än igår.”

I detta RWA PLAY studioavsnitt samtalar Raoul Wallenberg Academys generalsekreterare Sarah Scheller med ledarskapsexperten Henrik Frohm, VD för Mgruppen som är ett av landets mest etablerade företag inom ledarskapsutbildningar. 
STORT TACK TILL LiveArena AB för att vi fått spela in studiosamtalen i deras lokaler.

RWA Play Studio Självledarskap