LEDARSKAPSUTBILDNING FÖR UNGA

För dig mellan 15-22 år som vill stärka ditt självledarskap och civilkurage

Ledarskap för unga

Raoul Wallenberg Academy har i över 20 år genomfört ledarskapsutbildningar för unga vuxna, 15-22 år, som har ett brinnande intresse för främst ledarskap, men också för medmänsklighet, civilkurage och mänskliga rättigheter.

Målet är att du som deltar ska få utforska din personliga ledarstil, träffa likasinnade och få ett starkt nätverk bland redan nu aktiva ledare inom politik, civilsamhälle och näringsliv. I slutet ska du kunna leda dig själv och andra med ett medmänskligt ledarskap.

Ledarskapsutbildningen genomförs i två steg och är förlagda till höstlov/Kristi Himmelfärdshelgen eller andra lov/ledigheter.

Grundutbildningen

Grundutbildningen består av en 5 dagars retreat där du:

  • utforskar dina personliga värderingar och utveckla ditt självledarskap
  • får verktyg och redskap i att förstå grupper
  • förstå gruppens dynamik, processer och behov
  • Efter 5 dagar är målet att du, med grund i det du har lärt dig, kan leda en grupp framåt mot ett gemensamt mål.

Fördjupning i ledarskap

Fördjupningsdelen av utbildningen består av en 4 dagars retreat där du:

  • går på djupet med din personliga ledarskapsstil
  • utforskar situationsanpassat ledarskap
  • fördjupar dig i språk med ansvar (non-violent communication)
  • lär dig i att ha svåra samtal och lyfta konflikter
  • praktiserar coachning

Under fördjupningen kommer du även få träffa redan etablerade ledare, chefer och beslutsfattare inom olika samhällssektorer som politik, civilsamhälle och näringsliv.  Alla våra utbildningar bygger på upplevelsebaserad pedagogik med stort fokus på gruppdynamik och att praktiskt träna och reflektera över de kunskaper du lär dig.

Utbildningarna är alltid kostnadsfria för deltagaren och eventuella resor till och från utbildningen ersätts.

Ledarskapsprogrammet för unga genomförs i samarbete med Raoul Wallenberg Differencemakers, Chefakademin och Raoul Wallenberg Academy.

Då Raoul Wallenberg Differencemakers anordnar grundutbildningen för sina medlemmar behöver du bli medlem för att ansöka. Det är helt kostnadsfritt och utan förpliktelser och förbindelser. Medlemskapet löper per kalenderår.
Läs mer och bli medlem i Raoul Wallenberg Differencemakers här

För mer information maila ledarskapsprogram@rwa.se