Nobel Week Lights 2022

Raoul Wallenberg lyser upp Stockholms synagoga under Nobel Week Lights

 

Ljusinstallationen “Heroes” hyllar hjältar som varit betydelsefulla för Sveriges historia och är en del av Nobel Week Lights officiella program mellan 3 och 11 december. Installationen är ett samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy och World Jewish Congress.

Raoul Wallenberg Academy har tillsammans med World Jewish Congress låtit ta fram konstverket ”Heroes” som skapats av Smash Studio. Konstverket som lyfter sanna humanitärer kommer att visas under ljusfestivalen Nobel Week Lights. Raoul Wallenberg vann inte fredspriset även om han var nominerad till det och “Heroes” har inspirerats av den svenska diplomaten och hans gärning. I sällskap med Nobels fredspristagarna Dag Hammarskjöld och Elie Wiesel projiceras hjältarna och citat från dem genom ljusinstallationen på Stockholms Synagoga.

– Vi är fantastiskt glada för att vi tillsammans med våra partners och konstnärer har fått möjlighet att ta fram denna installationen. Det känns fint att vi under Nobelveckan genom detta konstverket får bidra till att lyfta hjältar som varit betydelsefulla nationellt och internationellt, säger Anna Urombi, Generalsekreterare på Raoul Wallenberg Academy.

Nobel Week Light hade sin första festival i december 2020 mitt under pandemin som gjorde att det traditionella nobelfirandet uteblev. 2022 är tredje året för ljusfestivalen som lyser upp centrala Stockholm med installationer som är direkt inspirerade av Nobelprisbelönade upptäckter.

Raoul Wallenberg och Nobel Week Lights 2022

Om Heroes

Konstnärerna har inspirerats av Raoul Wallenberg, en svensk diplomat som räddade tusentals judar i Budapest från förintelsen, Elie Wiesel, 1986 års Nobels fredspristagare som blev tilldelad priset ”för att vara en budbärare till mänskligheten: hans budskap är ett om fred, försoning och värdighet” samt pristagaren av 1961 års Nobels fredspris Dag Hammarskjöld och hans arbete för att ”utveckla FN till en effektiv och konstruktiv internationell organisation, kapabel att ge liv åt de principer och mål som uttrycks i FN-stadgan”.

Konstverket innehåller upplästa citat från Dag Hammarskjöld, Elie Wiesel och Raoul Wallenberg tillsammans med ljusanimationer som består av tusentals små upplysta ljuspunkter. Dessa individuella glödande partiklar förenas för att skapa något större än de själva: geometriska mönster och former som rör sig genom abstrakta och organiserade former när de formas framför våra ögon.

Läs mer om konstverket: https://nobelweeklights.se/installation/heroes/

Om Nobel Week Lights

Nobel Week Lights Stockholm är en ljusfestival som tar plats under Nobelveckan, 3 till 11 december, och är gratis för alla. Direkt inspirerade av Nobelprisbelönade upptäckter lyser konstverk upp Stockholmsmörkret. Dessa konstverk och installationer bjuder in besökarna att utforska staden och den urbana miljön med nya ögon, samtidigt som man lär sig mer om Nobelpristagare och deras insatser.
Läs mer: https://nobelweeklights.se/

Kort om World Jewish Congress

World Jewish Congress (WJC) är den internationella organisationen som representerar judiska församlingar och organisationer i över 100 länder runt om i världen och företräder deras intressen gentemot regeringar, parlament, internationella organisationer och andra trosuppfattningar. WJC representerar det judiska folkets mångfald och är politiskt obundet.

Det nordiska kontoret bevakar särskilt Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Samtliga nordiska länder med judiska församlingar (Island har ingen judisk församling) är medlemmar i World Jewish Congress. Judiska Centralrådet (JC), en sammanslutning av Sveriges judiska församlingar, är medlem i World Jewish Congress och har rösträtt i World Jewish Congress.