LÅT SKOLAN ÖVA ELEVER PÅ FÖRMÅGOR SOM VERKLIGEN SPELAR ROLL!

Skolan har stor potential att vara den plats där barn och unga har utrymme att utvecklas som medmänniskor. Många skolor har fastnat, ibland ofrivilligt, i gårdagens strukturer. Det är dags att fler skolor tillåts anpassa sig till den verklighet dagens barn och unga växer upp i.  

Den 6 december presenterades årets Pisa-resultat som haft ett stort inflytande på skolans utveckling i flertalet länder. Matematik, naturvetenskap och läsförståelse är fortsatt viktiga, men ger långt ifrån en heltäckande bild av skolans förmåga att spela en avgörande roll när det kommer till att få människor att växa. Allt fler aktörer, OECD som ligger bakom Pisa-mätningarna inkluderat, konstaterar nu att testerna ger en alltför snäv bild av vad skolans uppdrag egentligen går ut på. Andreas Schleicher, ansvarig för Pisa-undersökningarna, har redan lyft behovet av att skolan måste fokusera mer på värden som empati, långsiktighet, ledarskap och nyfikenhet.

”Pisa tittar på viktiga aspekter av utbildning, och mäter fundamentala färdigheter. Men det finns mycket mer vi bör förvänta oss av utbildning. Sociala och emotionella färdigheter har stor betydelse för hur framgångsrika människor blir i sina liv.”, kommenterade Schleicher nyligen i en intervju i SvD (28 nov 2016). Detta är ett steg i rätt riktning.

Vi ser ett stort behov av att alla skolor utrustar elever med förmågor som gör att de lär sig trivas och växa i den snabbt föränderliga värld de är en del av. Något som även förbereder dem på att vara med i att lösa av de många komplexa samhällsproblem vi kollektivt står inför. Förmågor som att kunna samarbeta, vara kreativ och empatisk är några exempel på egenskaper som leder till att en person kan bli en ansvarstagande medmänniska.

Det finns många skolor som redan har tagit detta budskap till sig för länge sedan och vågat experimentera med hur förmågor som empati kan övas upp ute i landets klassrum. Raoul Wallenberg Academy och Ashoka träffar många av dem i vårt dagliga arbete. Detta är modiga skolledare och lärare som själva vågat sätta en tydlig vision om vilken roll en skola kan spela i att stärka elevernas självförtroende och möjlighet att skapa positiv skillnad för sig själva, sin omgivning och i slutändan samhället.

En bra start är att börja lyssna mer på ungdomarnas egna råd kring sitt lärande och hur skolan kan främja förmågor såsom empati och samarbetsförmåga. Vi har därför tagit fem konkreta råd tillsammans med ungdomar för hur skolan kan främja dessa förmågor:

  1. Låt oss bli bättre på att förstå vår egen och andras situation och öva på empati. Träna oss i att använda olika perspektiv så att vi får förståelse för varandra. Skapa utrymmen för fysiska möten med ungdomar och skolor med olika erfarenheter och bakgrund så att vi tillsammans kan lära oss att uppskatta olikheter.
  2. Lär oss leda oss själva för att hitta motivation och riktning i livet! Låt oss undersöka och kartlägga vad som är viktigt för oss och vad som ger oss energi och glädje i livet med utgångspunkt i personliga värderingar.
  3. Vi vill leda och ha inflytande!­­­ Lär oss hur vi kan påverka samhället och ge oss plattformar att påverka.
  4. Ge oss möjlighet att skapa en känsla av gemenskap, samverkan och trygghet! Låt oss samskapa en campus-känsla på skolan. Lär oss hantera stress och prestationsångest.
  5. Gör skolan till en kreativ och lustfylld plats! Använd problemlösning i flera ämnen än i matte och låt oss utgå från våra passioner – då kommer engagemanget. Ge lärare tid att planera för det.

Ungdomar är inte framtiden, de är vår nutid. Pisa-undersökningarna spelar en huvudroll i den svenska skoldebatten. Om de leder till att skolan enbart ses som en kunskapsfabrik kommer vi aldrig att klara de komplexa utmaningar vi står inför som utöver djupa ämneskunskaper kräver en hög grad av samarbetsförmåga och empati. Då har vi försvårat ytterligare för framtida generationer.

 

Caspian Almerud
Samtalsaktivisterna

Diana Saleh
Raoul Wallenberg Academy, Ungt Kurage

Estrid Kjellman
Raoul Wallenberg Differencemakers

Negar Hassanzadeh
Schillerska Gymnasiet

Lowe Smith Jonsson
Raoul Wallenberg Differencemakers Göteborg

Richard Wahlström
Östermalms Ungdomsråd

Emma Lindgren
Ashoka Skandinavien

Ashoka Changemaker Schools (Lennart Nilsson, Madeleine Sahlin och Oskar Sjögren)
Rektorer på Röselidsskolan, Fryshuset Grundskola och Young Business Creatives

Sarah Bohman
Raoul Wallenberg Academy