KUBSAMARBETE MED UPPSALA KOMMUN

Emelie Hahn, gästbloggare för Raoul Wallenberg Academy: I detta blogginlägg har jag valt att intervjua Helene Löwgren som arbetar i Uppsala kommun med mänskliga rättigheter och som samordnar utvecklingsarbetet för romsk inkludering i kommunen. Helene är vår kontaktperson i kommunen för arbetet med Kuben. Jag träffade Helene för att fråga henne om hur hon kom i kontakt med Raoul Wallenberg Academys kubprogrammet och varför hon tog initiativet till att använda en del av kommunens utvecklingsbidrag för att möjliggöra vår medverkan under detta läsår. 

  • Helene, kan du berätta lite om din bakgrund och vad du arbetar med på kommunen just nu?

Jag arbetar i Uppsala kommun med mänskliga rättigheter och som samordnare för Uppsala som utvecklingskommun för romsk inkludering. Som kommun är vi skyldighetsbärare och ska tillgodose att människor som tillhör den nationella minoriteten romer ska få tillgång till sina mänskliga rättigheter. I detta sammanhang är personer som tillhör den nationella minoriteten romer rättighetsbärare.

  • Hur kom du i kontakt med RWA:s kubprogrammet?

På MR-dagarna (mänskliga rättighetsdagarna) förra året då de hölls i Stockholm. Där visade RWA upp en fysisk kub som jag och alla andra som var på MR-dagarna kunde gå in och titta på.

(MR-dagarna är Nordens största mötesplats för mänskliga rättigheter.  De anordnas varje år och i år kommer MR-dagarna att vara i Uppsala, den 3 – 5 december 2020).

  • Varför ville ni inleda ett samarbetsprojekt kring Kuben tillsammans med Gränbyskolan och använda en del av utvecklingsbidraget till detta?

Som utvecklingskommun för romsk inkludering ska vi arbeta för att utveckla metoder för att öka romers tillgång till sina mänskliga rättigheter och synliggöra romers historia och livssituation. Då behöver vi alla mer kunskap om romers historia och livssituation! Skolan har ett jätteviktigt uppdrag att undervisa alla elever i skolan om Sveriges nationella minoriteter. Som utvecklingskommun finns en aktivitetsplan där ett av områdena är skolan. Kubenprojektet är en bra metod att genomföra kompetenshöjande insatser för elever och personal i skolan.

Tillsammans med lärare Emelie Hahn och Gränbyskolan såg vi en gemensam möjlighet att tillsammans fortsätta arbeta för att öka kunskapen hos elever och lärare samt synliggöra den nationella minoriteten romer och deras mänskliga rättigheter.

  • Hur ser du på Kuben som projekt?

Kuben är en jättebra metod att få kunskap om- och lära sig mer om de mänskliga rättigheterna. Arbetet med Kuben väcker nyfikenhet och lust att lära sig mer. Det finns ju 30 Kuber runt om i Sverige (samt några utomlands) så det finns möjlighet att skapa kontakter med till exempel ”vänskolor”.

  • Vilka fördelar finns det med att arbeta med verklighetsbaserade uppgifter och med autentiska mottagare?

De som är med och arbetar med Kuben får möjlighet att träffa andra och samtala med varandra, utbyta idéer, tankar och åsikter. Samt att dela med sig av erfarenheter och kunskaper genom att lyssna till andra. Vi människor utvecklas genom att mötas och samtala med varandra. Det är både spännande och roligt att träffas i verkliga livet! Emilia Huczko som arbetar som samhällsvägledare med romsk språk- och kulturkompetens i Uppsala kommun kommer tillsammans med andra romska experter att besöka skolan och bland annat berätta om den svenskromska historien. Det är jättebra tillfällen för samtal och för eleverna att ställa frågor!

  • Vad är viktigt att få ut av detta samarbete?

Att elever på skolan får mer kunskap om de nationella minoriteternas historia och livssituation och om mänskliga rättigheter. Vi hoppas att arbetet med Kuben ger kunskap och medvetenhet om alla människors lika värdighet och att det inspirerar till att lära sig mer om de nationella minoriteterna och de mänskliga rättigheterna.