HÄR ÄR DE NOMINERADE TILL RAOUL WALLENBERGPRISET

Bland över 200 inkomna förslag nominerar en enig jury fem framstående personer till Raoul Wallenbergpriset. Priset går till en person som arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar mot främlingsfientlighet, intolerans och för alla människors lika värde. Priset delas ut på Raoul Wallenbergs dag den 27:e augusti.

De nominerade är:

  • Abdulbaghi Ahmad
  • Mariet Ghadimi
  • Zeliha Dagli
  • Amir Ashour
  • Anders Kompass

Läs mer om dem, priset och juryn på: https://raoulwallenberg.se/raoul-wallenbergspriset/

Vem av dessa nominerade som får motta utmärkelsen offentliggörs i samband med att priset delas ut på Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet, den 27 augusti.

– Raoul Wallenberg räddade tusentals judar undan Förintelsen i andra världskrigets slutskede i Budapest. Han tog till fånga av Sovjet och dog i fångenskap. Raoul Wallenbergs unika insats var länge mer uppmärksammad i andra länder än i Sverige. Därför är det glädjande att det nu finns en Raoul Wallenbergs dag, den 27 augusti, och ett Raoul Wallenbergpris, säger Olle Wästberg, ordförande i juryn för priset. Få kan leva upp till Raoul Wallenbergs insats, men han är en förbild vi måste ta tillvara. De vi nu har nominerat har alla verkat mot fördomar och för människans värdighet i Raoul Wallenbergs anda. Det är glädjande att så många människor idag gör ideella insatser mot främlingsfientlighet och intolerans.