FORTSÄTT AGERA

FORTSÄTT AGERA

Utmaning 112 på listan är att gå med i ett nätverk såsom Vi Gör Vad Vi Kan. Lina Lundquist volontärarbetade i höstas på den grekiska ön Lesbos genom Vi Gör Vad Vi Kan och är även engagerad i initiativet Dalarö för integration, som är en lokal grupp som arbetar med att ta emot nyanlända. Här berättar Lina om sina tips hur man kan fortsätta att agera i den rådande flyktingsituationen. Tillsammans kan vi #göraskillnad!

Lina, vad är dina tankar och erfarenheter efter resan till Lesbos? 

– När man arbetar som volontär kommer man så nära människor – deras livssituation, deras berättelser, känslor, sorg, glädje, chock. Det är fantastiskt och tungt på en gång. Att se hur dessa resor över Medelhavet går till skapar en enorm insikt av en katastrof man inte förstår ett dugg av genom medias skeva bild.

Hur kan man fortsätta att göra skillnad för människor på flykt? Vilka är dina råd om man vill engagera sig på samma vis som du har gjort? 

– Det finns massor man kan göra för människor på flykt!  Att åka ner i Europa och volontärarbeta är såklart en bra sak att göra. Men det finns mycket man kan göra hemma i Sverige också – även här kan man volontärarbeta. Det finns mängder av boenden, transitboenden etc. som skriker efter frivilliga. Man kan också bli god man för ett ensamkommande barn, eller bli jour- eller familjehem för ensamkommande barn.

– Ett annat förslag är att bli kontaktperson eller kompis med nyanlända. Kolla till exempel kompis.se där Röda korset matchar ihop människor! Man kan också engagera sig lokalt, exempelvis försöka att hitta lämpliga lokaler för boenden, öppna sitt eget hem eller försöka ordna praktik- eller arbetsplatser för nyanlända. Att nyanlända så snart som möjligt kommer ut i samhället är en fördel för alla.

 Vad är civilkurage för dig?

– Civilkurage för mig är att våga agera och att ha mod att stå upp för det man tror på, även då man riskerar att mötas av motstånd.

Vill du veta mer om Vi Gör Vad Vi Kan? Läs mer här