Fem frågor till Gabriella Kärnekull Wolfe, Årets Changemaker

Bild på Gabriella leendes
Gabriella Kärnekull Wolfe, foto privat

Vad har hänt sen du mottog priset Årets Changemaker?
Sedan jag mottog priset Årets Changemaker har #intedinhora fortsatt att utvecklas som organisation. Det största som hänt är att vi haft vårt första årsmöte och därmed bildat förening. Vi har en styrelse med olika styrelseposter och har börjat arbeta i arbetsgrupper, vi har mer av en struktur inom organisationen.

Vad har priset betytt för dig/för #intedinhora?
Priset har framförallt varit ett fint och viktigt hedersomnämnande, och det har uppmärksammat vårt arbete för en större krets.

Priset som du fick var experthjälp från proffsiga företag, hur har det gått och kommit till användning/gynnat #intedinhora?

Vi har fått hjälp från företaget Accenture att skapa en organisationsstruktur. Det gör det mindre stressigt att jobba inom organisationen när man vet vad ens ansvarsområde är.

Du har ju fått mycket uppmärksamhet i media, vad kul!, hur har det känts? 
Det har mest känts roligt att bli uppmärksammad i media. #intedinhora är ett nätverk för en grupp som inte fått synas och höra så mycket. En del i att förändra situationen för vår målgrupp är att visa att vi finns och hur vår verklighet ser ut. Jag tycker särskilt att det är viktigt att visa att vi är kompetenta och har möjlighet att föra vår egen talan, vi är ingen grupp som andra måste tala för utan vi kan tala för oss själva, och vi har viktig kunskap att dela med oss av. Framöver hoppas jag att media vill uppmärksamma oss mer för den kunskapen och mindre vår våra trauman, det blir lite misärporr av det när man gång på gång skriver ut de värsta detaljerna i löpsedlar, även om det har ett bra nyhetsvärde.

Vad är på gång under våren för dig och #intedinhora?
Nu när vi har en förening gäller det att organisationen får en ordentlig ekonomi så att vi kan påbörja projekt och verksamheter som kräver finansiering. Jag vill inte säga för mycket för tidigt, men vi har till exempel idéer om att jobba mer lokalt, anordna större aktiviteter för våra medlemmar, utveckla en stödverksamhet och idéer för hur vi kan nå ut med vår kunskap till fler.
Årets Changemaker delades ut första gången 2018. Syftet med priset är att uppmärksamma unga sociala entreprenörer som driver samhällsförbättrande initiativ. Bakom priset står Raoul Wallenberg Academy och Ashoka.