”Det börjar med dig och mig, och vad vi gör för varandra.”

Tre frågor till Moa Fohlin, praktikant på Raoul Wallenberg Academy, som ansvarade för utställningen av Kuben på Mänskliga Rättighetsdagarna i Stockholm 15-17 november.

Moa Fohlin tittar in i kameran och ler
Bild på Moa Fohlin, praktikant på Raoul Wallenberg Academy, HT2018.

Hur tänkte du kring inredningen?
Mitt främsta mål med inredningen var att berätta om vad den fysiska kuben är för något och vad den representerar. Samtidigt som jag även kände att det var viktigt att lyfta varför vårt kub-program är relevant för temat för dessa dagar, det vill säga “ett liv fritt från våld”.

Jag kom fram till att allt bottnar i att en måste veta om sina rättigheter för att kunna veta om när dessa kränks. Och när rättigheter kränks, krävs också att vi alla agerar. Därför ville jag också förmedla detta till varje besökare, hur det börjar och slutar med oss själva. Att ingjuta en känsla av ansvar och mod hos varje besökare.

Detta förmedlas genom att när du kommer in i kuben är det en spegel med frågan “Är du vår tids Raoul?”, vilket leder oss naturligt till frågan om vem Raoul var och vilka hans gärningar var. I en röd tråd fortsätter sedan berättelsen. En berättelse om förebilden Raoul som agerade med medmänsklighet och civilkurage, hur hans handlingar har inspirerat en hel värld och även lett till vår organisations grund och arbete, och hur vi i vårt arbete som ämnar verka i samma anda som Raoul. Besökaren tas sedan vidare i hur detta har spritt sig över landet och även delar av världen, för att sedan återgå tillbaka till besökaren själv. Vad denna kan göra för att bidra till en mer medmänsklig värld. För att det börjar med dig och mig, och vad vi gör för varandra.

Bild på en kub med dekor på
Bild på Kuben från MR-dagarna

Vad blev responsen?
Mässan hade cirka 5000 besökare under de tre dagar den anordnades. Väldigt många av dessa stannade till, tog del av vår information, samtalade och gav respons. Responsen på utställningen har bara varit god och samtliga av de som bemannade kuben upplevde att vi stack ut ifrån den stora massan och att det fanns ett stort intresse för vår verksamhet och även ett eventuellt fortsatt samarbete.  Nästa års upplaga av mässan kommer att hållas i Linköping. Det vore kul att stå där med kuben då med, tycker både vi och Linköping.

Varför är det viktigt för RWA att verka och finnas på mässan?
MR-dagarna är för oss på RWA en stor och viktig mötesplats för att möta olika aktörer i samhället. Det är en årlig mässa med stor uppslutning från hela Sverige, och även flera delar av världen, och i år, likt andra år, har den ett viktigt fokus som ligger oss på RWA nära i och med vår utbildning för skolan i mänskliga rättigheter.

Här finns utrymme för oss att ha många viktiga samtal, ta del av den nuvarande agendan, få nya perspektiv och insikter och även ta del av andra organisationers viktiga arbete likaså.

Precis som jag var inne på tidigare, vi kan aldrig få för mycket kunskap om våra mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. Utbildning är det viktigaste vi har i allt. Det ger den utsatte makt och det ger medmänniskor kunskap att agera för varandra. Civilkurage är likt en muskel någonting som en kan träna upp, för vår egen och för varandras skull.