Bryt tysthetskulturen – håll sociala brandövningar mot sexism

Under #metoo har vi senaste veckorna läst om redaktioner där kollegor i decennier har känt till rykten om individer som gått över gränsen gång på gång. Kollegor som själva hört sexistiska kommentarer i korridoren men accepterat det som skämt eller en socialt accepterad jargong. Vi har läst om rektorer som rättfärdigar elevers och lärares öppna sexistiska kommentarer i klassrummet. Varför ingriper ingen?

Bakom varje enskild berättelse om sexuella ofredanden och övergrepp finns alltför många tysta åskådare som accepterar det som händer. Dessutom ser vi i sociala medier hur många berättelser tystas och misstros. Den som är tyst möjliggör sexuella trakasserier. Det är dags att vi höjer våra röster och visar civilkurage.

Att stå upp för något man tror på, eller säga ifrån när något är fel, är inte alltid lätt. En rad sociala mekanismer kan stå i vägen för vår ambition att göra gott. Till exempel tenderar vi ofta till att följa med strömmen och anamma majoritetens åsikter eller handlingar, även om vi egentligen inte håller med. En annan vanlig mekanism är att avskriva sig ansvar, då det är lättare att tänka att någon annan bär ansvaret. Risken är att alla tänker likadant, och det slutar med att ingen agerar. På så sätt kan en sexistisk jargong fortsätta år efter åt – utan att någon ingriper.

Bristande civilkurage kan också helt enkelt bero på rädsla eller okunskap om hur vi kan agera. Det är nödvändigt att vi tränar vårt civilkurage, precis på samma sätt som vi övar på vår beredskap för en brand. Nu måste vi bryta normaliseringen av oacceptabla och kränkande handlingar genom att säga ifrån, protestera och lyssna.  

I dag på Raoul Wallenberg Academy samlade jag mitt team för att hålla en social brandövning. Vi ställde oss själva frågan – hur tacklar vi en sexistisk kommentar? Till vem anmäler vi sexuella ofredanden? Hur ser vår diskrimineringspolicy ut?

Jag utmanar dig att idag hålla en social brandövning mot sexism på din arbetsplats eller skola, ett viktigt steg för att få stopp på den förgörande tysthetskulturen.

Sarah Scheller,
Verksamhetsansvarig
Raoul Wallenberg Academy

Bild på Sarah Scheller
Foto Julia Jane Persson