”Att inte vara den som står och tittar på”

arvif

Arvid Nygård Gustafsson vinnare av Ungt Kurage 2016 och styrelseledamot Raoul Wallenberg Differencemakers Göteborg

Hej Arvid! Du har ju flera ingångar till Raoul Wallenberg Academy, kan du inte berätta lite om dem? Hej! Jag var år 2016 en av vinnarna av priset ”Ungt kurage”, som delas ut av Raoul Wallenberg Academy. Jag har också gått ledarskapsutbildningen ”morgondagens ledare” som anordnas av Sveriges Elevkårer tillsammans med Raoul Wallenberg Academy. Slutligen är jag också engagerad i Raoul Wallenberg Differencemakers i Göteborg.

Vad innebär civilkurage för dig? För mig innebär civilkurage att stå upp för sig själv och sina värderingar. Att inte vara den som står och tittar på. Genom att agera med civilkurage vill jag också att föregå med gott exempel för andra och inte tänka att ”någon annan” ska agera om jag inte själv gör det.

Och varför tycker du det här med civilkurage är så viktigt då? Vad är din ambition att det ska leda till? Det är viktigt för mig därför att jag liksom andra som agerar med civilkurage står upp för det mänskliga värdet. Målet och ambitionen är alltid att få ännu fler att våga agera med civilkurage.

Har du något exempel på när du själv agerat med civilkurage? Vad hände? Ett exempel på när jag agerat med civilkurage var när jag startade upp ett språkcafé på min tidigare skola där segregationen var utbredd. Jag hade ambitionen att försöka förändra det och anordnade därför veckovisa möten mellan nyanlända och redan etablerade ungdomar. Resultatet blev att nya relationer etablerades och att atmosfären på skolan överlag blev bättre. Det var också det projektet som ledde till en nominering och senare en vinst av priset ”ungt kurage”!