ÅRETS VINNARE AV YOUNG COURAGE AWARD UTSEDDA

Raoul Wallenberg Academy delar i samarbete med Svenska institutet och Sveriges ambassader ut Young Courage Award (tidigare Ungt Kurage). Den internationella utmärkelsen delas ut till unga mellan 13 och 20 år som gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang. Nu har årets åtta pristagare från fem länder utsetts.

Vinnarna av Young Courage Award
Young Courage Award 2022 vinnarna

Young Courage Award uppmärksammar unga som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang. Årets pristagare, som kommer från Frankrike, Serbien, Spanien, Sverige och Ungern har utsetts bland förslag från allmänheten, skolor och ambassader.

Utmärkelsen UngtKurage har delats ut i Sverige av Raoul Wallenberg Academy sedan 2015. Förra året instiftades den internationella motsvarigheten Young Courage Award i samarbete med Svenska institutet och Sveriges ambassader. Från och med 2022 har de två utmärkelserna slagits samman.

– Behovet av att uppmärksamma människor som verkar för en medmänskligare värld känns viktigare än på länge. Nu slår vi ihop våra två priser som riktar sig till unga, dels för att ge det en större tyngd, dels för skapa en tydligare samhörighet mellan pristagarna från Sverige och övriga Europa, säger Anna Urombi, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy.

– Det här är ett samarbete som vi på Svenska institutet är mycket stolta över. Young Courage Award är en nyttig påminnelse om vad unga individer kan åstadkomma, oavsett var i världen de bor, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Den 25 till 28 augusti genomförs en resa i Raoul Wallenbergs fotspår i Stockholm där årets samtliga pristagare möts. Den 25 augusti kl 14:30 möter de även utrikesminister Ann Linde vid ett möte på Utrikesdepartementet.

 

ÅRETS PRISTAGARE

 

Rabah Siam, 16 år, Frankrike 

När 16-åriga Rabah steg av bussen en dag påträffade han en jämnårig pojke som skadats allvarligt i ett gängbråk och blödde från ett djupt sår i huvudet. Det är med största sannolikhet tack vare att Rabah agerade snabbt och helt enligt instruktionerna för första hjälpen som pojkens liv gick att rädda. Rabah belönas för att han behållit lugnet i en mycket kritisk situation och visat empati och föredömlig handlingskraft.

 

Sacha Saliba, 18 år, Frankrike

Sacha slog två flugor i en smäll julen 2021 då hon fick skolkamrater att köpa och skänka polkagrisar till kompisar och lärare. Över 600 polkagrisar delades ut av studenter i tomtekläder och samtliga intäkter gick till en organisation som skickar medicin och förnödenheter till Libanon. Sasha prisas för en innovativ idé som spred både julstämning och gemenskap på skolan och bidrog till nytta för utsatta medmänniskor på andra sidan jorden.

 

Delila Badić, 20 år, Serbien 

Delia är engagerad i Röda korset och har deltagit i många hjälpaktioner. Hon har vuxit upp i en sträng patriarkalisk kultur och vill visa att flickor och kvinnor också kan bidra till samhället. Under pandemin var hon den enda kvinnliga volontären som begav sig ut till avlägsna bergsbyar med mat och medicin. Juryn uppmärksammar Delila för att hon haft mod att bryta mot normer och bidragit till humanitär hjälp i kris.

 

Elena Ruda Pere, 19 år, Spanien 

Sedan Elena var 17 år har hon varit engagerad i organisationen LuzAzuL, som hon också var med att grunda. Där har hon bland annat arbetat med barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap. Elena ger dem chansen att få tillhöra en grupp, träna empati och diskutera viktiga värdefrågor, vilket har stor betydelse för att förebygga hatbrott och mobbning. Hon hyllas för sitt engagemang och uthålliga arbete med att tidigt inkludera barn och unga.

 

Cécile Bries, 18 år, Sverige 

Cecile blev drogad på en fest. För att inte andra unga tjejer ska råka ut för samma sak har hon och två vänner tagit fram ett hårband som kan vecklas ut till ett skyddande lock över dricksglaset och ett snabbtest som ger utslag för två olika vanligt förekommande drogpreparat. Cecile prisas för att hon har gått från att vara utsatt till att leverera en konkret lösning på ett allvarligt problem.

 

Yosra Ali, 20 år, Sverige 

Yosra har grundat projektet ”Inte din minoritet” för att inspirera och stärka unga kvinnor att stå upp för sig själva och hitta sin egen röst. Juryn uppmärksammar Yosra för hennes förmåga att ingjuta mod, hopp och peppa unga kvinnor, även utanför Sveriges gränser, att ta plats i samhället och stå upp för mänskliga rättigheter.

Anna Markovics, 20 år, och Miksa Dombi, 21 år, Ungern 

Organisationen Hashomer Hatzair levererar förnödenheter till judiska samfund i Ukraina. Genom kontakter har hjälpsändningarna nått även de mest utsatta delarna av landet under kriget. Volontärerna Anna och Miksa är nyckelpersoner i arbetet och har gjort stora personliga uppoffringar för att kunna hjälpa medmänniskor i nöd. Juryn är imponerad av den handlingskraft, empati och kreativitet som de båda uppvisat.

 

  • I juryn år 2022 ingår Atilla Yoldas, författare, journalist och föreläsare, Mira Kelber, ordförande för Judisk Ungdom och pristagare av ELSA-priset 2021, Deqa Abukar, social entreprenör som grundat och driver organisationen BLING och nätverket Womenisa, Jiloan Hamad, fotbollsspelare och föreläsare, Peter Rung, föreläsare och utbildare samt Beata Kull, samhällsentreprenör och grundare av Stiftelsen Lärargalan.
  • Prisceremonin sker på Historiska museet på Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet, den 27:e augusti.

 

OM RAOUL WALLENBERG ACADEMY
Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Raoul Wallenberg Academy rustar unga att agera med civilkurage i Raoul Wallenbergs anda för ett medmänskligt samhälle fritt från rasism och främlingsfientlighet. Vi engagerar årligen tiotusentals unga genom våra utbildningar i självledarskap, skolprogram i mänskliga rättigheter och uppmärksammandet av Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage. Med Raoul Wallenbergs gärning och ledarskap som inspiration stärker vi unga att stå upp för mänskliga rättigheter och lägger grunden för en motståndskraftig demokrati.

 

OM SVENSKA INSTITUTET
Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. SI arbetar bland annat med att belysa demokrati och mänskliga rättigheter och producerar material för svenska ambassader och konsulat runt om i världen. SI:s material för utlandsmyndigheter finns samlat här: https://sharingsweden.se/toolkits/

 

KONTAKT

För intervjuer, medverkan under prisceremonin eller UD, vänligen kontakta:

  • Anna Ringborg, Raoul Wallenberg Academy, press@rwa.se, Mobil: 070 323 00 04
  • Tulle Durling, Pressansvarig SI, tulle.durling@si.se, Tel: 08-453 79 25 | Mobil: 073-257 25 14