“Jag vill bygga broar” – Charlotta Granath

Ett blogginlägg av Emelie Hahn, lärare på Gränbyskolan i Uppsala. Här skriver hon om Charlotta Granaths arbete med lektionsmaterialet som ingår i Kubprogrammet. ”Jag hoppas att ingen har missat att det finns en fantastisk resurs på Raoul Wallenberg Academys webbplats, https://raoulwallenberg.se/  – ett undervisningsmaterial med lektioner utifrån FN:s allmänna förklaring om de 30 mänskliga rättigheterna. Syftet med undervisningsmaterialet är att engagera, utmana, lära ut, samt väcka intresse för de mänskliga rättigheterna.”

Det finns ett lektionsförslag (60–120 minuter) för varje mänsklig rättighet. En riktig guldgruva då det därmed finns ett lektionsförslag kopplat till varje kub (https://raoulwallenberg.se/kubprogrammet/), men skolmaterialet kan också användas fristående för att arbeta med, för att synliggöra skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag. Materialet är skrivet för gymnasiet, men jag som arbetar på en årskurs 6–9-skola arbetar mycket med det, då det enkelt går att anpassa lektionsförslagen så att de fungerar för yngre elever. Jag har träffat Charlotta Granath (förstelärare och lärarutbildare), författare till materialet för att prata om hennes tankar kring framtagandet, samt om hennes engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet.

Charlotta fick frågan av Raoul Wallenberg Academy om att ta fram materialet, då hon skrivit en bok om skolans demokratiuppdrag, samt för hennes mångåriga engagemang gällande demokrati- och mänskliga rättigheter. Hon har bland annat varit med i regeringens utbildningssatsning kring brott mot mänskligheten och samarbetat med SKMA (Svenska Kommittén Mot Antisemitism). Uppdraget kring framtagandet av lektionsmaterialet gick även ut på att materialet skulle beröra många ämnen. Hon samarbetade med, och hämtade exempel från exempelvis Svenska FN-förbundet, Amnesty och Forum för levande historia. Alla organisationer var väldigt positiva till att dela med sig av material och Charlotta länkade till deras webbplatser i lektionsexemplen som hon tog fram. 

Då Charlotta i många år arbetat aktivt med skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag hade hon en stor verktygslåda att ta ur, men testade också mycket med sina elever i undervisningen medan hon skrev materialet, exempelvis 100-listan (https://raoulwallenberg.se/gora-skillnad/) Där inledde hon tillsammans med eleverna samarbeten med både förskolor och äldreboenden och eleverna fick tolka 100-listan och även göra egna listor. Det var också viktigt för Charlotta att koppla lektionsexemplen till dagsaktuella händelser. 

Charlotta ville verkligen ha med Raoul Wallenberg i ett lektionsexempel och valde artikel 7. Det undervisningsexemplet gick under skrivprocessen fram och tillbaka till Raoul Wallenbergs familj för feedback och godkännande, vilket Charlotta tyckte var häftigt; att få se vad de önskade kring ett lektionsexempel om Raoul Wallenberg och människorättskämpar.

Materialet granskades kontinuerligt av lärare runt om i Sverige som gav Charlotta feedback under skrivprocessen. Processen var väldigt transparent och materialet tog några månader för Charlotta att ta fram. 

Charlotta ville att varje lektionsexempel skulle ha en tydlig struktur, med en introduktion, vilka ämnen som ingick samt en steg-för-steg-guide som lärarna enkelt kunde följa och avslutningsvis en “exit ticket”. “Hur: et” var viktigt för henne att tydliggöra. Det finns även en stor resursbank med många tips; litteratur, länkar, filmer och rollspel att använda i undervisningen. Materialet är väldigt “hands on”. Charlotta använder materialet kontinuerligt i sin egen undervisning och gläds också åt att få höra att lärare på alla stadier runt om i Sverige flitigt gör detsamma.

Charlottas eget engagemang för mänskliga rättigheter har alltid funnits där. Hon kommer från en lärarfamilj, så skola och utbildning var alltid närvarande i hemmet när hon växte upp. Även diskussioner, att lyssna i och föra fram sin egen åsikt. Hon blev tidigt idrottsledare och har alltid vetat han hon vill arbeta med människor. Hon utbildade sig först till förskollärare och under de åren hon arbetade som det, märkte hon att arbetet kring mänskliga rättigheter behöver börja redan med de allra yngsta. De kan göra mycket om de bara får chansen! Charlotta tycker fortfarande att det roligaste med läraryrket är att vara med eleverna.

Charlottas engagemang bottnar i att hon vill vara med och förändra och finnas med och göra skillnad. Hon vill vara den som öppnar dörrar för utveckling hos andra. Hon vill få med så många som möjligt, alla som hon kan – få alla att få känna sig värdefulla. Det gjorde att hon valde läraryrket. Charlotta tycker om att driva skolutveckling. Sin kraft får hon av eleverna. Genom att skriva får hon ihop och kan samla alla sina tankar “i en helhet”. Utöver undervisningsmaterialet är hon idag en etablerad författare som utkommit med tre böcker för Sanoma Utbildning, samt utkommer med två nya under våren 2021. Engagemanget tror hon alltid kommer att finnas, så länge hon känner att hon kan göra skillnad och att hon behövs. Det gör att hon alltid vill jobba med de här frågorna, med de mänskliga rättigheterna.

Charlottas bästa tips för att engagera eleverna, göra dem medvetna och få dem att känna att de kan göra skillnad är att lyssna in, förklara mycket och ge exempel. Att koppla till dagsaktuella händelser, exempelvis något som hänt i lokalsamhället och aktivt visa att alla kan påverka. Hon arbetar också mycket med att ta ut klassrummet i världen, lokalt och nationellt och hon ger därigenom eleverna många chanser till verkliga möten, exempelvis med politiker som arbetar med en fråga de diskuterar i undervisningen. När hon arbetar med Förintelsen har eleverna fått träffa och ställa frågor till överlevande.

Charlotta är inkluderande i sin undervisning och skapar mycket tillsammans med eleverna, till exempel utställningar så att eleverna får verkliga mottagare för sina uppgifter, vilket i sin tur ökar deras motivation, lust att lära och engagemang. Hon varierar också sin undervisning mycket och arbetar med olika demokratiska arbetsformer. Hon vill göra det hon kan för att arbeta för en mer likvärdig skola. Hon tar med eleverna utanför skolans väggar, åker på studiebesök etc. Det har varit hennes mest framgångsrika ingång till att bygga bra relationer med sina elever. Hon strävar efter att göra varje moment mer lustfyllt och lärorikt. Charlotta menar att man kan bygga broar genom att visa att man vill vara med eleverna, både i ord och i handling- då blir det också ömsesidigt.

Se till att ta del av undervisningsmaterialet om de mänskliga rättigheterna. Materialet kan anpassas till att användas för alla åldrar och stadier. Du får tillgång till materialet här: https://raoulwallenberg.se/lararhandledning-manskliga-rattigheter/