3 frågor på temat demokrati


Vi ställde 3 frågor till Olle Wästberg, som ledde 2014 års demokratiutredning och som nu skrivit boken “Den hotade demokratin. Så kan den räddas i populismens tid.”

Den hotade demokratin, heter din nya bok. Vilket är det största hotet mot svensk demokrati idag?

Under 15 år har internationellt sett demokratin minskat. Det beror inte på diktaturer eller militärkupper, utan på att demokratiskt valda manipulerar demokratin, att pressfriheten minskar och att minoriteternas ställning blivit mer utsatt. De auktoritära regimerna i Ryssland, Turkiet, Ungern och Polen alla är folkvalda. Senast i Ungern och Polen – autoritära regimer som hyllats av en del i Sverige – har politiska partier vunnit makten via legitima val för att sedan montera ned den demokratin inifrån.

Sverige är inte direkt hotat men ligger öppet om vi skulle få en regim som vill skapa kontroll över medierna och domstolarna. Det är regeringen som utser de flesta domarna. Och regeringen utser Förvaltningsstyrelsen som bestämmer över Public Service-företagen.

Du sitter också i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy,  som ska rusta unga med civilkurage och lägga grunden för en motståndskraftig demokrati. På vilket sätt skulle du säga att civilkurage och demokrati hänger ihop? 

Självklart så att om unga ställer upp för utsatta de har i klassen eller träffar på betyder det mycket för tilltron till framtiden för många. Att motarbeta att minoriteter blir utsatta är i Raoul Wallenbergs anda och viktigt för den demokratiska framtiden.

Sist men inte minst, vad är det viktigaste vi alla bör tänka på för att rädda vår demokrati?

Vi borde grundlagsfästa domstolarnas och Public Services oberoende. Sverige är det europeiska land där det är lättast att ändra grundlagen. Därför borde vi göra det svårare så att inte grundlagen kan ändras med en rösts majoritet i riksdagen. Dessutom har Sverige en mycket låg mellanvalsdemokrati. Endast 15 % av svenskarna – enligt en undersökning vi redovisar i Demokratiutredningen – anser att de har någon som helst möjlighet till inflytande mellan valen och Sverige har längst mellan valen av alla demokratier, eftersom vi inte skiljer på nationella + och lokala val. Vi borde ha dessa val olika år.

 

”Att motarbeta att minoriteter blir utsatta är i Raoul Wallenbergs anda och viktigt för den
demokratiska framtiden”