Tips för att undervisa om Kristallnatten

Vi ställde 3 frågor till Susanne Sznajderman-Rytz från Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen.

Vad tycker du är viktigt att tänka på i undervisningen om vad som skedde i november 1938 under den så kallade Kristallnatten?

I undervisningen är det just den förändringen som skedde i samband med Kristallnatten, och som sedan kom att ändra livet för judar i Tyskland och övriga Europa. Kristallnatten blev startpunkten för den öppna och den av tyska staten sanktionerade förföljelsen av judar.

Utifrån din erfarenhet, vad tror du är särskilt viktigt att tänka på när lärare pratar med sina elever om Förintelsen?

Det absolut mest centrala är att som lärare kunna visa på att när samhället tillåter och bidrar till att en del av en befolkning blir förföljd, mördad eller utsatt för diskriminering så öppnar det för andra att ge sig på dessa människor och andra som identifieras som fiender.

Kristallnatten öppnade för förföljelser av de egna medborgarna, en laglöshet bredde ut sig och polisen skyddade inte längre den judiska befolkningen. Människor som i nära 2000 år varit en del av Europas befolkning fick utstå mänsklighetens grymmaste öde.

En del lärare upplever att det är svårt att prata om Förintelsen, vad tror du att det beror på?

Först och främst tror jag att det är den bristande undervisningen som lärare själv har fått. Det finns en stor okunskap om Förintelsen, trots att det är en central historisk händelse. Sedan ställer undervisning om Förintelsen krav på förmågan att aktualisera etiska och moraliska frågeställningar.

”Kristallnatten blev startpunkten för den öppna och den av tyska staten sanktionerade förföljelsen av judar”.

Fakta om Novemberpogromerna eller Kristallnatten
De våldsamma pogromerna mot judar, Novemberpogromerna, genomfördes i Tyskland mellan den 7 och 13 november 1938. Kristallnatten är startpunkten för ökad ekonomisk och politisk förföljelse av judar och inleder Förintelsen.Nazisterna dödar då fler än 400 judar och arresterar 20 000–30 000 personer som förs till koncentrationsläger. 267 synagogor bränns ned och över 7 500 butiker vandaliseras. Kristallnatten har fått sitt namn av den mängd krossat glas från butiker, fönster och synagogor, som täckte gatorna dagen efter aktionen.

Namnet Novemberpogromerna syftar på hur dessa dagar blev början på öppen förföljelse och mördande av oskyldiga människor.