Besök en flyktingförläggning nära din hemort. Fråga de boende vad du kan hjälpa dem med.