Verka för att stärka andra genom att påpeka bra saker som de gör eller har gjort för andra.