Nästa gång du uppmärksammar en orättvisa i samhället, kontakta ansvarig politiker och kräv förändring.