Fika en gång i månaden med en person som du tror inte delar dina åsikter. Försök inte övertala, försök förstå denna person och få hen att förstå dig.