RAOUL WALLENBERGS DAG

Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage


DÅ FIRAR VI RAOUL OCH CIVILKURAGE!

Den 27 augusti firas Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Syftet är att belysa och diskutera aktuella frågor som rör mänskliga rättigheter, vikten av personligt ansvar och möjligheten för en enskild människa att göra skillnad. Dagen firas runt om i Sverige, skriv in datumet i din kalender redan nu!

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn22Share on Facebook871
UTSTÄLLNING VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

Är du i Stockholm, kom och besök vår utställning ”Varje människa kan göra skillnad” i Kungsträdgården den 26-28 augusti!

Succéprojektet ”Varje människa kan göra skillnad” ett nationellt gymnasieprojekt om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter. 30 svarta kuber, en för varje mänsklig rättighet, skickas till utvalda gymnasieskolor runt om i Sverige. Eleverna på skolan får möjligheten att gestalta sin mänsklig rättighet inuti kuben och kreativt tolka den med hjälp av text, bild, film, teater, installationer eller andra typer av uttrycksformer.

Visa mer

Genom detta projekt får skolor stöd med att arbeta strategiskt för att uppfylla skolans övergripande demokrati- och värdegrundsuppdrag samtidigt som eleverna uppmuntras att själva göra skillnad. Projektet pågår i hela Sverige och får sin final under 
Raoul Wallenbergs dag den 26-28 augusti då alla 30 kuber samlas i en offentlig utställning i Kungsträdgården i Stockholm. Vill din skola vara med i nästa kubprojekt ansök här!

UPPMÄRKSAMMA DAGEN I DIN KOMMUN ELLER SKOLA!

Ta del av vårt kommunkit och skolmaterial med konkreta förslag och tips hur ni kan fira och uppmärksamma dagen hos er.

Akademin uppmanar till lokala firanden av Raoul Wallenbergs dag där kommuner och skolor kan vara ledande i arbetet kring mänskliga rättigheter, civilkurage och alla människors lika värde.

Visa mer


Kommunkit
Akademin uppmanar till lokala firanden av Raoul Wallenbergs dag där kommuner kan vara ledande i arbetet kring mänskliga rättigheter, civilkurage och alla människors lika värde. Kitet innehåller en talarlista på inspirationsföreläsare på temana Raoul Wallenberg, förintelsen och mänskliga rättigheter, material till en interaktiv workshop med fokus på civilkurage, medmänsklighet och delaktighet samt annat inspirationsmaterial om dagen. För att ta del av material klicka här

Skolmaterial
Akademin har tagit fram ett skolmaterial som syftar till att ge Raoul Wallenbergs dag ett ökat fokus på att skapa engagemang för medmänsklig förändring hos unga. Med avstamp i berättelsen om Raoul Wallenberg diskuteras begrepp som civilkurage, ledarskap och medmänsklighet. Genom att starta samtal om dessa begrepp kan fler unga inspireras till reflektion och engagemang, och stärkas i tron att varje människa kan göra skillnad. Materialet innehåller en lärarhandledning, workshopmaterial och en film om Raoul Wallenberg. Klicka här för att ta del av materialet.

RAOUL WALLENBERGPRISET OCH UNGDOMSPRISET UNGT KURAGE

Under dagen offentliggörs vem som får Raoul Wallenbergpriset, prisutdelningen sker under kvällen tillsammans med ungdomspriset Ungt Kurage.

Raoul Wallenbergpriset går till en person som i Sverige arbetar i Raoul Wallenbergs anda, främst genom kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet, intolerans och alla människors lika värde.
Läs mer om priset här

Ungt Kurage priset syftar till att uppmärksamma ungdomar som med små resurser gjort medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang. Vinnarna får utöver utmärkelsen följa med på en resa till Budapest i Raoul Wallenbergs fotspår.
Läs mer om ungdomspriset Ungt Kurage här.

RAOUL WALLENBERGS DAG 2015

Den 27 augusti 2015 firades Raoul Wallenbergs dag för tredje året i rad! Under dagen kunde man besöka utställningen Varje människa kan göra skillnad i Kungsträgården där 30 skolor från hela Sverige visade upp sitt arbete sina gestaltningar av de 30 mänskliga rättigheter.

Under kvällen delades Raoul Wallenbergpriset ut av statsministern Stefan Löfven till Hédi Fried och Emerich Roth. Mattias Hallberg, ordförande Raoul Wallenberg Differencemakers delade ut ungdomspriset Ungt Kurage till Tove Lindgren, Diana Saleh, Linnéa Krook, Nim Johansson och Gina Bäck för sitt agerande med civilkurage. Priscermoni förgylldes av Emil Jensen starka tal och Melissa Horns vackra röst.

RAOUL WALLENBERGS DAG 2014

När främlingsfientlighet utmanar Sverige, firar vi medmänsklighet! Raoul Wallenbergs dag 2014 firades den 27 augusti med en kväll för medmänsklighet på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm. Musik framfördes av Kristin Amparo och Cleo, och publiken fick njuta av dansuppträdandet HOLD samt ett inspirerande tal från Milad Mohammadi.

Raoul Wallenbergpriset delades ut av integrationsminister Erik Ullenhag till Emir Selimi. Under kvällen lanserades kampanjen #göraskillnad och en lista med 100 sätt att göra skillnad. Konferencier för kvällen var Dilsa Demirbag-Sten. Under dagen kunde besökare även ta del av projektet Varje människa kan göra skillnad, stora svarta kuber som var och en representerade en av de mänskliga rättigheterna. Det blev en fantastisk kväll för medmänsklighet.

RAOUL WALLENBERGS DAG 2013

Sveriges första Raoul Wallenberg dag genomfördes med ett fullspäckat program. Raoul Wallenberg hyllades på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm, med tal, sång och musik.

För första gången delades även Raoul Wallenbergpriset ut på 100 000 kronor av integrationsminister Erik Ullenhag till Siavosh Derakhti från Malmö som startade som 19-åring på egen hand ”Unga muslimer mot antisemitism”.

English