RAOUL WALLENBERG ACADEMY

Vi stödjer unga att hitta modet att göra skillnad genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration.

VAD VI GÖR!

Raoul Wallenberg Academy agerar i Raoul Wallenbergs anda genom att stödja unga att hitta modet att göra skillnad. Det gör vi genom att erbjuda verktyg, utbildningar och långsiktiga skolprojekt. Akademin grundades år 2001 av bland andra Raoul Wallenbergs syster Nina Lagergren och fram till hösten 2012 drevs akademin på ideell basis.

Vi kultiverar de fyra egenskaper som är gemensamma för positiva samhällsförändrare såsom Raoul Wallenberg: empati, civilkurage, ledarskap och samverkan. De första två egenskaperna är viktiga för att möjliggöra för individen att börja göra skillnad, och de två sista är nödvändiga för att göra ett större avtryck. Vi arbetar med alla fyra egenskaperna men eftersom vi tror att varje människa kan göra skillnad lägger vi extra vikt vid de första två.

Varje år deltar 8 000 ungdomar aktivt i våra projekt och ledar- skapsutbildningar, spridd över cirka 100 skolor i hela Sverige. Genom Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti når vi dessutom mångdubbelt fler.

Verksamheten bygger på samverkan med andra aktörer som delar visionen om ett medmänskligt samhälle. Bland samarbetsparterna kan nämnas Ashoka, Friends, Forum för levande historia, Fryshuset, Mgruppen, Svenska kommittén mot antisemitism, Selfleaders, Sveriges Elevkårer, Ungdomar.se, Svenska Institutet och Teskedsorden.

Email to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Facebook0

Vi har fyra värderingar som vi lever efter och som genomsyrar hela vår organisation.

.

Medmänsklighet

Var empatisk och behandla andra som du själv vill bli behandlad

Civilkurage

Modet att följa sin inre kompass

Empowerment

Att få andra att växa och kraft att handla

Samverkan

Bygger broar, tillsammans når vi längre

Raoul Wallenberg Academys styrelse

Cecilia Nordström, ordförande

Sven Hagströmer, vice ordförande

Ingrid Carlberg

Martin Rogberg

Carl Svernlöv

Michael Wernstedt

Olle Wästberg

Cecilia Åhlberg

Verksamhetsansvarig: Sarah Bohman

              Årsredovisning – Raoul Wallenberg Academy

2015
2014
2013
2012
2011

Stort tack till våra bidragsgivare:

Allmänna Arvsfonden

Millenium (Catarina och Sven Hagströmer)

Karl-Johan Persson

Gerald och Monica Naglers Stiftelse

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Mats Klebergs Stiftelse

Åke Bonnier, Kristina Gustafsson Bonnier, Anna Rantala Bonnier, Elin Bonnier

Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Gålöstiftelsen

Marcus Storch

Regeringskansliet

Stiftelsen Chela

Salénia

Raoul Wallenbergvänner

Annika och Gabriel Urwitz Stiftelse, Claes Dahlbäck, Heimbold Foundation, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Lago Wernstedt, Magnus Brandberg med familj, Segulah, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne

English