lcp image

Young Courage Award

Raoul Wallenberg Academy delar i samarbete med Svenska institutet och Sveriges ambassader ut Young Courage Award (tidigare Ungt Kurage). Utmärkelsen uppmärksammar unga mellan 13 och 20 år som med små resurser visat prov på stort civilkurage. 

Young Courage Award är en internationell utmärkelse och sammanlagt kommer 7 internationella och svenska vinnare utses 2023.

Läs mer om utmärkelsen och tidigare vinnare av Ung Kurage här. Läs mer om tidigare vinnare av Young Courage Award här.

Jury 2023

Juryledamöter 2023

Atilla Yoldaş, journalist och föreläsare

Beata Kull, grundare av Stiftelsen Lärargalan

Deqa Abukar, Co-founder BLING

Elias Fjellander, förbundsordförande RFSL Ungdom

Jiloan Hamad, fotbollspelare

Maja Kastlander, representant Raoul Wallenberg Differencemakers

Mira Kelber, ordförande för Judisk Ungdom Malmö

Noah Boivier, representant Raoul Wallenberg Differencemakers

Peter Rung, föreläsare och initiativtagare till Huskurage

Vinnarna av Young Courage Award 2022

ÅRETS PRISTAGARE 

Rabah Siam, 16 år, Frankrike 

När 16-åriga Rabah steg av bussen en dag påträffade han en jämnårig pojke som skadats allvarligt i ett gängbråk och blödde från ett djupt sår i huvudet. Det är med största sannolikhet tack vare att Rabah agerade snabbt och helt enligt instruktionerna för första hjälpen som pojkens liv gick att rädda. Rabah belönas för att han behållit lugnet i en mycket kritisk situation och visat empati och föredömlig handlingskraft. 

Sacha Saliba, 18 år, Frankrike

Sasha slog två flugor i en smäll julen 2021 då hon fick skolkamrater att köpa och skänka polkagrisar till kompisar och lärare. Över 600 polkagrisar delades ut av studenter i tomtekläder och samtliga intäkter gick till en organisation som skickar medicin och förnödenheter till Libanon. Sasha prisas för en innovativ idé som spred både julstämning och gemenskap på skolan och bidrog till nytta för utsatta medmänniskor på andra sidan jorden.

Delila Badić, 20 år, Serbien 

Delia är engagerad i Röda korset och har deltagit i många hjälpaktioner. Hon har vuxit upp i en sträng patriarkalisk kultur och vill visa att flickor och kvinnor också kan bidra till samhället. Under pandemin var hon den enda kvinnliga volontären som begav sig ut till avlägsna bergsbyar med mat och medicin. Juryn uppmärksammar Delila för att hon haft mod att bryta mot normer och bidragit till humanitär hjälp i kris.

Elena Ruda Pere, 19 år, Spanien 

Sedan Elena var 17 år har hon varit engagerad i organisationen LuzAzuL, som hon också var med att grunda. Där har hon bland annat arbetat med barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap. Elena ger dem chansen att få tillhöra en grupp, träna empati och diskutera viktiga värdefrågor, vilket har stor betydelse för att förebygga hatbrott och mobbning. Hon hyllas för sitt engagemang och uthålliga arbete med att tidigt inkludera barn och unga.

Cécile Bries, 18 år, Sverige 

Cecile blev drogad på en fest. För att inte andra unga tjejer ska råka ut för samma sak har hon och två vänner tagit fram ett hårband som kan vecklas ut till ett skyddande lock över dricksglaset och ett snabbtest som ger utslag för två olika vanligt förekommande drogpreparat. Cecile prisas för att hon har gått från att vara utsatt till att leverera en konkret lösning på ett allvarligt problem.

Yosra Ali, 20 år, Sverige 

Yosra har grundat projektet ”Inte din minoritet” för att inspirera och stärka unga kvinnor att stå upp för sig själva och hitta sin egen röst. Juryn uppmärksammar Yosra för hennes förmåga att ingjuta mod, hopp och peppa unga kvinnor, även utanför Sveriges gränser, att ta plats i samhället och stå upp för mänskliga rättigheter. 

Anna Markovics, 20 år, och Miksa Dombi, 21 år, Ungern 

Organisationen Hashomer Hatzair levererar förnödenheter till judiska samfund i Ukraina. Genom kontakter har hjälpsändningarna nått även de mest utsatta delarna av landet under kriget. Volontärerna Anna och Miksa är nyckelpersoner i arbetet och har gjort stora personliga uppoffringar för att kunna hjälpa medmänniskor i nöd. Juryn är imponerad av den handlingskraft, empati och kreativitet som de båda uppvisat.