YOUNG COURAGE AWARD

2021 delar Raoul Wallenberg Academy och Svenska institutet för första gången ut utmärkelsen Young Courage Award. Tillsammans med Sveriges ambassader i Frankrike, Serbien, Spanien och Ungern har förslag kommit in. Det är den svenska juryn som utser vilka som ska få priset.

Utmärkelsen tilldelas unga personer mellan 13 och 20 år som gjort stor medmänsklig skillnad och visat prov på civilkurage och engagemang. Utmärkelsen är den internationella versionen av Ungt Kurage, som delas ut av Raoul Wallenberg Academy sedan 2015.

VINNARNA AV YOUNG COURAGE AWARD 2021

Årets vinnare har valts ut bland förslag från allmänheten i de medverkande länderna: Frankrike, Serbien, Spanien och Ungern. De svenska ambassaderna i de fyra länderna har ansvarat för det förberedande nomineringsarbetet. Därefter har den svenska juryn utsett åtta vinnare som små resurser visat prov på stort civilkurage, mod och engagemang. 

På grund av coronarestriktioner medverkar de internationella mottagarna digitalt under den officiella prisceremonin i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag den 27 augusti, Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.

Under året som följer fungerar de internationella mottagarna som ”Young Courage-ambassadörer” och kan medverka när svenska ambassader och konsulat anordnar aktiviteter och seminarier om civilkurage, mänskliga rättigheter eller demokrati.

Victor Delyfer 15 år och Charles Delyfer 17 år, Frankrike

Bröderna Delyfer tilldelas utmärkelsen för att ha startat föreningen Humans Unite Project som involverar ungdomar att hjälpa människor i nöd. Genom insamlingar har de bland annat finansierat två robotar som hjälper barn med leukemi att kommunicera med omvärlden, samt finansierat skolgången för åtta unga libanesiska studenter som påverkats av Coronasituationen i Beirut.

Victor Gardere, 16 år, Frankrike

Victor Gardere tilldelas utmärkelsen för sitt innovativa och framgångsrika arbete för att motverka ohälsa under pandemin. När Victor såg att undernäringen ökade skapade han har ett formulär (som både är ett mät- och analysverktyg) som riktade sig till personer i riskzonen, för att stämma behov och resurser. Utifrån svaren producerade han utbildningsmaterial och dataprogram för skola och civilsamhälle som fokuserade på hälsa och hur man kan ta vara på mat. 

Marija Brletić, 18 år, Serbien

Marija Brletć får utmärkelsen för att hon sedan 15-årsåldern har organiserat humanitära insatser för barn i utsatta och diskriminerade grupper i samhället som behöver medicinsk sjukvård. Marija samlar in ekonomiskt stöd genom att organisera sociala evenemang och insamlingsevent. 

Milica Jovanović, 18 år, Serbien

Milica Jovanović uppmärksammas för att hon agerade medmänskligt och med civilkurage i en akut situation. Milica, som läser omvårdnad på ett medicinsk gymnasium, vet att man inte ska flytta människor som råkat ut för en olycka. När hon blev vittne till en bilolycka hindrade hon därför de andra att flytta den skadade personen. Ambulanspersonalen kunde intyga att hennes ingripande med största sannolikhet gjorde att personen inte blev förlamad. Nu volontärarbetar Milica i covid-ambulanser.

Boglárka Kocsis, 19 år, Ungern

Boglárka Kocsis får utmärkelsen för att hon har utbildat sina klasskamrater i riskerna med hatiska och fördomsfulla kommentarer (hate-speech). Hon reagerade när några av hennes klasskamrater började använda en kränkande jargong och ge uttryck för konspirationsteorier och skrev en uppsats om konsekvenserna av hate-speech. Det resulterade i en engagerad diskussion mellan klasskamraterna, som sedan dess behandlar varandra med större respekt.

Borbála Bozsó, 17 år, Ungern

Borbála Bozsó står ofta upp för mänskliga rättigheter och protesterar mot orättvisor i samhället. Hon är engagerad i kampen mot sexuella trakasserier bland unga och deltar i arbetet för HBTQ-personers rättigheter och jämställdhet. För Borbála är det en självklarhet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, hudfärg eller ursprung.

Sara Morales García, 18 år, Spanien

Sara Morales García tilldelas utmärkelsen för hennes tilltro till att varje människa kan göra skillnad och sin vilja att göra världen lite bättre. Sara deltar i flera sociala projekt, bland annat ”Acción con sonrisas” (Aktion för leende) vid sjukhuset Hospital Niño Jesús som vill sprida glädje bland barn inom palliativ vård. Hon samlar även in mat till utsatta familjer i projektet “Från familj till familj”.