Trifa ny i juryn

Två korta frågor till RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely som är ny i juryn för Raoul Wallenbergpriset. 

Varför är det så viktigt att prisa människor som jobbar för allas lika värde och i Raoul Wallenbergs anda?

Unga människor formar framtiden och också dem som möter utmaningarna som formats av vårt förflutna. Att prisa dem visar på att se synd och att deras arbete är viktigt, och att vi tror på kampen för en framtid där alla människor är lika värda.

Vad hoppas du bidra med till juryarbetet? 

Hoppas kunna ta med mig god energi, tid, kunskap om vikten av nytänkande och engagemang i frågor rörande hbtqi-personers situation- och såklart hopp om en ljus framtid.

Läs mer om juryn och Raoul Wallenbergpriset här.