SNACKA DEMOKRATI MED DINA ELEVER

År 1921 blev Sverige en demokrati med allmän rösträtt och i år firar svensk demokrati 100 år. Fria och jämlika val är en jätteviktig del, men en demokrati handlar om så mycket mer. 100-årsjubileumet är inte enbart en anledning att fira. Det är också en möjlighet uppmärksamma nutida och framtida utmaningar mot våra demokratiska värderingar. 

Materialet består av 3 stycken 15 minuters filmer med tillhörande lärarhandledningar med förslag på demokratistärkande övningar. Filmerna gör djupdykningar inom yttrandefrihet, våldsbejakande extremism, och asylrätten som alla tre är exempel förutsättningar och hot mot ett fungerande demokratiskt samhälle. 

Genom att  lyfta de principer som bygger Sveriges demokrati höjer vi inte bara ungas kunskapsnivå utan banar även väg för en mer motståndskraftig  demokrati i framtiden.

Filmerna och lärarhandledningarna är framtagna av Raoul Wallenberg Academy i samarbete med Non-Silence Generation och Fryshuset.

Tre delar

Vi ser att unga ofta saknar kunskap och intresse för politik. Grundläggande kunskaper om hur politiken, statsapparaten och den politiska beslutsprocessen är utformad är nödvändigt för att en demokrati ska fungera. Unga har en viktig roll i detta; det är de som är de framtida ledarna. Med en ny Youtube-serie vill vi därför börja med att ge unga en fördjupning i tre politiska områden. Materialet består av tre stycken 15 minuters filmer med tillhörande lärarhandledningar med förslag på demokratistärkande övningar.

Yttrandefrihet – en av demokratins viktigaste grundpelare

Yttrandefrihet är en av demokratins viktigaste grundpelare. Men, innebär det att vi får säga vad vi vill eller vart går egentligen gränsen? Filmen förklarar vad yttrandefrihet innebär med hjälp av yttrandefrihetsexperten Nils Funcke, Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter och Siri Hill, representant för Reportrar utan gränser och Pressfrihetspodden.

Se filmen här Ladda ner lärarhandledningen här

 

 

 

Extremism – ett hot mot vårt demokratiska samhälle 

Idag finns det flera saker som hotar vår demokrati och dess framtid. Hotet utgörs bland annat av våldsbejakande extremism. Extremistgrupper som använder våld för att nå politisk förändring, och har en tydlig anti-demokratisk agenda. I filmen möter vi terrorforskaren Magnus Ranstorp och Anna Carlstedt, regeringens tidigare nationella samordnare mot våldsbejakande extremism.

Se filmen här Ladda ner lärarhandledningen här

 

Asyl – en rättighet i samhällen som vilar på demokratiska värderingar 

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl och som demokratiskt land med respekt för internationella åtaganden har Sverige ett ansvar att den rättigheten respekteras. Varje år söker människor på flykt skydd i Sverige och många av dem är ensamkommande barn. Här förklarar företrädare från Migrationsverket, Migrationsdomstolen och Asylrättscentrum mer om asylprocessen.

Se filmen här Ladda ner lärarhandledningen här